back

Waterinsijpeling in de veranda

SDS VERANDABOUW Steenweg Asse 200, HERFELINGEN
Behandeld door Test-Aankoop

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

B. M.

aan: SDS VERANDABOUW

27/01/2021

Geachte heer, mevrouw, Dossiernr.: 2016131 Betreft: aannemingsovereenkomst voor het leveren en plaatsen van een veranda –facturen nrs. 2017/044 (30/01/2017); 2017/059 (09/02/2017); 2017/143 (20/03/2017); 2017/349 (20/06/2017);… Op 29 juni 2016 hebben wij een overeenkomst afgesloten tot het bouwen van een veranda in alu dewelke opgeleverd werd op 20 juni 2017. De algemene voorwaarden van deze overeenkomst bepalen dat uw firma de door haar geleverde constructie gedurende 10 jaar waarborgt tegen alle constructiefouten (art. 2270 Burgerlijk Wetboek; art. 10 algemene voorwaarden). Wij hebben vastgesteld dat er bij hevige regenval water uit het plafond van de veranda in onze woonkamer lekt. Op 3 december 2018 hebben we u hiervan per e-mail in kennis gesteld, alsook foto’s doorgestuurd, met het vriendelijke verzoek om een afspraak in te plannen om de oorzaak hiervan te achterhalen en deze, zo nodig, te verhelpen. Op 18 januari 2019 hebben we u deze mail vriendelijk in herinnering gebracht waarbij we ervan uitgingen dat ons bericht met de eindejaarsdrukte mogelijk aan uw aandacht ontsnapt was. Aangezien we geen reactie kregen, brachten we u ons bericht op 20 februari 2019 opnieuw in herinnering met de boodschap dat u de waterschade (nodeloos) laat toenemen. Tussendoor en nadien hebben we verschillende malen telefonisch contact opgenomen, waarbij we de boodschap kregen dat we opnieuw gecontacteerd zouden worden om een afspraak in te plannen. Vervolgens was u een tijdlang niet bereikbaar, naar we achteraf vernamen omdat u de activiteiten een tijdlang stilgelegd had. Op 18 juni 2020 konden we u opnieuw telefonisch bereiken en stuurden we u opnieuw een e-mail met foto’s en de vraag om vrij spoedig het nodige te doen (zodat de structuur van de veranda niet beschadigd wordt). U liet ons hierop per telefoon weten dat u enkel mits betaling van een voorschot ter plaatse zou komen en dat de herstellingswerken betalend zijn omdat onze garantie beperkt zou zijn tot de rechtopstaande delen (ramen). Op 18 juli 2020 stuurden we u via aangetekend schrijven een eerste ingebrekestelling waarbij we u met aandrang verzochten om alle nodige maatregelen te treffen om de oorzaak van de waterinsijpeling in de veranda te achterhalen, de geleden schade te herstellen en de oorzaak hiervan te verhelpen. We hebben hier ook onze emailcorrespondentie en foto’s van de waterschade aan toegevoegd. Op 11 augustus 2020 hebben twee van uw werkmannen op weg naar een andere werf oppervlakkig gekeken of zij op het zicht de oorzaak van het lek konden achterhalen. Aangezien niet duidelijk was langs welke weg het water de veranda binnensijpelt, deelden zij ons mee dat er een meer diepgaande controle met onder meer een ‘watertest’ zou georganiseerd worden. Hiervoor zou een nieuwe datum ingepland moeten worden. Tot op vandaag hebben we geen verdere berichten van u meer gekregen. Bij langdurige en hevige regen druppelt het water van het plafond naar beneden. We verzoeken u daarom nogmaals vriendelijk en met aandrang om deze zaken in de hand te nemen om zo spoedig mogelijk tot een definitieve oplossing te komen. Indien u de zaken verder laat aanslepen, laat u ons geen andere keuze dan via de Verzoeningscommissie Bouw of de bevoegde Rechtbank de aanstelling van een expert te vragen om de oorzaak van de waterinsijpeling te achterhalen en de vereiste herstellingen te laten uitvoeren.

Gewenst oplossing

  • Herstelling

Berichten (2)

SDS VERANDABOUW

aan: B. M.

08/02/2021

Geachte, Betreft CPTBE01179982-74. ZIE ONDERSTAANDE MAIL. FALING SCHRIJNWERKERIJ DE SLACHMEULDER BVBA - SDS VERANDABOUW. Naar aanleiding van de faling 'SCHRIJNWERKERIJ DE SLACHMEULDER BVBA - SDS VERANDABOUW' moeten wij u tot onze spijt mededelen dat u zich voor verdere informatie en afhandeling moet wenden tot RACINE Dhr DEHANDSCHUTTER Bert (curator) Keizer Karellaan 586 bus 9 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM BRUSSEL TEL 02 412 01 46 FAX 02 414 99 62 Email bdehandschutter@racine.eur Wij kunnen u meedelen dat de B.V.B.A. SDS VERANDA een doorstart heeft aangevat op 23.04.2019. Hierdoor kan SDS VERANDA enkel de verdere opvolging van dit dossier verzekeren tegen de volgende voorwaarden. Hiervoor worden er administratie-en verplaatsingskosten aangerekend = 120,00 euro exclusief BTW. Werkuren = 58,00 euro in regie/uur/man exclusief BTW. Materialen die worden gebruikt = kostprijs. Indien de klant hiermee akkoord gaat wordt er een voorschot van 178 euro exclusief 6%BTW gevraagd om te storten op rekeningnr KBCBE83 7350 5345 9415. Van zodra wij hiervan in het bezit zijn kunnen wij een datum vastleggen om de werken uit te voeren (rekening houdend met de weersomstandigheden); Hopende u hiermede reeds van dienst te zijn, tekenen wij alvast met de meeste hoogachting, Vriendelijke groeten, 054 56 64 32 DE SLACHMEULDER Johan,

Doorgestuurd naar onze advocaten 10 februari 2021

B. M.

aan: Test Aankoop

10/02/2021
Dit antwoord is privé