back

Problemen met terugbetaling

MEUBIS Koning Leopoldlaan 83, Maldegem
afgesloten Niet succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

K. V.

aan: MEUBIS

19/09/2021

Op 01/02/2021 bestelde ik een bed bij Meubis. Levering was aanvankelijk voorzien voor week 17 doch werd telkens zonder opgave van reden uitgesteld, zonder verwittiging. Op 24/06/2021 stuurde ik een aangetekend schrijven met de vraag tot annulering van mijn bestelling en terugbetaling van het reeds betaalde voorschot. Ik ontving geen reactie op dit schrijven. Na herhaaldelijk de klantendienst te hebben gecontacteerd, kreeg ik op 08/08/2021 bericht dat mijn bestelling geannuleerd werd en ik binnen veertien dagen de terugbetaling zou ontvangen. Tot op heden nog geen betaling gezien en er komt geen enkele reactie meer op mijn berichten.

Gewenst oplossing

  • Terugbetaling: € 250,00

Berichten (1)

MEUBIS

aan: K. V.

19/09/2021

- Typ uw reactie boven deze regel - Jouw aanvraag (139944) is ontvangen en is door onze supportmedewerkers in behandeling genomen. Het is momenteel veel drukker dan voorzien. De gemiddelde duurtijd van een antwoord is gemiddeld 72 uur. Als je aanvullende opmerkingen wilt toevoegen, reageer dan op dit e-mailbericht en start geen nieuwe conversaties via andere kanalen. Dit zorgt ervoor dat we alles makkelijker kunnen bundelen en sneller kunnen antwoorden. Votre demande (139944) a été reçue et a été traitée par notre personnel de soutien. Il est actuellement beaucoup plus occupé que prévu. Le temps de réponse moyen est de 72 heures. Si vous souhaitez ajouter des commentaires supplémentaires, veuillez répondre à ce courriel et ne pas entamer de nouvelles conversations par d'autres canaux. Il nous est ainsi plus facile de tout regrouper et de réagir plus rapidement. Your request (139944) has been received and has been processed by our support staff. It is currently much busier than expected. The average response time is 72 hours. If you would like to add additional comments, please respond to this email and do not start new conversations through other channels. This makes it easier for us to bundle everything and respond faster. -------------------------------- Dit e-mailbericht is een service van Meubis.[7MPYQY-73M8]