back

Problemen met terugbetaling

Connections Luchthavenlaan 10, Vilvoorde
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

D. D.

aan: Connections

06/07/2021

Beste, Reeds anderhalf jaar geleden vroegen wij een terugbetaling voor een pakketreis naar Thailand die we boekten via Connections Sint-Niklaas. Wij hebben meer dan 4x moeten vragen naar de status van onze terugbetaling zonder communicatie. We kregen enkel vage beloften en geen termijn. 2 weken geleden kregen we na te bellen naar het kantoor eindelijk een terugbetaling. Hier ontbrak echter een deel van. Ook hier kregen we geen communicatie van tot we zelf contact opnamen met het kantoor. Hun uitleg: voor onze reis boekten zij een binnenvlucht bij een goedkope operator, waar ze nu geen geld van terugkrijgen. Connections weigert deze gelden te vergoeden met als uitleg dat zij hier niets aan kunnen doen. Het gaat over een bedrag van meer dan €200 per persoon (2 personen). Ook weigeren ze enige dossierkosten terug te betalen. Alvast bedankt voor jullie hulp, Met vriendelijke groeten, Devin Desloover

Gewenst oplossing

  • Terugbetaling: € 278,00

Berichten (1)

Connections

aan: D. D.

08/07/2021

Geachte medewerkers van Test-Aankoop Geachte Heer Desloover en Mevrouw Caveye Wij ontvingen uw klacht in goede orde en geven graag wat meer duiding bij het gevraagde. Vermits jullie reis niet werd geboekt als '˜pakketreis', valt het niet onder diezelfde wetgeving. Uw vluchten werden namelijk geboekt onder dossiernummer BB 41784, en los daarvan werd het landarrangement op een ander tijdstip geboekt onder dossier nummer BB 41976. Ondertussen hebben we -vroeger dan wettelijke verplicht- op 18 januari 2021 reeds het bedrag van het landarrangement teruggestort (BB 41976) en konden we op 24 juni 2021 het bedrag van de longhaul vluchten van Thai Airways (BB 41784) alvast terugstorten om dat we dit zelf zonet hadden ontvangen. Wat de overblijvende terugbetaling van de '˜domestic vluchten' betreft, zijn we genoodzaakt te wachten, gezien wij deze zelf nog niet hebben ontvangen. We stuurden u eerder reeds volgende communicatie: Wij wensen u graag toe te lichten dat het mandaat van Connections in uw dossier, het mandaat is van doorverkoper. Vanaf het ogenblik dat wij de tickets verkochten ontstaat er een kontrakt tussen luchtvaartmaatschappij en reiziger. Connections is in dit geval wettelijk niet gehouden om de terugbetaling van gelden die wij doorgestort hebben naar de transporteur op eigen verantwoordelijkheid en met eigen fondsen aan de klant terug te betalen, uiteindelijk bestaat er een contract tussen de reiziger en de luchtvaartmaatschappij die haar enige contractspartij is. U weet ongetwijfeld dat deluchtvaartmaatschappijen,conform de Europese richtlijnen met betrekking tot de Passagiersrechten, verplichtisom de door haar geannuleerde vluchten binnen een termijn van 7 dagenaan de passagierterug te betalen. Als gevolg van Covid-19 kunnen zij echter momenteel hun verplichtingen, alle druk door ons maar ook vanwege de Europese Commissie ten spijt, niet naleven. We dienen echter rekening te houden met een langere verwerkingstermijn in hoofde van de luchtvaartmaatschappij, diein de huidige omstandigheden langerin beslag kan nemen. Wij betreuren dit ten zeerste en doen er alles aan om dit proces in te korten.Wij staan aan uw kant en oefenen, met de grootste zorg voor uw belangen, alle mogelijke druk uit. Wij hebben zoals eerder gesteldde aanvraag tot terugbetaling voorjullietickets bij de luchtvaartmaatschappij ingediend. Zodra wij deterugbetalingontvangen,zullen wij deze zonder enig verwijl, integraal overmakenophet opgegeven rekeningnummer. Gelieve te noteren dat huidig schrijven geschiedt onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning. Met dank voor uw begrip en beleefde groet Annemie Kantoorverantwoordelijke Connections Sint Niklaas _______________ This email has been scanned by the Destiny Email Security System. _______________ Save Trees Do Not print if not Necessary, I want to breathe air tomorrow. _______________ This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error, please notify the system manager. This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee, you should not disseminate, distribute or copy this email. Please notify the sender immediately by email if you have received this email by mistake and delete this email from your system. If you are not the intended recipient, you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited. This email has been scanned by the Destiny Email Security System. _______________