back

probleem met EMS zendingen

bpost Muntcentrum, Brussel

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

W. V.

aan: bpost

20/09/2021

Wij hebben een dossier lopende bij bpost voor door bpost gemaakte fouten met internationale EMS zendingen. Dossiernummer: 1-38078393898 Dit dossier werd opgemaakt door hun klantendienst doch bpost doet helemaal NIETS om het door hen veroorzaakte probleem op te lossen, noch om enig bericht of update aan ons over te maken. Hun klantendienst laat de klant gewoon in de koude staan. Ik heb op eigen initiatief heden de klantendienst terug moeten opbellen en sta nog steeds even ver. De klantendienst weet nooit niets, doet nooit niets en kan nooit iets….schamelijk om Bpost als Belgische verdeler van postpakketten te hebben. Feiten: Ik ben Belg en woon sinds 2018 in Taiwan. Ik remigreer per 26/09 definitief terug naar België. Ik heb in de loop van augustus op diverse datums 31 boxen formaat 39x32x43 cm met persoonlijke goederen als EMS pakket verzonden van in Taiwan naar mezelf in België. Ik ben dus Afzender en Bestemmeling. Voor elk pakket is een EMS dossier met tracing nummer en factuur. Zonder factuur neemt de Taiwanese post geen pakket aan. Ik heb een aantal pakketten reeds ontvangen op mijn adres in België doch 3 pakketten zitten in de problemen. EMS zending EG004666987TW (mijn box 9) EMS zending EG004666001TW (mijn box 8) EMS zending EG004665289TW (mijn box 1) Verzendingsdatum: 06/08/21 Aankomst in België: 10/08/21 (slechts 4 dg na verzending uit Taiwan) Voor box 8 en 9 werd gemeld op 13/08 dat de factuur ontbreekt wat in feit niet kan want er wordt geen zending aangenomen in Taiwan zonder factuur. Wij hebben uiteraard de factuur dan bezorgd aan Bpost. Per 23/08/21 meldt Bpost per mail het volgende: Op 23 aug. 2021, om 17:12 heeft Bpost Import [import@bpost.be] het volgende geschreven: Geachte, Dank u voor uw mail. We hebben de verklaring gecorrigeerd, uw pakket wordt zonder kost naar u bezorgd. Met vriendelijke groeten. Bpost Customs Team Voor beide boxen (8 en 9) heb ik per 28/08/21 een mailtje gestuurd en gevraagd wanneer deze 2 pakketten bij mij effectief geleverd worden. Op deze mail en ook op alle andere mails aan de klantendienst bij bpost werd tot op heden nooit geantwoord. Voor beide boxen komt op 13/09/21 in de Bpost App de melding: Om 19:31: invoer procedure afgerond Om 19:32: de zending werd geweigerd door de bestemmeling Beide boxen werden zonder enige reden (zonder contact met afzender/ontvangen via de telefoonnummers op de EMS zendingen vermeld, en uiteraard zonder de zending aan te bieden op mijn adres in België) teruggezonden naar Taiwan. Wij hebben enkele malen de klantendienst telefonisch gecontacteerd en kregen allerlei afwijkende antwoorden en allerlei uit de duim gezogen verhaaltjes. Hoe dan ook werd er gemeld dat deze zendingen teruggezonden zijn, dat het een systeemfout is van Bpost en ze niet kunnen tegengehouden worden. Er is geen enkele tracing voorhanden waar deze pakketten zich nu bevinden. Bpost meldt mij dat het wel 2 tot 3 weken duurt vooraleer het pakket in Taiwan aankomst. Dit is uitermate vreemd gezien een zending van Taiwan naar Belgie slechts 3 a 4 dagen duurt. Bpost maakt een grove fout en weet totaal niet wat er gebeurd is DOCH weigert om het nodige te doen om deze pakketten terug te halen uit Taiwan noch om enige hulp of oplossing aan te bieden. Volgens Bpost moet ik maar de post contacteren in Taiwan en op eigen kosten de pakketten terug naar Belgie sturen….Kan ik uiteraard niet want ik ben per 26/09 reeds terug in België. Daarnaast is er op dit ogenblik geen enkel bewijs of tracing dat deze pakketten effectief in Taiwan zijn teruggekomen. Voor box 1 werd mij heden gemeld dat deze ook zonder verdere kosten is ingeklaard per 07/09. Hoe dan ook is dit pakket op heden nog niet geleverd. Er wordt mij gemeld dat ik moet afwachten. De vrees is uiteraard dat dit pakket plots de status “geweigerd door bestemming” en “terug naar afzender” zal krijgen. Wat ik ook doe, de klantendienst kan/wil mijn niet verder helpen of garanderen dat deze zending eerstdaags geleverd zal worden. Als bijlage vindt u de nodige kopie van de mails van bpost en mijn klacht. Ik hoop alsnog dat de ombudsdienst het nodige kan doen bij bpost om er voor te zorgen dat zij enige actie ondernemen om de zendingen te tracen en terug te halen van de locatie waarheen zij ze ten onrechte hebben gezonden.

Gewenst oplossing

  • ontvangen van de vermiste EMS pakketten

Berichten (2)

bpost

aan: W. V.

20/09/2021

Beste klant, Na het onderzoek van uw aanvraag hebben we vastgesteld dat u voor de behandeling van uw dossier een beroep hebt gedaan op de klantendienst van bpost. Aangezien het antwoord van de klantendienst in overeenstemming is met onze algemene voorwaarden en onze procedures, kunnen wij alleen bevestigen wat er aan u is uitgelegd. In de hoop u voldoende te hebben gea¯nformeerd, sluiten wij uw dossier. Met vriendelijke groeten, Levi Bpost Muntcentrum, 1000 BrusselCentre Monnaie, 1000 Bruxelles [THREAD ID:1-HJ2LVQ4]

W. V.

aan: bpost

11/10/2021

Beste, De klacht is zeker nog niet afgewerkt en het dossier absoluut nog niet gesloten. Wij ontbreken nog steeds 2 zendingen dewelke reeds op 10/08/21 aangekomen zijn bij bpost in België. Contacteer mevr. Linda (customer service expert) die nog steeds bezig is om deze zendingen op te sporen. Hoogachting, Werner Versluys