back

Verkoop van dier met bijtwonden

TOM & CO Zoning 4 - Broekooi 120, ASSE
Behandeld door Test-Aankoop

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

S. S.

aan: TOM & CO

11/10/2020

Beste, op 20/9 kocht ik bij Tom en Co Genk een dwergkonijntje. (Zie betalingsbewijs). Er is op geen enkel moment gezegd geweest dat indien we in de eerste week iets abnormaal aan het konijn opmerkten, we eerst de winkel moesten contacteren. Op 23/9 merkte ik een verharding en een korst onder de haren boven de staart. Omdat ik in eerste instantie dacht aan een teek heb ik de dierenarts onmiddellijk gebeld omdat ik de kortst niet normaal vond. Op 24/9 bij de eerste afspraak zei de dierenarts dat dit een grote bijtwonde was met ettervorming, consultatie van 45,40 euro (zie betalingsbewijs). Op 25/9 heb ik de winkel gecontacteerd om dit te melden. Ik moest foto's sturen en alles op mail zetten, wat ik ook gedaan heb (bewijzen op mail). Een tweede controle bij de dierenarts op 1/10/2020 van 20,40 euro (zie betalingsbewijs). Ik heb Tom en Co zelf opnieuw moeten contacteren omdat ik niets van hen gehoord heb. Ik heb alles opnieuw op mail moeten zetten voor de verantwoordelijke (bewijzen zie mail). De verantwoordelijke van Tom en Co Genk deed een voorstel van een bon van 40 euro, waar ik niet akkoord mee kon gaan. Hij stelde voor om op 11/10/2020 met het konijn naar de winkel te komen in Genk om tot een oplossing te komen. Op 11/10/2020 om 11u deed hij opnieuw hetzelfde voorstel, een bon van 40 euro. Hij heeft ons op een zondag naar de winkel laten komen voor niets (kilometervergoeding van 62km × 0,3542=21,9604 euro). Daarom dien ik een klacht in, omdat Tom en Co Genk weigert zijn verantwoordelijkheid te nemen bij het verkopen van een dier met bijtwonden. Ik zou graag een cash vergoeding willen voor de gemaakte kosten (dierenarts + kilometer vergoeding. Mvg, Sophie Snyers

Gewenst oplossing

  • Terugbetaling: € 87,76

Berichten (5)

TOM & CO

aan: S. S.

