back

bpost kan niet zomaar straffeloos de klanten beliegen, bedriegen en oplichten!

bpost Muntcentrum, Brussel
Behandeld door Test-Aankoop

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

J. D.

aan: bpost

23/09/2021

Geachte mevrouw, meneer, bpost dient de nieuwe EU-wetgeving toe te passen, en mag dus geen extra kosten en btw aanrekenen, als het daar totaal geen recht op heeft. Door dit wel aan te rekenen maakt bpost zich schuldig aan fraude. bpost is een beursgenoteerd bedrijf, dus elke euro van inkomsten die er bij bpost binnenkomt, moeten dan ook terechte inkomsten zijn. De aangetekende brief van mijn vriendin is 100% in orde met de EU-wetgeving. Alles is 100% correct aangegeven door mijn vriendin. Gift/Cadeau is duidelijk aangegeven op de aangetekende brief, alsook de aangegeven waarde van 2 euro (omrekening RUB naar EUR). De aangetekende brief valt dus automatisch onder de vrijstelling. De aangetekende brief moest dus snel geleverd worden, zonder problemen/zonder vertraging/zonder kosten/zonder btw. bpost moet niet meer informatie opvragen, omdat alles 100% correct is aangegeven door mijn vriendin, dat het dus gaat om een gift/cadeau van een privé-persoon in Rusland naar een privé-persoon in België. Van een webshop in een niet EU-land, of van een aankoop in een niet-EU land is totaal geen sprake. bpost heeft vanaf het begin gelogen over de aangetekende brief van mijn vriendin. Zo zouden er juwelen in zitten, en zou de waarde meer dan 45 euro bedragen, en dus niet de aangegeven waarde van 2 euro op de aangetekende brief. Dit zijn bewust frauduleuze praktijken door bpost. Dit zijn bewust bedrieglijke praktijken door bpost. Ook het feit dat er een mogelijkheid is om een betwisting in te dienen is puur bedrog en idioterie, want: 1) de brief/factuur van bpost komt altijd veel te laat (altijd een heel groot verschil tussen de verzenddatum van de brief van bpost en de leveringsdatum van de brief in de brievenbus van de klant) 2) er is door die grote vertraging van de brief van bpost nog maar 1 dag, maximum 2 dagen de tijd om de extra douanekosten en belastingen te betalen 3) bij een te late betaling is de aangetekende brief van mijn vriendin terug onderweg naar Rusland 4) bpost pleegt bedrog door leugens te vermelden in de brief/factuur, door je bestelde onlangs een zending buiten de Europese Unie, wat 100% gelogen is door bpost, wat ik heb nooit een bestelling geplaatst buiten de Europese Unie 5) bpost pleegt bedrog door nog eens bijkomende leugens te vermelden in de brief/factuur, van aan deze levering zijn extra douanekosten en belastingen verbonden 6) bpost zet klanten onder zware druk door nog eens fijntjes te vermelden van zonder deze betaling kan je brief niet geleverd worden en wordt deze onmiddellijk terug naar de afzender gestuurd 7) al duizenden klachten gelezen op het internet dat bpost dit ook effectief doet, door alles terug naar de afzenders te sturen 8) Nooit maar dan ook nooit mocht bpost kosten voor douaneformaliteiten en btw aanrekenen, maar bpost doet dit wel door frauduleuze praktijken te plegen, want er zijn juwelen in de aangetekende brief, en de waarde is meer dan 45 euro, wat 100% gelogen is door bpost Dit zijn strafbare feiten gepleegd door bpost. bpost kan niet zomaar straffeloos de klanten beliegen, bedriegen en oplichten! Als beursgenoteerde onderneming kan dit niet zonder gevolgen blijven. bpost moet hievoor gestraft worden. De FSMA - Autoriteit voor Financiële diensten en Markten moet dit dossier grondig onderzoeken. Als bpost valse inkomsten, valse omzet aangeeft bij de volgende kwartaalcijfers, dan zijn dit strafbare feiten, die gevolgen kunnen hebben voor de beursnotering van bpost. Een schorsing van het aandeel bpost zou dan een heel terechte beslissing en straf zijn. Bedrijven die niet integer/eerlijk kunnen zijn met hun klanten horen niet thuis op de beurs. Met vriendelijke groeten, Johan

Gewenst oplossing

  • Schadevergoeding
Doorgestuurd naar onze advocaten 07 oktober 2021