back

Problemen met terugbetaling geannuleerde reis

Connections Luchthavenlaan 10, Vilvoorde
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

F. V.

aan: Connections

16/12/2020

Beste, Op 8 december 2019 boekte ik via Connections een reis van Brussel-Amsterdam; Amsterdam-Hong Kong en Beijing-Amsterdam; Amsterdam-Brussel met KLM. Vertrek stond gepland op 24 februari 2020 en terugkomst 13 maart 2020. Wegens de aanhoudende Covid pandemie in China heeft KLM de vluchten geannuleerd en mij een terugbetaling voorgesteld. Op 24 februari 2020 heeft Connections mij per mail op de hoogte gebracht en gevraagd of ik de terugbetaling wou bevestigen per kerende mail. Dit heb ik onmiddellijk gedaan. Ik kreeg als antwoord van Connections dat zij bij KLM een aanvraag tot terugbetaling hebben gedaan. Ondertussen zijn we al december en ik heb nog altijd geen idee waar mijn geld zit. KLM al verscheidene malen gecontacteerd maar zij zeggen dat ze niets kunnen doen, dat alles via Connections verloopt. Connections hierover ook al enkele malen gecontacteerd maar zij blijven zeggen dat KLM hen moet betalen zodat ze mij kunnen terugbetalen. Ondertussen zijn we 10 maanden verder en weet ik nog altijd niet waar mijn geld zit en wie mij uiteindelijk moet terugbetalen of welke stappen er ondertussen al zijn ondernomen voor een terugbetaling. Het enige dat ik altijd hoor is dat ik geduld moet hebben. Als ik op mijn werk dossiers na 10 maanden nog niet heb afgehandeld, lig ik buiten. Ik wil zo snel mogelijk mijn geld terugbetaald krijgen.

Gewenst oplossing

  • Terugbetaling: € 1142,78

Berichten (1)

Connections

aan: F. V.

18/12/2020

Beste, Dank voor onderstaande mail. Wij wensen u graag toe te lichten dat het mandaat van Connections in uw dossier, het mandaat is van doorverkoper. Vanaf het ogenblik dat wij de tickets verkochten ontstaat er een kontrakt tussen luchtvaartmaatschappij en reiziger. Connections is in dit geval wettelijk niet gehouden om de terugbetaling van gelden die wij doorgestort hebben naar de transporteur op eigen verantwoordelijkheid en met eigen fondsen aan de klant terug te betalen, uiteindelijk bestaat er een contract tussen de reiziger en de luchtvaartmaatschappij die haar enige contractspartij is. U weet ongetwijfeld dat deluchtvaartmaatschappijen,conform de Europese richtlijnen met betrekking tot de Passagiersrechten, verplichtisom de door haar geannuleerde vluchten binnen een termijn van 7 dagenaan de passagierterug te betalen. Als gevolg van Covid-19 kunnen zij echter momenteel hun verplichtingen, alle druk door ons maar ook vanwege de Europese Commissie ten spijt, niet naleven. We dienen echter rekening te houden met een langere verwerkingstermijn in hoofde van de luchtvaartmaatschappij, diein de huidige omstandigheden langerin beslag kan nemen. Wij betreuren dit ten zeerste en doen er alles aan om dit proces in te korten.Wij staan aan uw kant en oefenen, met de grootste zorg voor uw belangen, alle mogelijke druk uit. Wij hebben er vertrouwen in dat de refund niet zo lang meer op zich zal laten wachten. Wij hebben zoals eerder gesteldde aanvraag tot terugbetaling voorjullietickets bij de luchtvaartmaatschappij ingediend. Zodra wij deterugbetalingontvangen,zullen wij deze zonder enig verwijl, integraal overmakenophet opgegeven rekeningnummer. Gelieve te noteren dat huidig schrijven geschiedt onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning. Met beleefde groet, Tine Verreck Customer Care Manager Customer Care Department Luchthavenlaan 10, 1800 Vilvoorde tel 02/550 01 63 wegaanditsamenoverwinnen nousrelèveronscedéfitousensemble weshallovercomethistogether _______________ This email has been scanned by the Destiny Email Security System. _______________ Save Trees Do Not print if not Necessary, I want to breathe air tomorrow. _______________ This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error, please notify the system manager. This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee, you should not disseminate, distribute or copy this email. Please notify the sender immediately by email if you have received this email by mistake and delete this email from your system. If you are not the intended recipient, you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited. This email has been scanned by the Destiny Email Security System. _______________