back

negeren ontbinding van lidmaatschap binnen de 21 dagen bedenktijd na levering (vfr algemene voorwaar

afgesloten Niet succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

W. W.

aan: Pharma XX

29/03/2021

Beste, Met een telefonische commerciele actie van Pharmaxx ben ik ingegaan op een proefzending Fact. 000567528 dd 04/12/2020 waarvoor ik 9,95€ heb betaald. Die proefzending heb ik pas per post ontvangen op 17/12/2021. Er is geen handtekening voor ontvangst aan te pas gekomen. Luidens de algemene voorwaarden krijg ik 21 dagen bedenktijd om geen verdere leveringen meer te ontvangen. Op 29/12/2020 heb ik op het geeigende formulier de ontbinding van het lidmaatschap verstuurd per mail naar info@pharmaxx.be. Pharmaxx heeft daarop gereageerd dat ze de ontbinding niet aanvaarden gezien mijn schrijven te laat was ten opzicht van de faktuurdatum. Ondanks het feit dat ik Pharmaxx er op gewezen heb dat in de telefonische actie evenals in hun algemene voorwaarden een bedenktijd van 21 dagen na levering wordt voorgesteld, houden ze hardnekkig vol dat ik de vervolgzending moet betalen. Die vervolgzending Fact. 000570286 dd 01/01/2021 ad 59,95 € blijft me achtervolgen tot dreiging met incassobureau etc. - 09/02/2021 betalingsherinnering 69,90 € - 26/02/2021 ingebrekestelling 79,90 € - 09/03/2021 betalingsherinnering 89,90 € - 16/03/2021 betalingsherinnering 99,90 € - 26/03/2021 laatste waarschuwing 109,90 € Mocht Test-Aankoop hier kunnen intervenieren om Pharmaxx tot de orde te roepen en hen verzoeken dit soort achtervolging te stoppen, daarmee kon dit dossier ten minste worden afgesloten. Alvast bij voorbaat dank voor uw tussenkomst.

Gewenst oplossing

  • Stopzetten van de aanmaningen en definitief klasseren van dit dossier