back

Aanslepende vochtproblemen met veranda

BB ramen en deuren
Behandeld door Test-Aankoop

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

B. M.

aan: BB ramen en deuren

26/10/2020

Beste, Op 11 oktober heb ik uw zaakvoerder mevrouw Wilms aangeschreven omdat we er niet uit geraken met de water insijpeling van onze veranda die niet opgelost geraakt, naast twijfels over isolatie. Hierbij vindt u de bijgevoegde tekst (met een kleine wijziging), voor de versie met foto's en betere bladspiegel valt u beter terug op de bijlage. Jammer genoeg mocht ik tot nog toe geen antwoord ontvangen. Ik zou zeer op prijs stellen mocht u dit haar kunnen voorleggen. Alvast bedankt, Geachte Mevrouw Wilms, In onze woning is er sinds de bouw (1993) een veranda die aansluit op de ZW-gerichte achtergevel. De veranda was aan vervanging toe omdat ze niet meer voldeed op het vlak van warmte- en geluidsisolatie. In 2016, intussen 4 jaar geleden, plaatste uw bedrijf BB Ramen en Deuren een nieuwe veranda. Zoals in voorgaande contacten aangegeven werd blijven er problemen met vocht en isolatie: a. Waterlekken via de aansluiting tussen het glazen dak van de veranda en de gevel b. Onvoldoende geluids- en warmte-isolatie c. Lek in de goot van de veranda Op 10 september jongstleden mailde u “.. Het verbaast ons ten zeerste dat wij telkens genoodzaakt worden terug te komen op dit dossier..”. Dat klopt, aangezien de problemen nooit afdoend werden opgelost. Laat ons de problemen kort overlopen. a. Waterlekken via de aansluiting tussen het glazen dak van de veranda en de gevel. Er zijn waterinsijpelingen/lekken via de aansluiting veranda-gevel bij slagregen en bij het reinigen van het glazen dak. Problemen die er niet waren bij de eerste veranda. De vochtschade is te zien op volgende foto. Vermits een zuid-west gerichte gevel het meest blootgesteld is aan slagregen leidt de minste onderbreking in de afdichting tot waterinfiltraties. Aanvankelijk waren er lekken over de ganse breedte van de veranda en stroomde het water zelfs binnen; na werken aan de slabben en aanbrengen van extra siliconen zijn de lekken sterk verminderd, zodat we nu van vochtplekken en binnendruppelen spreken. De aansluiting is vermoedelijk uitgevoerd zoals op volgende afbeelding. BB vermoedt dat het water binnenkomt via de poreuze muur. Dat is moeilijk vol te houden: • er waren geen lekken bij de vorige veranda • wanneer men het glazen dak besproeit om het te reinigen (weliswaar met meer water dan bij regen, maar wat toch een aantal keer per jaar moet gebeuren), is er snel waterinfiltratie, veel sneller dan redelijkerwijze mag verwacht worden via poreuze stenen. Bovendien komt hier het sproeiwater vooral op het dak terecht en minder op de muur. • De ingrepen van uw naverkoopdienst (slabben en siliconen) hebben de problemen duidelijk verbeterd. Overigens lijkt dit aangepakt te zijn door o.a. siliconen aan te brengen op de overgang tussen de PVC slab en het glazen dak (zie ook foto’s hieronder). BB denkt ook aan lekken via de regenpijp van het natuurleiendak Deze pijp werd een jaar geleden vervangen, maar dit heeft duidelijk geen invloed op de veranda. Als leek vermoed ik dat de oplossing er in bestaat de slabben en siliconen bijkomend in orde brengen, m.a.w. de reeds gedane herstellingen verfijnen. b. Onvoldoende akoestische en thermische isolatie De akoestische isolatie wordt hier in grote mate bepaald door de luchtdichtheid van de aansluiting tussen de veranda en de gevel. gehorighuis nl/opsporen: "Bij ramen en deuren zitten vaak kieren die een geluidslek vormen. De kier laat omloopgeluiden (transmissie van geluid) door en moeten afgedicht worden ….” Ook de thermische isolatie wordt negatief beïnvloed door luchtlekken: nl.wikipedia.org/wiki/Ventilatie: “Bij de meeste woningen gebeurt de ventilatie in meerdere of mindere mate ongecontroleerd (infiltratie / exfiltratie), het ventilatiedebiet kan niet ingesteld worden. Doordat de wind in kieren en spleten waait, ververst de lucht. Dit zorgt in vele gevallen voor overbodige ventilatie, een onaangenaam binnenklimaat en dus ook voor warmteverliezen. Men kan dit verminderen door aandacht te besteden aan luchtdichtheid.” Dat er luchtlekken zijn tussen de aansluiting tussen het dak van de veranda en de gevel wordt ook aangetoond door de volgende foto na afnemen afdekplaat, of liever in een beschikbaar filmpje, waarbij het spinnenweb beweegt bij de minste wind. Kortom, isolatie en perfecte afdichting gaan hand in hand. Wat er overigens ook op wijst dat de constructie niet of onvoldoende is afgespoten met 'blauw schuim' zoals in het contract vermeldt. Uw leverancier Profel haalt op zijn website de goede isolatie van zijn producten aan. c. Lek in de goot Deze lek is reeds aangepakt, maar zonder resultaat. Een ander aspect is het onderhoud van de goot, zoals het regelmatig verwijderen van de afgevallen bladeren. Dit is praktisch onmogelijk vermits de goot moeilijk bereikbaar is via de smalle toegang (ongeveer 1,5 cm breed). Dat is zelfs moeilijk met een pannenlikker, een oplossing voorgesteld door één van uw medewerkers. BB is van oordeel dat hogergenoemde problemen niet te wijten zijn aan zijn werk. Omdat we niet op dezelfde lijn zitten is de beste oplossing wellicht een derde partij als het WTCB of de Geschillen Commissie Bouw in te schakelen, zoals eerder voorgesteld. Deze kan onafhankelijk oordelen over de verschillende problemen, oorzaken en aangewezen oplossingen. Bij voorbaat dank.

Gewenst oplossing

  • Herstelling
  • Uitleg door een onafhankelijke derde partij rond oorzaken indien we elkaar niet kunnen vinden.

Berichten (1)

Doorgestuurd naar onze advocaten 13 november 2020

BB ramen en deuren

aan: B. M.

26/11/2020

Onze ref.: BB Ramen en DeurenMEERT Zie attachment, Geert Lambeets Advocaat Tel 011 - 68 43 70