back

Problemen bij opzeg en stopzetting jaarabonnement

BASIC FIT Postbus 3124, KC Hoofddorp
Behandeld door Test-Aankoop

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

L. V.

aan: BASIC FIT

30/11/2020

Geachte, Daar ik geen reactie krijg ik mijn vorige email van 23.11.2020 (Re: Opzegprocedure Basic-Fit 041000012) probeer ik het via deze weg. Ik sloot op 03.03.2020 een fitnessabonnement af voor 1 jaar te Basic Fit Wilsele. Ik ben tot op heden nog geen enkele keer gaan fitnessen en de reden hiervoor is dat ik een hersenschudding opliep op 03.02.2020. Deze hersenschudding bleek toch ernstiger dan op het eerste gezicht werd aangenomen. Op zondag 13 september 2020 bracht ik Basis Fit Wilsele op de hoogte over mijn medische toestand. Ik overhandigde alle medische attesten van arbeidsongeschiktheid waar mijn diagnose; postcommotionele syndroom met optische illusies, diplopie op vermeld staan. Er werd me beloofd om mijn fitness jaarabonnement op te zeggen, verder moest ik niets meer doen. Mijn domiciliering zou vanaf september stopgezet worden. !!! Jammer genoeg kom ik tot de vaststelling dat de domiciliering de afgelopen maanden toch wél bleef doorlopen en dat betreur ik enorm. Graag zou ik mij beroepen op mijn recht als consument op een kosteloze opzegging van het jaarabonnement fitness omwille van overmacht, medische redenen en dit vanaf datum arbeidsongeschiktheid, 13.05.2020. Via My Basis Fit maakte ik melding van mijn opzeg, maar blijkbaar loopt mijn jaarabonnement nog door tem. 20.07.2021. Dit lijkt me tevens absoluut niet correct. Ik sloot mijn abonnement af op 03.03.2020 en dit moet opzegbaar zijn één jaar na afsluiting dus zou ik in principe moeten kunnen stopzeggen op 03.03.2021. Graag een herziening hiervan.

Gewenst oplossing

  • Terugbetaling: € 150,64
  • Herziening van de factuur
  • Vervanging

Berichten (1)

Doorgestuurd naar onze advocaten 17 december 2020

L. V.

aan: Test Aankoop

17/12/2020
Dit antwoord is privé