16/10/2020

Beste Mevrouw Snyers, Ik ben Emilie en ik werk voor TomCo in het departement 'Dierenarts dierenwelzijn'. Via testaankoop kreeg ik uw opmerking ivm een konijn ( Coco) aangekocht in onze winkel in Genk. Coco is op 17 september in onze winkel aangekomen. Ze werd op 16 september door de dierenarts van onze fokker gecontroleerd voordat ze naar onze winkel werd getransporteerd. Tijdens dit bezoek controleert de dierenarts of het dier in goede gezondheid is en geschikt is om te worden verkocht. Als de dierenarts (buiten TomCo) oordeelt dat het konijn niet in goede gezondheid is of dat het beter is om te wachten voordat hij naar de winkel gaat, blijft het konijn nog de tijd die het nodig heeft bij de fokker. De dierenarts heeft Coco in goede gezondheid bevonden. De dierenarts maakt van de gelegenheid gebruik om het geslacht van het dier opnieuw te controleren. Hierdoor is de staartbasis goed zichtbaar en als er een verwonding was, zou dit konijn niet naar een van onze winkels zijn gebracht voordat het was genezen. Als de dieren in onze winkels aankomen, controleren onze medewerkers of het goed met ze gaat. Tijdens stress kunnen konijnen gevoelig zijn voor diarree, die bij jonge dieren ernstig kan zijn. Ze krijgen pas de eerste dag enkel hooi en water in de winkel. De verantwoordelijke voor de dieren controleert de jonge konijnen voor diarree en als ze de anale zone controleren, zien ze ook de staartbasis. Als er een schurft of een verwonding was geweest, zou het onmiddellijk zijn gezien en het dier zou in quarantaine behandeld worden. Toen u haar uitkoos, zag u ook geen verwondingen. De dieren worden twee keer per dag door onze medewerkers gecontroleerd. TomCo biedt een commerciele garantie van 5 dagen. Dit wordt aangeboden omdat verplaatsing, transport, tocht of een plotselinge temperatuursverandering veel stress kan veroorzaken bij deze jonge dieren en hun immuniteit kan verminderen. Als er zich een probleem voordoet, raden wij u aan om ons onmiddellijk op de hoogte te brengen, zodat de eigen dierenarts van de winkel actie kan ondernemen en het dier kan behandelen. Deze commerciele garantie wordt in de winkel bij de dieren geafficheerd en wordt spontaan door TomCo aangeboden, geen enkele wet verplicht ons dit te doen. In alle documenten die ik van de winkel heb ontvangen, staat er geen kassaticket. Ik zie ook geen aankoop op 20/09 op uw klantkaart. De winkel vertelt me dat er alleen hooi en hondenkoekjes werden gekocht op hetzelfde moment als het konijn. Is het konijn samen met een andere konijn in een kooi? Of is ze los in huis met een hond? Als commerciele tegemoetkoming en zonder enige nadelige erkentenis, heeft de franchisenemer u een vergoeding aangeboden van 40Eur om u te ondersteunen in uw ongelukkige situatie. Deze 40Eur dekte meer dan de helft van de kosten op het moment dat u de franchisenemer zag. Wij zijn van mening dat dit letsel niet onze verantwoordelijkheid is en dat u een gezond dier zonder verborgen gebreken heeft gekocht, gezien de verschillende elementen hierboven aangehaald. Mvg, EMILIE WILLEMARCK Pets Well-being Officer T.+32 (0)2 486 38 46 Noordkustlaan 16A b3 - B-1702 Groot-Bijgaarden s:www.tomandco.be/be - s:www.facebook.com/tomandco/ Disclaimer Dit e-mailbericht en alle documenten die ermee verzonden worden, zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor gebruik door de persoon of de onderneming waaraan ze geadresseerd zijn. Indien deze e-mail verkeerdelijk bij u terechtkomt, gelieve de afzender te verwittigen en deze bestanden van uw computer te verwijderen. Ce message e-mail ainsi que tous les fichiers transmis sont confidentiels et uniquement destinés à l'usage de la personne ou de l'entité à qui ils sont adressés. Si vous avez reçu ce message e-mail par erreur, veuillez en informer l'expéditeur et le supprimer de tout ordinateur. This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this e-mail in error please notify the sender and delete the material from any computer.

S. S.

aan: TOM & CO

24/10/2020

Beste mevrouw Willemarck, In bijlage vindt u het aankoopbewijs. Het konijntje zit apart, niet samen met een ander konijn of hond. De dierenarts heeft vastgesteld dat het een grote bijtwonde was. Ik heb het zo gekocht bij Tom en Co Genk, het konijntje is bij ons niet in aanraking geweest met andere dieren. Op 3 dagen tijd kan zo'n korst met ettervorming zeker niet ontstaan. Indien Tom en Co Genk zijn verantwoordelijkheid niet wil nemen, en het volledige bedrag van de dierenartskosten + de onnodige vervoerskosten, waarbij volgens de uitbater naar een nieuwe oplossing gezocht zou worden, zal ik deze winkel dan ook ten zeerste afraden wegens het misleiden van klanten en het verkopen van dieren met bijtwonden. Met vriendelijke groeten, Sophie Snyers

Doorgestuurd naar onze advocaten 24 oktober 2020

S. S.

aan: Test Aankoop

24/10/2020
Dit antwoord is privé

TOM & CO

aan: S. S.

