back

Levering niet conform bestelling

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

J. E.

aan: Euroflorist

15/04/2021

Bij bestelling van een ‘vrolijk lenteboeket’, verder omschreven als ‘een mooi voorjaarsboeket waarmee u de ontvanger gegarandeerd blij zult maken’ (eigen omschrijving van de handelaar) op basis van foto op de website op 26 maart jl., werd een een bijna doods boeket in fletse rouwkleuren geleverd. Op dezelfde datum via mail de handelaar gecontacteerd. Waarna wij slechts na herhaalde berichten op 7 april een persoonlijk antwoord ontvingen, ondanks de vermelding - zowel op de website, als in het automatisch gegenereerde antwoord op ons initieel mailbericht - dat klachten binnen de drie dagen behandeld worden. Aan de handelaar werden afbeeldingen bezorgd van zowel het boeket dat op zijn website afgebeeld staat, als van het afgeleverde product. Enige gelijkenis tussen beide valt - zelfs met de beste wil van de wereld - niet te ontdekken. In zijn antwoord geeft de handelaar aan achter de levering te blijven staan en miskent aldus het wezenlijke verschil tussen hetgeen bij de bestelling vooropgesteld werd en het finaal geleverde product. Dat het een bloemist aan een enkele bloemsoort ontbreekt om een exacte kopie van het vooropgestelde te produceren, lijkt gangbaar en wordt ook vermeld op de website: ‘De bloemen (…) kunnen (…) enigszins afwijken van het product uit de webshop’. Van Dale omschrijft het begrip ‘enigszins’ als ‘een beetje, enigermate’. Het is echter onbegrijpelijk dat in volle lenteperiode het aangeduide boeket in geen enkel opzicht gerespecteerd werd; noch qua grootte, noch qua bloemkeuze, noch qua kleurenpalet. Gelet dat, ondanks onze meermaals geformuleerde aanvraag tot eigen regelinzichten van de handelaar, hierop geen bevredigend antwoord gekomen is, vragen wij de onverwijlde en volledige terugbetaling van het aankoopbedrag.

Gewenst oplossing

  • Terugbetaling: € 48,98

Berichten (1)

Euroflorist

aan: J. E.

19/04/2021

BesteJan M.C. ERNEST, Bedankt voor uw e-mail met betrekking tot uw bestelling. Om u te compenseren wordt er morgen een excuusboeket op kosten van Euroflorist geleverd bij de ontvanger. Ik hoop u zo voldoende geinformeerd te hebben. Met vriendelijke groet, Salem Klantendienst Euroflorist Belgie 0032(0)3 808 11 73 s:www.euroflorist.be/ On 15 Apr 2021, at 07:40, klachtenbox@test-aankoop.be klachtenbox@test-aankoop.be