back

Misleidende trekkingen

NATIONALE LOTERIJ Belliardstraat 25-33, BRUSSEL
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

G. S.

aan: NATIONALE LOTERIJ

20/02/2020

Beste, Op 3 februari 2020 speelde ik vijfmaal na elkaar het Woohoo-spelletje Match 4 (laatste nummer 17#12896507713). Vijfmaal kwamen er winnende cijfer(combinaties) te voorschijn, maar op geen enkel moment het cijfer 4. Ik had vijfmaal op elk 'spelletje' enkel en alleen het cijfer 4 aangeduid. ALLE andere cijfers kwamen minstens éénmaal (sommige zels 4 keer) te voorschijn. Telefonisch contact met de Nationale loterij leerde mij dat de winnende cijfer(combinatie) pas wordt bepaald NADAT de speler zijn cijfers had aangegeven, dit in tegenstelling met een traditioneel papieren krasbiljet waar de winnende cijfer(combinatie) VOORAF wordt bepaald. Met andere woorden, het is het systeem van de nationale loterij dat bepaalt of een speler kan (mag) winnen. Op mijn oorspronkelijke klacht kwam geen reactie, zelfs geen rechtzetting of bericht van kennisname. Ik vraag dan ook een rechtzetting, en een vergoeding voor deze misleidende 'spelletjes'. Met vriendelijke groet, Gabriël Schaut Beverstraat 52 9500 Viane

Gewenst oplossing

  • Terugbetaling: € 20,00
  • Schadevergoeding
  • compensatie

Berichten (10)

NATIONALE LOTERIJ

aan: G. S.

10/03/2020

Geachte mijnheer Schaut, De precieze werking van onze e-games aan de telefoon uitleggen is dermate ingewikkeld dat misverstanden niet helemaal uit te sluiten zijn. Veel veiliger is het erop nalezen van het Koninklijk Besluit dat aan de basis van het spel ligt, of het reglement dat ook de volledige uitleg bevat. Uit uw uitleg blijkt jammer genoeg dat de telefonische uitleg ofwel niet duidelijk genoeg was, ofwel door u verkeerd werd begrepen. De e-games van de Nationale Loterij zijn loterijen, wat betekent dat enkel het toeval uitmaakt of een lot wordt gewonnen. Artikel 14 van het koninklijk besluit van 10 juli 2012, dat het kader bepaalt van de e-games van de Nationale Loterij, bepaalt het volgende: 'Het winnend of verliezend karakter van een virtueel biljet wordt toevalsgewijs bepaald door het informaticasysteem van de Nationale Loterij, waardoor de speelwijze van de speler geen enkele invloed heeft op de eventuele toekenning van een lot.' In de tab 'Hoe spelen' van elke e-game staat duidelijk het volgende vermeld: 'De manier waarop je speelt, bea¯nvloedt het resultaat van je speldeelname niet.' Ook in het spelreglement, dat elke speler dient te lezen en aanvaarden voordat hij het spel speelt, staat de werking van de e-games van de Nationale Loterij transparant vermeld: 'Of een bepaald lot uit het lotenplan al dan niet wordt toegekend aan een bepaald transactienummer, wordt door een toevalsgenerator bepaald op het moment dat de speler de koop bevestigt (.)'. 'Het spelmechanisme (scenario) van de e-game is slechts een virtuele weergave die overeenstemt met de al dan niet toekenning van een bepaald lot aan een transactienummer, zoals geregistreerd op het informaticasysteem.' Omdat er geen enkele onregelmatigheid heeft plaatsgevonden, kunnen wij ook niet ingaan op uw vraag om terugbetaling van de inzet. Hopelijk hebben wij uw vraag voldoende beantwoord en is de werking van onze e-games hiermee duidelijk. Met vriendelijke groeten, An Lammens Complaint Management --- Original Message --- Unsubscribe-- This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error please notify the sender immediately and then delete this email. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore is in no way liable for any errors or omissions in the content of this message, which may arise as a result of email transmission. If verification is required, please request a hard copy.

G. S.

aan: NATIONALE LOTERIJ

23/03/2020

Beste nationale loterij, U promoot dit lot van de nationale loterij met ‘1 winstkans op 2,15’. Intussen heb ik al 8 loten van dit spelletje gekocht, maar nog geen enkele keer kwam er een winnend(e) cijfer(combinatie) tevoorschijn. Dit lijkt sterk op een misleidende of zelfs bedrieglijke promotie. Mvg, Gabriël Schaut

NATIONALE LOTERIJ

aan: G. S.

02/04/2020

Geachte heer Schaut, U zegt dat u acht loten van dit spel kocht en dat geen enkel ervan winnend was. Uit ons onderzoek van uw speelrekening blijkt dat u geen 8 keer een Woohoo Match spel hebt gespeeld maar slechts 6 keer, en dat één van die spelen winnend was.Uw vraagstelling klopt dus niet. Desalniettemin wilik u toch graag het principe van winstkansen uitleggen.De winstkans van elk van onze spelen is altijd een globale winstkans, dat wil zeggen, het gemiddelde genomen over allespelen van één reeks die meestal bestaat uit1 miljoen of 1,25 miljoen spelen.De spelreglementen voor krasspelen bepalen dat, om te verzekeren dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval (precies om bedrog te vermijden), elke vorm van stelselmatigheid wordt vermeden.Dit betekent dat, in het geval van de Woohoo Match,er een kans is dat één spel op 2,15 winnend is, maar dit betekent niet dat elk tweede of derde spel winnend is. U kunt een reeks van verliezende spelen krijgen, maar u kunt evenzeer een reeks van opeenvolgende winnende spelen aantreffen (en dat is uiteraard veel aangenamer).U zou op de hoogte van dat reglement moeten zijnwant u hebt het ondertekend vooraleer u het eerste Woohoo Match-spel speelde. Met vriendelijke groeten, An Lammens Complaint Management --- Original Message --- Unsubscribe-- This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error please notify the sender immediately and then delete this email. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore is in no way liable for any errors or omissions in the content of this message, which may arise as a result of email transmission. If verification is required, please request a hard copy.

