back

Incassobrief voor onbestaande factuur

FedEx Bedrijven Machelen-Cargo 751, MACHELEN (BT.)
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

P. D.

aan: FedEx

14/05/2020

Ik wens u te informeren dat ik een brief heb ontvangen van incassobureau ICS, gevestigd Noorderlaan 98 b29 te 2030 Antwerpen ivm een zogenaamde openstaande factuur bij jullie ten bedrage van 40,47 euro, verhoogd met 30,72 kosten. Dit is mijns inziens een vergissing aangezien ik naar mijn mening nooit contact heb gehad met FEDEX, en al helemaal niet een factuur van FEDEX heb ontvangen. Het is niet totaal niet mijn stijl om facturen te negeren of niet te betalen voor geleverde diensten, vandaar dat ik ten zeerste (en onaangenaam) verrast was een schrijven van een incassobureau te ontvangen in opdracht van FedEx Belgium, en dan nog voor zo een luttel bedrag (40 euro). Ik had u al gecontacteerd via e-mail op 13 en 14 mei om een nadere verklaring te vragen of om een duplicata van de zogezegde factuur, maar u verwijst mij terug naar het incassobureau. Indien ik inderdaad nog een openstaande factuur bij u zou hebben, wat ik dus ten stelligste betwist, waarom is deze dan niet naar mij verstuurd ipv onmiddellijk een incassobureau in te schakelen ? Dan had ik de mogelijkheid om deze rechtstreeks met u na te kijken. Ik vraag u alsnog om meer duidelijkheid te verschaffen met betrekking tot deze zaak. Bij deze verzoek ik u bijgevolg vriendelijk om een nadere verklaring te verschaffen aangaande dit ongemak dat volgens mij berust op een vergissing.. Met dank, Peter Dierickx.

Gewenst oplossing

  • Herziening van de factuur