back

Onterechte retournering pakket

bpost Muntcentrum, Brussel

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

J. D.

aan: bpost

22/09/2021

Geachte Wij zijn Rebika W. en Jeroen DB. Wij sturen u deze klacht in onze eigen naam, en ook in de naam van Mekonnen B. Op 28 juli verstuurde Mekonnen B. vanuit Addis Abeba een pakketje met 5 boekjes als geschenk naar ons hier in België. Hij gaf op dit pakket ook duidelijk aan dat het om een gift ging. Op 5 augustus stuurde bpost Customs Clearance ons dan een bericht om informatie te verstrekken over de aard en waarde van de goederen. (zie bijlage 2). Het nummer van de zending is E...T. Op 10 augustus brengen we alle nodige informatie in via het online formulier dat hiervoor wordt aangeboden. We spreken uit dat het een geschenk betreft, en geen aankoop, dat de waarde van de 5 kleine, lokaal geprinte boekjes omgerekend nog geen € 40 bedraagt. Dat er geen factuur voorhanden is omdat het hier een cadeautje voor familieleden in Europa is. Met een bericht van de afzender dat dit allemaal bevestigt. Op geen enkele manier bevat dit formulier een afwijzing van de zending of een weigering tot een eventuele betaling. Op 13 augustus ontvangen we een automatisch gegenereerd bericht dat onze informatie goed ontvangen is, en dat we zo snel mogelijk zullen worden verder geholpen. We horen niets meer van bpost gedurende verschillende weken. Op 3 september sturen we een mail met de vraag naar een stand van zaken. Op 15 september krijgen we een bericht terug (zie bijlage 3). Nét binnen de door bpost zelf opgelegde termijn van 10 werkdagen. Het is een absoluut nietszeggend bericht van een zekere Stephan dat de levering niet gelukt is - dat lijkt ons maar logisch, want dat was de reden van onze vraag. Met de mededeling ook om contact op te nemen met de klantendienst. Op 15 september, later die dag, bellen we naar de klantendienst. Er wordt ons meegedeeld dat het pakket op 9 september (6 dagen na onze vraag naar een stand van zaken!) is teruggezonden naar afzender, omdat wij zouden geweigerd hebben te betalen. Na met de medewerker aan de telefoon het hele verhaal te hebben overlopen, raadt hij ons aan om, zodra het pakket effectief terug is aangekomen, een klacht in te dienen, ook in naam van afzender. Deze medewerker kon niet verklaren en al zeker niet verantwoorden -waarom het pakket niet als gift werd herkend door de importdienst (er wordt immers gevraagd naar een betaalbewijs of factuur) - ondanks dat het pakket wel als zodanig is aangeduid bij verzending. -hoe het komt dat er totaal niet inhoudelijk is gereageerd is op ons online ingebrachte formulier. -waar het idee vandaan komt dat wij geen importkosten zouden willen betalen (buiten het feit dat er hoogstwaarschijnlijk geen kosten te betalen zijn) -waarom het antwoord op de mail van 3 september zo tenenkrullend laconiek is. Wij klagen deze gang van zaken dus aan via deze mail en vragen dan ook het volgende om deze heel scheve situatie recht te zetten: -dat voor het foutief geretourneerd krijgen van het pakket alle onnodige kosten wegvallen voor of worden terugbetaald aan de afzender Mekonnen B. -dat de afzender Mekonnen gratis het pakket opnieuw kan opsturen naar ons. -dat, ten blijke van goede wil en ter schadevergoeding, ook de portkosten van de eerste zending aan afzender worden vergoed. Dat er iets kan mislopen, en dat er procedures soms niet correct lopen … Dat kan overal en altijd gebeuren. Een bedrijf waar nooit eens iets verkeerds gaat, bestaat niet. Het is wat een bedrijf doet nadat er iets is fout gegaan, dat veel vertelt over dat bedrijf. We sturen deze klacht in een zeer beknopte vorm ook door via wat uw een klachtenformulier noemt op de site van bpost. Het is gewoonweg onmogelijk om een klacht als deze maar enigszins beknopt uit de doeken te doen in maar 1000 tekens. We sturen dit ook door via het mailadres van bpost import. Onze ervaringen met bpost leren jammer genoeg dat het beter is om ervan uit te gaan dat er slechts een minderheid van de medewerkers ook effectief aan het werk gaat met formulieren en berichten. Dus daarom bieden we de klacht op verschillende manieren aan. We rekenen er dan ook op dat bpost deze zaak eindelijk eens de aandacht geeft die ze verdient, en samen met ons besluit dat hier inderdaad één en ander moet worden rechtgezet. We kijken uit naar uw antwoord,

Gewenst oplossing

  • Schadevergoeding

Berichten (4)

bpost

aan: J. D.

23/09/2021

1-38196464905 Beste klant, Na het onderzoek van uw aanvraag hebben we vastgesteld dat u voor de behandeling van uw dossier een beroep hebt gedaan op de klantendienst van bpost. Aangezien het antwoord van de klantendienst in overeenstemming is met onze algemene voorwaarden en onze procedures, kunnen wij alleen bevestigen wat er aan u is uitgelegd. In de hoop u voldoende te hebben gea¯nformeerd, sluiten wij uw dossier. Met vriendelijke groeten, Klara C. Bpost Muntcentrum, 1000 BrusselCentre Monnaie, 1000 Bruxelles [THREAD ID:1-HJPGTI0]

J. D.

aan: bpost

23/09/2021

Leuk dat u mijn dossier afgesloten hebt. Jammer dat er voor mij weer niets duidelijk is geworden. Over welk antwoord van de klantendienst hebt u het? Of heeft u het over de standaardmail waarin staat dat mijn klacht goed ontvangen is en ik moet wachten op enige inhoud?

J. D.

aan: bpost

23/09/2021

Uw hoop is volledig tevergeefs. Ik zal bij Testaankoop rapporteren dat via deze weg er geen enkel inhoudelijk antwoord op mijn vragen of klachten komt. Bedankt voor het verspelen van mijn tijd

J. D.

aan: bpost

06/10/2021

en ondertussen zijn we 6 oktober en op geen enkele manier reactie van bpost... het ergste is dat er niemand is bij jullie die echt inhoudelijk op iets wil ingaan.