back

Verlies /diefstal inhoud aangetekende zending

bpost Muntcentrum, Brussel
Behandeld door Test-Aankoop

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

G. T.

aan: bpost

11/06/2021

Ik was mijn juwelen bij Hotel Glenmore vergeten na een weekendverblijf. Hotel Glenmore heeft deze aangetekend terug naar mij verzonden. Zending met nummer 010541288500452621220307080106. Het pakje kwam echter niet aan en lag bij de dienst onbestelbare stukken. Na een klacht bij de Post heeft men de dienst onbestelbare stukken gevraagd om deze zending naar de bestemmeling (mij) verder door te sturen. En om in het andere geval het aan Hotel Glenmore terug te bezorgen. Er werd een stuk van de enveloppe teruggestuurd naar Hotel Glenmore. De juwelen waren spoorloos. Uiteindelijk kregen we volgend bericht: Na onderzoek van uw dossier en volgens de algemene voorwaarden, zal u binnenkort de terugbetaling van € 39,00 EUR ontvangen omdat uw aangetekende zending beschadigd werd. Uit het verhaal begrijp ik dat de enveloppe met juwelen aangetekend en onbeschadigd werd afgeleverd aan uw dienst De post door Hotel Glenmore. Bij de verwerking door uw diensten raakt de enveloppe beschadigd en de inhoud echter kwijt. Het lijkt mij dan ook dat uw personeel = De Post verantwoordelijk is voor het verlies/diefstal. Graag ontving ik een billijke compensatie van de inhoud.

Gewenst oplossing

  • Schadevergoeding

Berichten (1)

bpost

aan: G. T.

14/06/2021

REF 1-36546956948 Beste klant, Na het onderzoek van uw aanvraag hebben we vastgesteld dat u voor de behandeling van uw dossier inderdaad een beroep hebt gedaan op de klantendienst van bpost. Het antwoord van de klantendienst is evenwel in overeenstemming met onze algemene voorwaarden en onze procedures. Bijgevolg kunnen we enkel bevestigen wat er aan u is uitgelegd. In de hoop u voldoende te hebben gea¯nformeerd, sluiten we uw dossier. Met vriendelijke groeten, Marc bpost Muntcentrum, 1000 Brussel CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you can confirm the sender and know the content is safe. If you believe this information is incorrect please contact bpost ICT security team. ___________________ En cas de réponse, ne pas supprimer le code suivant/ In geval van antwoorden, de volgende code niet verwijderen/ In case of reply, do not delete the following code: [THREAD ID:1-GSFKID4]

Doorgestuurd naar onze advocaten 14 juni 2021