back

Ongevraagd abonnement

Wister 81 rue Reaumur, Paris
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

R. D.

aan: Wister

15/04/2021

Beste, ik kreeg ongevraagd een SMS van Wister dat ik een abonnement zou afgesloten hebben van 4,99 Euro week! Dit wit ik per onmiddellijk stopzetten!

Gewenst oplossing

  • Terugbetaling: € 4,99

Berichten (1)

Wister

aan: R. D.

15/04/2021

Geachte, Wij hebben uw mail goed ontvangen en danken u vooronze klantendienst te contacteren. Wijbieden een breed gamma aan inhoud, waaronder video's, spelletjes en online cursussen.Onze inhoud is beschikbaar via abonnement met betaling op de rekening van uwoperator. Met deze factureringsmethode kunt u snel en gemakkelijkgedematerialiseerde inhoud kopen. Concreetbetekent dit dat u na het aanklikken van een advertentie wordt doorverwezennaar de presentatiepagina van een van onze diensten. Deze pagina vermeldt deprijs van het abonnement, de periodiciteit ervan en het type inhoud dat wordtaangeboden (VOD, games, cursussen).   Door op de knop"bevestigen" te klikken, komt u op de factureringspagina waar deabonnementsprijs en de periodiciteit opnieuw worden vermeld. Er wordt ookgespecificeerd dat het bedrag van het abonnement op uw factuur zal wordenvermeld. Als u besluit op de knop "inschrijving bevestigen" teklikken, wordt de inschrijving in aanmerking genomen en ontvangt u onmiddellijkeen welkom-SMS. Voor de inhoud voor volwassenen die wijverkopen, staan onze advertenties alleen op sites die een leeftijdsbevestigingvereisen voordat je naar binnen kunt. De leeftijdsvereiste staat ook vermeld oponze inschrijvingspagina's. Met andere woorden, als een minderjarigevia een telefoon naar een site voor volwassenen gaat en op een van onzebanneradvertenties klikt, kan hij of zij zich heel goed abonneren op een vanonze diensten door een abonnement te bevestigen. Omjuridische redenen weten wij uiteraard niet wie de eigenaar is van elk nummerwaarop onze klanten zich abonneren (RGPD, anonimiteit op het internet). Metons klikverificatiesysteem kunnen wij fraude voorkomen, d.w.z. robots die zichautomatisch abonneren op abonnementen met bestaande nummers. Ditis een bekend probleem bij uitgevers van mobiele diensten entelecomoperatoren.   Voorhet abonnement van +32492993283, is de klik gevalideerd door onzeanti-fraude kit als zijnde "Authentiek" en dus afkomstig van eenpersoon en niet van een robot. Datumen uur van inschrijving  2021-04-14 00:33:29 Eindtijdabonnement  2021-04-21 00:33:29 Telefoon: Android 2.0 (Generic) Hetnummer van de abonnee heeft een eerste bevestigings-sms ontvangen met devermelding van de 24 uur gratis. Dande volgende dag (24 uur later): een 2e sms met het einde van de gratis periodeen bevestiging van het begin van de factureringsperiode. Entenslotte, net nadat de supportagent het abonnement heeft geannuleerd: een smster bevestiging van de annulering. Helaas kunnen we niet overgaan tot een terugbetaling aangezien volgendediensten werden gebruikt op de bijvermelde data:  2021-04-15 01:06:40 We kunnenu bevestigen dat de dienst is stop gezet op 21 april 2021. Ikhoop dat ik u hiermee voldoende heb gea¯nformeerd, zo niet, aarzelt u dan nietbij ons terug te komen. Ikwens je een fijne dag, Hoogachtend, Johan Le Service Clients - Customers Relationship - Support and QOS - Wister