back

Ondermaatse afwerking kasten blijft aanslepen

EGGO Rue Léon François 6-8, BOIS-DE-VILLERS

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

P. D.

aan: EGGO

26/10/2020

Beste, - februari 2020: bestelling kasten/dressing bij Eggo voor op onze slaapkamer (bovenverdieping). - vóór de plaatsing gebeurd, vragen wij om niet op de slaapkamer te zagen, maar buiten beneden aan de trap. Dit lijkt mij geen uitzonderlijke vraag, ik denk niet dat je in ieder huis zomaar boven in de slaapkamer kan verzagen. De voornaamste reden was ook dat wij op dat moment een kind van 1 maand oud hadden, het babybed stond dan ook op de slaapkamer. - 07/08/20: Eggo stuurt een andere plaatser dan hun standaard plaatser want die heeft en nieuwe heup en wil de trap niet op en af lopen. -gevolg: de afwerking is beneden alle peil. De plaatser is bezig geweest van 07.30 tot 21.00 want hij had maar 1 dag tijd. Bovendien ontbrak 1 kastdeur wegens een productiefout, handgrepen op 2 andere deuren mankeren, afkitten behoorde blijkbaar niet tot het takenpakket, deuren hangen scheef, afwerkingslijsten sluiten niet aan, gekartelde randen aan de afwerkingslijsten door amateuristisch werkmaterieel. over spleten in de kasten. op sommige plaatsen overvloedig veel silicone. - 25/08/20: controleur van Eggo komt langs om alle gebreken vast te stellen. 1 grote deur, 1 klein deurtje met een schuine kant en de afwerkingslijsten met het plafond moeten bijbesteld worden / vervangen. zou 6-8 weken duren. - in tussentijd geen info van Eggo uit over de status dus zelf moeten bellen, bleek dat alles al binnen was maar ik moest nog gebeld worden voor een afspraak. - 22/10/20: Hersteller van Eggo komt langs om alle gebreken zo goed mogelijk weg te werken. Hij heeft 1 grote deur, 1 deurtje met schuine kant en 1 paneel voor afwerkingslijsten mee. Blijkt geen enkel van de 3 panelen/deuren in orde te zijn. De grote deur was te kort, de schuine deur verkeerd gezaagd en het paneel was niet afgewerkt op de kopse kanten. Dus de man kon niets doen en is terug vertrokken. Hij heeft dan wel de deur die te kort was gehangen omdat we uiteindelijke al 8 weken met een kast zonder deur zaten alsook de 2 ontbrekende deurknoppen geplaatst en steunen onder de bodemplanken van de kasten gestoken want deze buigen door als je er een last op zet (hoewel een kast een opbergruimte is) Hij heeft een rapport opgesteld en doorgestuurd. Nadien hebben wij zelf gebeld naar Eggo om verhaal te halen. In de namiddag kregen we een onvriendelijke telefoon van een vrouw die enkel meedeelde dat de stukken opnieuw besteld zijn en dat ze ons daarvan diende in te lichten. Een leverdatum kon ze of durfde ze niet meegeven, maar dat zal allicht weer 6 weken duren. Verdere communicatie ontbreekt, ook geen excuses of dergelijke. Het kan hen blijkbaar allemaal weinig schelen want uiteindelijk hebben ze ons geld dus elke extra inspanning naar een klant is teveel gevraagd. Nu lees ik in de verkoopovereenkomst: "Elke vertraging waarmee de door de koper bestelde kast/dressing ter beschikking wordt gesteld, geeft hem het recht om een vergoeding van 80 euro per week vertraging te vragen, onverminderd zijn recht om de werkelijk geleden schade als gevolg van de laattijdige levering van het gekochte goed vast te stellen. wanneer er echter elementen ontbreken die de werking van de kast/dressing op geen enkele wijze verhinderen, kan de klant geen beroep den op deze vergoeding" Bij ons betreft het kasten. De definitie van een kast is een bergruimte, al of niet afsluitbaar met een deur. van 1 kast ontbrak een deur en van een andere ontbraken 2 deurknoppen om de deuren te kunnen bedienen. In mijn opzicht waren deze dus niet ter beschikking op de geplande uitvoerdatum, zijnde 07/08/20, maar pas op 22/10/20. Daarom vraag ik een schadevergoeding van 8 x 80 euro en een snelle oplossing voor de nog steeds onafgewerkte kasten/dressing. Daarbovenop: Uiteindelijk heb ik nu reeds 3 dagen verlof moeten nemen (07/08, 25/08 en 22/10), een 4e zal ook nog nodig zijn voor de volgende poging tot herstelling. 4 verlofdagen! Dat zijn er 3 teveel. ik kan verlofdagen bijkopen aan €36/u x 7.6u/dag x 3 = €820 wij hebben 6700 euro betaald, deze prijs omvat volgens mij niet alleen de planken, maar ook een deftige service. Dus ik wil waar voor mijn geld. Eggo, neem jullie verantwoordelijkheid

Gewenst oplossing

  • Terugbetaling: € 1040,00
  • Herstelling

Berichten (3)

EGGO

aan: P. D.

26/10/2020

Onze referentie: 130LACA200032 - DESSEYN Mevrouw, Mijnheer, We hebben uw klacht ontvangen. Deze trok onze aandacht. Gelieve te noteren dat wij contact met de verschillende diensten zullen opnemen opdat wij alle informatie zouden kunnen behouden betreffende uw dossier. We komen zo snel mogelijk naar u terug met een concreet antwoord en een oplossingsvoorstel. Wij blijven ter uwer beschikking. Met vriendelijke groeten.Quality Coordinator

P. D.

aan: EGGO

12/11/2020

beste, ik heb ondertussen weerom eerst zelf moeten bellen om de status van onze nakomende bestelling te weten te komen. Bleek dat de panelen nu plots wel op een week tijd klaar waren, wat de persoon aan de telefoon zelf bijna ongeloofwaardig vond. Maar hij raadde mij aan om zelf de winkel op te bellen de week nadien omdat de panelen er tegen dan zouden moeten geleverd zijn. Van de winkel uit geen enkele communicatie , ook geen verontschuldiging of verdere uitleg na het fiasco van de interventie. Vorige week heb ik dan een mail gekregen dat ik zou gebeld worden voor een afspraak, de week is nog niet om, maar ik ben nog in afwachting. Ik heb wel de indruk dat et meer moeite gedaan is om de zaak te laten vooruitgaan. Maar op mijn eis in de originele klacht is van jullie uit nog geen enkel tegenvoorstel gekomen. mvg, Pieter

EGGO

aan: P. D.

24/11/2020

Onze referentie 130LACA200032 - DESSEYN Mevrouw, Mijnheer, Onze excuses voor het ongemak. We hebben uw dossier geanalyseerd en het nodige materiaal besteld om uw dressing af te werken. Eind november bevestigt onze leverancier een levering. We hebben de interventie voor 9 december met onze kwaliteitscontroleur kunnen plannen. Wij blijven ter uwer beschikking. Met vriendelijke groeten.Quality Coordinator