03/11/2020

Beste, Zoals eerder uitgelegd aan mevrouw Snyers, kwam Coco op 17 september aan in onze winkel aan en werd hij op 16 september door een dierenarts bij de fokker gezien voordat hij naar de winkel kwam. Tijdens dit bezoek controleerde de dierenarts of het konijn in goede gezondheid was en te koop kon worden aangeboden. Het meest voorkomende gezondheidsprobleem bij jonge konijnen is diarree, die voor hen fataal kan zijn. Dit is altijd één van de eerste dingen die wordt gecontroleerd: dat de anale zone schoon is. Onze medewerkers in de winkel controleren dit ook. Daarnaast wordt ook het geslacht gecontroleerd. Als er een blessure was geweest, zou deze zijn gezien, omdat de staartbasis direct zichtbaar is als het anale gebied wordt gecontroleerd. We hebben onze fokker gevraagd naar de datum van de dierenartscontrole voor dit konijn en de reden van ons verzoek toegelicht. Bij hem thuis hebben drie mensen dit konijn behandeld naast de dierenarts. Het lijkt onmogelijk dat de dierenarts buiten TomCo, de drie medewerkers bij de fokker, onze medewerkers in de winkel EN de klant op het moment van aankoop deze blessure hebben gemist. Als het konijn deze verwonding bij de fokker had gehad, zou de dierenarts geweigerd hebben het in onze winkel te brengen. Bovendien worden de dieren twee keer per dag in onze winkels gecontroleerd, als een medewerker deze verwonding had gezien, zou het konijn in quarantaine zijn geplaatst om te worden behandeld. In haar laatste e-mail vertelt mevrouw Snyers ons dat in drie dagen tijd zo'n korst met ettering zich niet kan ontwikkelen. Dit is vijf dagen, sinds Coco op 20 september werd aangekocht en het eerste bezoek aan de dierenarts was op 25 september. In het dierenartsrapport heeft ze het over een blessure die een paar dagen oud is, geen week oud. Om mevrouw Snyers in dit ongelukkige incident te steunen, stelde de franchisenemer een commercieel gebaar van 40 euro voor. Dit dekte destijds meer dan de helft van de kosten (65,8 euro) die mevrouw Snyers had moeten maken voor Coco. Mevrouw Snyers wilde dit geld niet, hoewel ze in haar e-mail vroeg om een vergoeding als ze naar de winkel kwam. Ik wil ook uw aandacht vestigen op het feit dat als mevrouw Snyers eerst contact had opgenomen met de winkel, het konijn gezien en behandeld had kunnen worden door de contracierenarts van onze winkel, aangezien het nog steeds onder de 5-daagse handelsgarantie van de winkel viel. Onze garantie staat in de winkel naast de dieren. Dit was geen blessure die een dringende interventie vereist, de klant had eerst contact moeten opnemen met de winkel zoals gevraagd. De winkel neemt de dierenartskosten van een andere dierenarts niet ten laste dan die van hun eigen dierenarts (tenzij het natuurlijk een noodgeval is dat niet kan wachten, en als het binnen de 5 dagen commerciele garantie valt). Het spijt ons te moeten lezen dat het konijn na de verkoop geblesseerd was of gewond raakte, maar we geloven dat mevrouw Snyers in het licht van bovenstaande uitleg een gezond konijn heeft gekocht, gezien door een dierenarts 4 dagen voor de aankoop. Het kopen van een dier brengt verantwoordelijkheden met zich mee en kan kosten met zich meebrengen als het dier ziek of gewond is. Met vriendelijke groet, EMILIE WILLEMARCK Pets Well-being Officer T.+32 (0)2 486 38 46 Noordkustlaan 16A b3 - B-1702 Groot-Bijgaarden s:www.tomandco.be/be - s:www.facebook.com/tomandco/ Disclaimer Dit e-mailbericht en alle documenten die ermee verzonden worden, zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor gebruik door de persoon of de onderneming waaraan ze geadresseerd zijn. Indien deze e-mail verkeerdelijk bij u terechtkomt, gelieve de afzender te verwittigen en deze bestanden van uw computer te verwijderen. Ce message e-mail ainsi que tous les fichiers transmis sont confidentiels et uniquement destinés à l'usage de la personne ou de l'entité à qui ils sont adressés. Si vous avez reçu ce message e-mail par erreur, veuillez en informer l'expéditeur et le supprimer de tout ordinateur. This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this e-mail in error please notify the sender and delete the material from any computer.

S. S.

aan: Test Aankoop

04/11/2020
Dit antwoord is privé