back

Problemen met terugbetaling

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

B. S.

aan: TUI Belgium - TUIfly

29/11/2021

Beste Wij boekten een reis naar de Azoren in 2020. Wegens COVID werd deze door TUI geannuleerd. We ontvingen een voucher voor het volledige bedrag waarmee we de reis zelf online herboekten voor juni 2021. De reis werd eind juni opnieuw geannuleerd door TUI. Wij herboekten telefonisch zodat we een week later zouden kunnen vertrekken. Deze optie werd immers door TUI aangeboden. Echter, wederom werd de reis geannuleerd door TUI. WIJ ONTVINGEN TOT OP HEDEN NOG STEEDS GEEN VOUCHER! Hierdoor kunnen we sinds eind juni 2021 geen aanspraak maken op terugbetaling. Ik nam op 16 juli 2021 tweemaal telefonisch contact op met de klantendienst - goed voor +/- 70' - waarin ik het probleem helder toelichtte en vroeg om een voucher. Er werd me verzekerd dat de volledige uitstaande som van 517,97EUR zou teruggestort worden op basis van het oude voucher nummer (Gift voucher: jafc2019391). Dit zou wel 6 weken duren. Op 16 september 2021 ontving mijn partner de vraag naar een rekeningnummer om de terugstorting mogelijk te maken. Na meer dan 8 weken wachten werd ons verteld dat we ENKEL het bedrag van de RESTVOUCHER terugkregen, een som van 118EUR. Ik reageerde op 20 september 2021 via e-mail en voegde een bewijs toe van onze geannuleerde boeking en het uitstaande bedrag van 399,97EUR dat zo werd achtergehouden. Deze reactie werd weggewuifd. Plots bleek het niet meer mogelijk om op basis van het oude vouchernummer volledig terugbetaald te worden. De voucher waarom ik had gevraagd was eerst zogezegd niet nodig. Nadien bleek deze essentieel. Intussen zijn we 5 maanden verder en NOG STEEDS WERD ONS GEEN NIEUWE VOUCHER TOEGESTUURD!! Op 27 september 2021 dienden we via het platform van TUI een klacht in waarin we nogmaals vroegen om een voucher zodat we het proces tot terugbetaling zouden kunnen opstarten. De kans bestaat dat we dan nógmaals 2 maanden moeten wachten tot het bedrag finaal op onze rekening staat. In de auto reply werd aangegeven dat we binnen de 28 dagen antwoord mochten ontvangen. Vandaag, 29 november 2021, meer dan 2 maanden na datum is dat nog steeds niet het geval. Via deze weg wil ik nogmaals uitdrukkelijk vragen om ons de voucher te bezorgen die ons toekomt en de terugbetaling van 399,97EUR nadien zo spoedig mogelijk te voldoen. We hebben begrip voor drukte n.a.v. COVID maar dit begint serieus aan te voelen als opzettelijke nalatigheid. Met dank voor uw spoedige reactie

Gewenst oplossing

  • Terugbetaling: € 399,97

Berichten (3)

TUI Belgium - TUIfly

aan: B. S.

29/11/2021

Automatisch bericht – réponse automatique – auto-reply Bedankt voor uw bericht. Indien u een nieuwe klacht wenst in te dienen dan kan dit via het klachtenformulier op de de website van TUI of TUI fly. * TUI fly: s:www.tuifly.be/nl/my-zone * TUI: s:www.tui.be/nl/my-zone * Nieuwe klachten ingediend per mail kunnen niet in behandeling genomen worden. Reacties op een bestaand klachtendossier zullen toegevoegd worden aan uw klachtendossier. Door de gevolgen van de Covid-19 crisis, kan de behandeling van mails vertraging oplopen. __________________________ Merci pour votre message. Si vous souhaitez introduire une nouvelle plainte, vous pouvez le faire via le formulaire de plainte sur le site de TUI ou TUI fly. * TUI fly: s:www.tuifly.be/fr/my-zone * TUI: s:www.tui.be/fr/my-zone De nouvelles plaintes introduites par e-mail ne pourront pas être traité. Les réponses à une plainte existante seront ajoutées à votre dossier de plainte. En raison des conséquences de la crise du Covid-19, le traitement des e-mails peut être retardé. __________________________ Thank you for your message. If you wish to submit a new complaint, you can do so via the complaint form on the TUI or TUI fly website. * TUI fly: s:www.tuifly.be/nl/my-zone * TUI: s:www.tui.be/nl/my-zone New complaints submitted by e-mail cannot be processed. Replies to an existing complaint will be added to your complaint case. Due to the consequences of the Covid-19 crisis, the handling of emails may be delayed. Automatisch bericht – réponse automatique – auto-reply

B. S.

aan: TUI Belgium - TUIfly

30/11/2021

Beste Ik weet niet of ik uit vorig bericht moet opmaken dat u klachten ingediend via TestAankoop niet opvolgt. Opnieuw een klacht indienen via uw eigen website lijkt me echter zinloos. U reageerde na meer dan 2 maanden niet op onze laatste klacht. Ik kijk uit naar uw spoedige reactie via deze weg.

TUI Belgium - TUIfly

aan: B. S.

30/11/2021

Automatisch bericht – réponse automatique – auto-reply Bedankt voor uw bericht. Indien u een nieuwe klacht wenst in te dienen dan kan dit via het klachtenformulier op de de website van TUI of TUI fly. * TUI fly: s:www.tuifly.be/nl/my-zone * TUI: s:www.tui.be/nl/my-zone * Nieuwe klachten ingediend per mail kunnen niet in behandeling genomen worden. Reacties op een bestaand klachtendossier zullen toegevoegd worden aan uw klachtendossier. Door de gevolgen van de Covid-19 crisis, kan de behandeling van mails vertraging oplopen. __________________________ Merci pour votre message. Si vous souhaitez introduire une nouvelle plainte, vous pouvez le faire via le formulaire de plainte sur le site de TUI ou TUI fly. * TUI fly: s:www.tuifly.be/fr/my-zone * TUI: s:www.tui.be/fr/my-zone De nouvelles plaintes introduites par e-mail ne pourront pas être traité. Les réponses à une plainte existante seront ajoutées à votre dossier de plainte. En raison des conséquences de la crise du Covid-19, le traitement des e-mails peut être retardé. __________________________ Thank you for your message. If you wish to submit a new complaint, you can do so via the complaint form on the TUI or TUI fly website. * TUI fly: s:www.tuifly.be/nl/my-zone * TUI: s:www.tui.be/nl/my-zone New complaints submitted by e-mail cannot be processed. Replies to an existing complaint will be added to your complaint case. Due to the consequences of the Covid-19 crisis, the handling of emails may be delayed. Automatisch bericht – réponse automatique – auto-reply