back

slecht gemonteerde en afgewerkte metalen-glazen binnendeur

K Laswerken Kim Van Dessel

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

D. N.

aan: K Laswerken Kim Van Dessel

21/03/2021

Betreft: montage stalen deur met glaspanelen. Geachte heer, Aangezien ik geen reactie heb ontvangen op mijn mail van 13 februari 2021, stel ik u hierbij in gebreke omdat u weigert om de deur te plaatsen/herstellen volgens de geldende voorschriften. Als u in gebreke blijft, behoud ik mij uiteraard het recht voor om een vergoeding te vorderen wegens de schade die voortvloeit uit het gemis van en deur, afgewerkt en gemonteerd volgens de regels van de kunst met inbegrip van de schade aan de muur. Dit wil zeggen: een recht geplaatste, niet krakende deur met stevig geplaatste magneetsluiting, alsook volledig afgekit met silicone en eveneens glasrubbers te voorzien. Ik eis dat u de bewuste deur binnen een redelijke termijn van één maand, te rekenen vanaf de datum van dit schrijven zal herstellen. U blijft in gebreke zolang u uw wettelijke verplichtingen niet nakomt. Ik ben ervan overtuigd dat u mijn voorstel zal aanvaarden. Met de meeste hoogachting, Beste, Wij komen deze zo spoedig mogelijk in regel brengen . Aangezien de onverwachte drukte is het helaas niet per direct mogelijk hierop een datum af te spreken . Mvg Kim Van Dessel zaakvoerder

Gewenst oplossing

  • Herstelling

Berichten (1)

D. N.

aan: K Laswerken Kim Van Dessel

08/04/2021

Kim, Je blijft nog steeds weigeren en bijgevolg in gebreke om de deur naar wens te komen herstellen/monteren/afwerken. Ik geef je nog één week uitstel om met ons een datum af te spreken. Blijft je reactie uit, dan zullen we er een advocaat op aanstellen. Dirk Nackaerts