back

Onterechte afschrijving

Baloise Insurance Posthofbrug 16, BERCHEM-ANTWERPEN
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

F. O.

aan: Baloise Insurance

26/07/2020

Beste, Mijn transacties van de Postbank lieten een afschrijving zien die mij geheel onbekend is. Het betreft een bedrag van 103,29 €. Het zou een Baloise Belgium contract zijn (30144234). Lopende van 07/07/2020 to 06/07/2021. De afschrijving gebeurde zelfs langs een domiciliering die ik niet heb. Ik heb geen enkel contract met Baloise aangegaan.

Gewenst oplossing

  • Terugbetaling: € 103,29

Berichten (1)

Baloise Insurance

aan: F. O.

06/08/2020

Geachte Fons Oerlemans Ter bescherming van de privacy van onze klanten zelf en van onze medewerkers, behandelen wij geen klacht via deze weg. Wij nodigen u vriendelijk uit om uw klacht rechtstreeks aan ons Klachtenmanagement te richten via klacht@baloise.be. Indien u nog vragen hebt over hoe een klacht in te dienen, dan vindt u bijkomende informatie op onze website. s:www.baloise.be/nl/contact-service/klachten. Wij nodigen u eveneens uit om kennis te nemen van deze webpagina. s:www.baloise.be/nl/contact-service/fusie-fidea/fusie-klantenbrief. Met vriendelijke groeten Complaints Officer Baloise Insurance - Corporate Legal Team City Link, Posthofbrug 16.4, 2600 Antwerp klacht@baloise.be www.baloise.be Disclaimer Deze boodschap is expliciet onderworpen aan de voorwaarden van de e-maildisclaimer. Le présent message est explicitement soumis aux conditions du disclaimer relatif au courrier électronique. This message is explicitly subject to the conditions of the e-mail disclaimer. www.baloise.be/emaildisclaimer Raadpleeg zeker het actuele privacybeleid op onze website www.baloise.be N'hésitez pas à consulter la politique en matière de vie privée actuelle sur notre site web www.baloise.be Don't hesitate to consult our privacy policy published on our website www.baloise.be Disclaimer Deze boodschap is expliciet onderworpen aan de voorwaarden van de e-maildisclaimer. Le présent message est explicitement soumis aux conditions du disclaimer relatif au courrier électronique. This message is explicitly subject to the conditions of the e-mail disclaimer. www.baloise.be/emaildisclaimer Raadpleeg zeker het actuele privacybeleid op onze website www.baloise.be N'hésitez pas à consulter la politique en matière de vie privée actuelle sur notre site web www.baloise.be Don't hesitate to consult our privacy policy published on our website www.baloise.be