back

Opzegging Premium abonnement

PARSHIP Speersort 10, Hamburg
Behandeld door Test-Aankoop

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

A. D.

aan: PARSHIP

08/03/2021

Beste klantendienst Parship, Als gevolmachtigd vertegenwoordiger van lid met kenmerk BKMGLPRD wil ik nogmaals met aandrang vragen naar een oplossing voor onderstaande situatie. Mijn zoon is opgenomen in een revalidatiecentrum en heeft geen toegang tot internet en de Parship website. Zijn uitkering wordt rechtstreeks naar de instelling gestort, dus ook geen saldo op zijn privé rekening. Hij vraagt om zijn abonnement met directe ingang op te zeggen. Reeds gepasseerde maanden zullen uiteraard betaald worden alsook een eventuele verbrekingsvergoeding bij een aanvaardbare oplossing. Jullie zijn in het bezit van de volmacht en het bewijs van opname. Ik heb reeds verschillende malen de klantendienst gecontacteerd zonder enig resultaat. Parship antwoord vaag en verwijst telkens naar het incassobureau, Call2collect. Met hen had ik telefonisch contact en die verwijzen mij door naar de Parship klantendienst om de zaak inhoudelijk op te lossen. Tweede punt is dat er oorspronkelijk overeengekomen is dat er maandelijks betaald zou worden. Parship eist nu ineens de volledige 24 maanden via het incassobureau. Graag had ik een beetje begrip voor de situatie en een aanvaardbare oplossing voor beide partijen. Bijkomende info: premium abonnement werd aangegaan in oktober 2020. Begin november werd mijn zoon opgenomen in de instelling. Deze opname met residentieel verblijf zal minstens 1 jaar duren (vermoedelijk langer), waarbij er in die periode geen gebruik gemaakt kan worden van de Parship diensten. Nog steeds hopend op een redelijke oplossing. Met vriendelijke groeten, Ann Druyts Gevolmachtigd vertegenwoordiger Dennis Verholen

Gewenst oplossing

  • Herziening van de factuur
  • Opzegging/verbreken abonnement

Berichten (3)

PARSHIP

aan: A. D.

08/03/2021

Beste mevrouwmijnheer, Hartelijk dank voor uw bemiddeling. Vanwege de wetgeving op het gebied van de privacy kan ik niet op de details van de klacht ingaan. Wel kan ik in het algemeen aangeven dat de looptijd die men heeft gekozen bij de aankoop van een premium-lidmaatschap bindend is. Er is een herroepingstermijn van twee weken waarna het niet meer mogelijk is voortijdig per direct op te zeggen. Wat punt 2 betreft schrijven wij het volgende in onze Algemene Voorwaarden: 7. Verantwoordelijkheid en plichten van de klant 7.1 De klant is verplicht alle openstaande posten tijdig aan Parship of de externe aanbieder (zie daarvoor punt 2.5) te voldoen. Loopt de klant een betalingsachterstand op van meer dan twee opeenvolgende betalingstermijnen (voor zover er betalingstermijnen zijn afgesproken) dan zijn alle tot de eerstvolgende opzeggingsmogelijkheid uitstaande vorderingen bij aankoop via de website onmiddellijk opeisbaar. In geval van een betalingsachterstand is Parship gerechtigd de toegang tot de Parship-service tijdelijk te blokkeren. Een gedetailleerdere uitleg volgt naar het adres van de klager. Met vriendelijke groeten, Joop van Langen Uw Parship klantenservice © 2001-2021 PE Digital GmbH - Made with ❤ Managing Directors: Tim Schiffers, Henning Ra¶nneberg, Marc Schachtel PE Digital NL/BE Barbara Strozzilaan 201 1083 HN Amsterdam Nederland KvK-nummer: 30191262 BTW-identificatienummer: NL812515171B01 Hoofdkantoor: PE Digital GmbH Speersort 10 20095 Hamburg Duitsland Inschrijving handelsregister: HRB 77766 Kantongerecht Hamburg BTW-identificatienummer: DE 211 453 331 www.parship.be [---002:001384:08519---]

Doorgestuurd naar onze advocaten 08 maart 2021

A. D.

aan: Test Aankoop

08/03/2021
Dit antwoord is privé

PARSHIP

aan: A. D.

08/03/2021

Beste Testaankoop, Bedankt voor de mededeling. Misschien is het raadzaam dat u eerst eens contact opneemt met mevrouw Druyts. Wij hebben haar klacht vanmiddag om 13:01 uur op haar Parship account beantwoord. Met vriendelijke groeten, Met vriendelijke groeten, Joop van Langen Uw Parship klantenservice © 2001-2021 PE Digital GmbH - Made with ❤ Managing Directors: Tim Schiffers, Henning Ra¶nneberg, Marc Schachtel PE Digital NL/BE Barbara Strozzilaan 201 1083 HN Amsterdam Nederland KvK-nummer: 30191262 BTW-identificatienummer: NL812515171B01 Hoofdkantoor: PE Digital GmbH Speersort 10 20095 Hamburg Duitsland Inschrijving handelsregister: HRB 77766 Kantongerecht Hamburg BTW-identificatienummer: DE 211 453 331 www.parship.be [---002:000635:60874---]