back

Vervroegd terugkeren Zuid-Afrika

JOKER REIZEN Geerdegemvaart 96/98, MECHELEN
afgesloten gedeeltelijk succesvol Behandeld door Test-Aankoop

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

M. V.

aan: JOKER REIZEN

21/03/2020

Beste Joker, Wij (10 deelnemers) van de Zuid-Afrika trip van 28-02-2020 tot 22-03-2020, zijn 2 dagen vervroegd moeten terugkeren van onze reis. Joker heeft besloten om ons vroegtijdig terug te laten keren. Deze keuze is gemaakt geweest zonder de officiële verplichting van de Belgisch regering uit. Daarmee betwisten wij het kader van overmacht. Door deze beslissing hebben wij 2 dagen minder Kaapstad gehad en hebben we ook een nacht moeten doorbrengen in transit op Dubai (waar dat de richtlijnen rond Covid-19 zeer slecht werden opgevolgd). Aangezien enkele verblijven geannuleerd werden, kortere huur-periode van ons transport, verbruik transport, etc, verwachten wij een terugbetaling van rond de 10% (cash of waardebon).

Gewenst oplossing

  • Terugbetaling: € 250,00
  • Schadevergoeding
  • Vervanging

Berichten (5)

JOKER REIZEN

aan: M. V.

01/04/2020

Dag Milan, Joker heeft inderdaad beslist om de Joker-reis vervroegd te beeindigen waardoor jullie op 19 maart de vlucht naar huis hebben genomen i.p.v. 21 maart. Wij menen hiermee onze verantwoordelijkheid te hebben opgenomen en wel om volgende redenen: Op 17 maart stond op de Belgische site van Buitenlandse Zaken: 'We adviseren alle Belgische touristen in Zuid-Afrika om zo snel mogelijk contact op te nemen met hun touroperator of luchtvaartmaatschappij en hun terugkeer naar Belgie zo snel mogelijk te regelen.' De printscreen die we die dag genomen hebben, toont dat aan. Zie onderaan deze mail.De reden waarom de Belgische overheid dit reisadvies gaf was onder meer omdat ook in Zuid-Afrika steeds meer reisrestricties werden opgelegd om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. De Corona-pandemie is wel degelijk een overmachtssituatie. En in onze reisvoorwaarden staat daarover: Artikel 9: Aansprakelijkheid Punt 2: Joker is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, voortspruitend uit overmacht zoals onvoorziene wijzigingen in reglementeringen. vertraging of annulering van vluchten, ongevallen. stakingen. epidemieen, weersomstandigheden, oorlog enz., voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de reiziger. Tenslotte hebben we je gea¯nformeerd over wat er in de wereld en in Belgie gaande was en we hebben je de mogelijkheid gegeven om alsnog, op eigen verantwoordelijkheid, in Zuid-Afrika te blijven. Voor die mogelijkheid heb je niet gekozen. Om al deze reden heb je geen recht op een schadevergoeding. De veiligheid van onze reizigers staat voorop. Daarom zijn we blij dat de ganse groep goed in Belgie is geraakt. Natuurlijk vinden we het jammer dat je reis vroeger is geeindigd. Toch hopen we dat jou vooral de mooie herinneringen aan de tijd in Zuid-Afrika zullen bijblijven. Vriendelijke groeten, Annick Holvoet Joker .

M. V.

aan: JOKER REIZEN

01/04/2020

Beste, Over de definitie van overmacht ga wij iemand van test-aankoop contacteren aangezien een advies van de overheid toch wel verschillende is dan een verplichting. Rond de schadevergoeding zelf, is het voor ons voornamelijk belangrijk dat we duidelijkheid krijgen rond welke kosten die op voorhand betaald zijn, zijn terugbetaald/aangepast door onze vervroegde terugkomst. Wij betalen voor de kost van een reis en het zou niet correct zijn mocht een deel van deze kosten terugbetaald worden (zoals benzine-verbruik, huur, verblijf) aan Joker. Waardoor we als groep in essentie geen vergoeding krijgen terwijl Joker wel een deel vergoed heeft gekregen.

Doorgestuurd naar onze advocaten 01 april 2020

Test Aankoop

aan: M. V.

20/04/2020
Dit antwoord is privé

M. V.

aan: Test Aankoop

20/04/2020
Dit antwoord is privé

M. V.

aan: Test Aankoop

11/05/2020
Dit antwoord is privé