back

Vluch geannuleerd in buitenland

TUI Belgium - TUIfly Luchthaven 40 1, ZAVENTEM
Behandeld door Test-Aankoop

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

L. Z.

aan: TUI Belgium - TUIfly

10/11/2021

Beste, Op 5 november vlogen wij met Tui Belgium naar Cancun Mexico, de terugvlucht zou plaatsvinden op 21 november. Op minder dan 2 weken voor de terugvlucht ontvingen wij een e-mail dat de terugvlucht geannuleerd werd. Wij konden enkel meer informatie verkrijgen door vanuit Mexico naar de algemene klantendienst te bellen en 20 min een wachttoon te horen. Wij kregen 2 opties van hen: ofwel reeds op 19 november terugvliegen met Tui waarbij ons verteld werd dat Tui onze reeds gemaakte hotel/autokosten 19-20 nov niet zal vergoeden, dan wel op 23 november terug te vliegen waarbij Tui ons niet zal vergoeden voor het verblijf 21-22 november. De reden hiervoor is dat wij enkel een vlucht geboekt hebben via Tui Belgium en geen andere arrangementen. Wij betreuren dat wij op dergelijke onfatsoenlijke wijze door Tui behandeld worden in het buitenland en wensen correct vergoed te worden voor deze situatie, liefst zo snel mogelijk zo dat wij een beslissing kunnen maken.

Gewenst oplossing

  • Schadevergoeding

Berichten (3)

TUI Belgium - TUIfly

aan: L. Z.

10/11/2021

Automatisch bericht – réponse automatique – auto-reply Bedankt voor uw bericht. Indien u een nieuwe klacht wenst in te dienen dan kan dit via het klachtenformulier op de de website van TUI of TUI fly. * TUI fly: s:www.tuifly.be/nl/my-zone * TUI: s:www.tui.be/nl/my-zone * Nieuwe klachten ingediend per mail kunnen niet in behandeling genomen worden. Reacties op een bestaand klachtendossier zullen toegevoegd worden aan uw klachtendossier. Door de gevolgen van de Covid-19 crisis, kan de behandeling van mails vertraging oplopen. __________________________ Merci pour votre message. Si vous souhaitez introduire une nouvelle plainte, vous pouvez le faire via le formulaire de plainte sur le site de TUI ou TUI fly. * TUI fly: s:www.tuifly.be/fr/my-zone * TUI: s:www.tui.be/fr/my-zone De nouvelles plaintes introduites par e-mail ne pourront pas être traité. Les réponses à une plainte existante seront ajoutées à votre dossier de plainte. En raison des conséquences de la crise du Covid-19, le traitement des e-mails peut être retardé. __________________________ Thank you for your message. If you wish to submit a new complaint, you can do so via the complaint form on the TUI or TUI fly website. * TUI fly: s:www.tuifly.be/nl/my-zone * TUI: s:www.tui.be/nl/my-zone New complaints submitted by e-mail cannot be processed. Replies to an existing complaint will be added to your complaint case. Due to the consequences of the Covid-19 crisis, the handling of emails may be delayed. Automatisch bericht – réponse automatique – auto-reply

Doorgestuurd naar onze advocaten 08 december 2021

L. Z.

aan: Test Aankoop

08/12/2021
Dit antwoord is privé

TUI Belgium - TUIfly

aan: L. Z.

08/12/2021

Automatisch bericht – réponse automatique – auto-reply Bedankt voor uw bericht. Indien u een nieuwe klacht wenst in te dienen dan kan dit via het klachtenformulier op de de website van TUI of TUI fly. * TUI fly: s:www.tuifly.be/nl/my-zone * TUI: s:www.tui.be/nl/my-zone * Nieuwe klachten ingediend per mail kunnen niet in behandeling genomen worden. Reacties op een bestaand klachtendossier zullen toegevoegd worden aan uw klachtendossier. Door de gevolgen van de Covid-19 crisis, kan de behandeling van mails vertraging oplopen. __________________________ Merci pour votre message. Si vous souhaitez introduire une nouvelle plainte, vous pouvez le faire via le formulaire de plainte sur le site de TUI ou TUI fly. * TUI fly: s:www.tuifly.be/fr/my-zone * TUI: s:www.tui.be/fr/my-zone De nouvelles plaintes introduites par e-mail ne pourront pas être traité. Les réponses à une plainte existante seront ajoutées à votre dossier de plainte. En raison des conséquences de la crise du Covid-19, le traitement des e-mails peut être retardé. __________________________ Thank you for your message. If you wish to submit a new complaint, you can do so via the complaint form on the TUI or TUI fly website. * TUI fly: s:www.tuifly.be/nl/my-zone * TUI: s:www.tui.be/nl/my-zone New complaints submitted by e-mail cannot be processed. Replies to an existing complaint will be added to your complaint case. Due to the consequences of the Covid-19 crisis, the handling of emails may be delayed. Automatisch bericht – réponse automatique – auto-reply