back

Heffingen op het verzenden van pakjes tussen particulieren!

bpost Muntcentrum, Brussel
Behandeld door Test-Aankoop

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

J. D.

aan: bpost

22/09/2021

Geachte mevrouw, meneer, Ik wil nog eens bevestigen dat bpost nieuwe heffingen toepast op aangetekende brieven, op aangetekende pakketten van buiten de EU die niet uit een webshop komen maar tussen particulieren werden verzonden. Op de aangetekende brief en op alle kleine pakketten van mijn Russische vriendin in Saint-Petersburg kreeg ik te maken met invoerkosten en BTW, terwijl die aangetekende brief en kleine pakketten automatisch onder de vrijstelling vallen. bpost gaat zwaar in de fout door me elke keer opnieuw brieven, facturen op te sturen om invoerkosten en BTW te betalen. bpost gaat zwaar in de fout door de invoerkosten en de BTW te verantwoorden met valse redenen, te verantwoorden met pure leugens! Er zouden juwelen in de aangetekende brief van mijn Russische vriendin gezeten hebben, wat 100% pure leugens zijn van bpost, en daardoor moest ik kosten betalen voor douaneformaliteiten door bpost, en ook nog eens BTW betalen, voor een aangetekende brief ZONDER juwelen, enkel en alleen een met de hand geschreven brief van mijn Russische vriendin, en een postkaart met Russische katten, dus een aangetekende brief die 100% onder de vrijstelling valt. bpost heeft een foutieve berekening gemaakt, want hoe kan je maar 2.06 EUR BTW aanrekenen, als volgens bpost die de douaneformaliteiten doet, de aangetekende brief van mijn Russische vriendin een waarde had van meer dan 45 EUR? Dit is gewoon een bewezen fraude door bpost. De brief met factuur van bpost van 12/08/2021 begint al met hun pure leugens, van je bestelde onlangs een zending buiten de Europese Unie. De aangetekende brief was geen bestelling buiten de Europese Unie, en kwam dus NOOIT van een webshop buiten de Europese Unie. Aan deze levering konden NOOIT extra douanekosten en belastingen verbonden zijn geweest, want was een aangetekende brief met een aangegeven waarde van 5 EUR (de prijs van een postkaart). Er is ook sprake van schending van het briefgeheim. Dit zijn DDR-praktijken. In de DDR werden ook alle brieven geopend. Dit is een zware schending van het briefgeheim, wat in België strafbaar is. Dit is een zware schending van mijn privacy, en een zware schending van de privacy van mijn Russische vriendin. Het briefgeheim is onschendbaar. Wie post opent voordat deze op de plaats van bestemming is, maakt inbreuk op het briefgeheim. De huidige Belgische Postwet impliceert dat het eenieder verboden is een ongeopende brief die bestemd is per post te worden bezorgd en niet voor zichzelf bestemd is te openen en te lezen zonder toestemming van degene aan wie de post wel gericht is. Een uitzondering wordt gemaakt voor opsporingsdoeleinden: op last van de rechter kan bpost de bevoegdheid krijgen een bepaald poststuk te openen. Graag zou ik die toestemming van de rechter aan bpost per post willen krijgen. De douanekosten en de BTW moeten terugbetaald worden, alsook wil ik schriftelijke, officiële excuses van het management bij bpost, want die leugens van bpost zijn totaal onaanvaardbaar. De Belgische regering heeft vaak kritiek op Rusland, maar de bovenstaande feiten heb ik in Rusland nog NOOIT meegemaakt. Ook mijn Russische vriendin heeft bovenstaande feiten nog NOOIT meegemaakt in Rusland. Wat ook totaal onaanvaardbaar is dat de aangetekende brief 5 WEKEN gewoon is blijven liggen bij bpost. Met vriendelijke groeten, Johan De Broyer

Gewenst oplossing

  • Schadevergoeding

Berichten (2)

bpost

aan: J. D.

22/09/2021

Geachte heer De Broyer, bpost dient de nieuwe wetgeving (in voege sinds 1-7-21) rigoureus toe te passen. Dit houdt o.m. in dat bpost alle nodige info dient op te vragen om een correcte inklaring of een vrijgave zonder inklaringskosten te kunnen bewerkstelligen. Daarnaast beschikt u steeds over de mogelijkheid om een betwisting in te dienen waarna de FOD Financien (dienst douane) de zending op inhoud zal nakijken en eventueel correcties aan de inklaring of een vrijgave zonder kosten zal uitvoeren. Info over de nieuwe regelgeving is tevens terug te vinden op de website van bpost s:www.bpost.be/nl/faqs/faq/douane Met vriendelijke groeten, Philippe CSE [THREAD ID:1-HJJ9OUB]

Doorgestuurd naar onze advocaten 23 september 2021

J. D.

aan: Test Aankoop

23/09/2021
Dit antwoord is privé