G. S.

aan: NATIONALE LOTERIJ

18/04/2020

Geachte, De cijfers die de speler aanduidt zijn dus van geen belang bij de trekkingsspelen, het is de code die elke transactie krijgt waaruit het informaticasysteem een keuze maakt, m.a.w. welke cijfers een speler ook aanduidt is totaal onbelangrijk, alles wordt bepaald door het informaticasysteem. Vriendelijke groet, Gabriël Schaut Beverstraat 52 9500 Viane

NATIONALE LOTERIJ

aan: G. S.

20/04/2020

Geachte mijnheer Schaut, Uw redenering klopt enkel voor onze e-games, niet voor onze trekkingsspelen. Het spel MATCH, waaraan u eerder refereerde, is een e-game, geen trekkingsspel. Bij trekkingsspelen is er geen sprake van een transactienummer of een code, zoals u het noemt. Daar hebt u enkelde winnende getallen en de gespeelde combinaties. Na de trekking kan de speler checken of zijn/haar gespeelde combinatie overeenkomt met de winnende combinatie. De spelregels van de e-gamesvindt u terug op onze website, maar hier geef ik u graag, ter verduidelijking, een fragment: Elke e-game (virtueel biljet of spel) heeft een uniek transactienummer, dat vermeld staat in het speloverzicht van de spelersrekening en dat een gespeelde e-game identificeert, zodra de speler de aankoop ervan heeft bevestigd. Dit transactienummer staat geregistreerd op het informaticasysteem beheerd door de Nationale Loterij. Of een bepaald lot uit het lotenplan al dan niet wordt toegekend aan een bepaald transactienummer, wordt door een toevalsgenerator bepaald op het moment dat de speler de koop bevestigt en er dus een transactienummer wordt gecreeerd. Er kan enkel een bepaald lot worden toegekend aan een e-game, indien het transactienummer van die e-game in het informaticasysteem, beheerd door de Nationale Loterij, alsdusdanig geregistreerd staat. Hoe een transactienummer van een e-game in voormeld informaticasysteem geregistreerd staat (winnend of verliezend en al dan niet een bepaald lotenbedrag volgens het lotenplan toekennend), kan de speler na de afsluiting van de e-game zien in het speloverzicht van zijn spelersrekening. Het spelmechanisme (scenario) van de e-game is slechts een virtuele weergave die overeenstemt met de al dan niet toekenning van een bepaald lot aan een transactienummer, zoals geregistreerd op het informaticasysteem. De Nationale Loterij neemt alle maatregelen om de overeenstemming van deze virtuele weergave met de gegevens op het informaticasysteem te verzekeren. Wat evenwel doorslaggevend is voor de al dan niet toekenning van een lot, zijn de gegevens gelinkt aan een transactienummer zoals geregistreerd in het informaticasysteem beheerd door de Nationale Loterij. Ik hoop van harte dat het nu voor u duidelijk is. Met vriendelijke groeten, An Lammens Complaint Management --- Original Message --- Unsubscribe-- This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error please notify the sender immediately and then delete this email. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore is in no way liable for any errors or omissions in the content of this message, which may arise as a result of email transmission. If verification is required, please request a hard copy.

G. S.

aan: NATIONALE LOTERIJ

22/04/2020

Geachte, Als ik dan al eens uiteindelijk zou besluiten om een biljet van vb. Win For Life of Subito of Presto… te kopen ben ik véééél beter af dat ik een fysiek biljet zou kopen in een krantenwinkel, waar ik véél minder afhankelijk ben van uw “toevalsgenerator” omdat ik zelf het fysieke biljet mag uitkiezen en niet onherroepelijk vasthang aan een transactiecode die mij manu militari wordt opgedrongen. Vriendelijke groet, Gabriël Schaut Beverstraat 52 9500 Viane 0496 83 30 08

G. S.

aan: NATIONALE LOTERIJ

27/04/2020

Geachte, Als ik dan al eens uiteindelijk zou besluiten om een biljet van vb. Win For Life of Subito of Presto… te kopen ben ik véééél beter af dat ik een fysiek biljet zou kopen in een krantenwinkel, waar ik véél minder afhankelijk ben van uw “toevalsgenerator” omdat ik zelf het fysieke biljet mag uitkiezen en niet onherroepelijk vasthang aan uw 'transactiecode' die mij quasi manu militari wordt opgedrongen. Vriendelijke groet, Gabriël Schaut Beverstraat 52 9500 Viane 0496 83 30 08

NATIONALE LOTERIJ

aan: G. S.

29/04/2020

Geachte heer Schaut, of u, bijvoorbeeld, een Win for Life koopt in een krantenwinkel of online op onze website, wat betreft de winstkansen maakt datgeen enkel verschil. Het gaat om één en hetzelfde spel dat u kunt spelen via verschillende kanalen. Het enige verschil is dat ofwel de uitbater van de krantenwinkel u een biljet aanreikt, ofwel de online engine,of, in het beste gevaluzelf wanneer u het geluk hebt dat de uitbater van de krantenwinkel u laat kiezen. Omdat niemand, ook de engine niet, weet waar het winnende biljet zich bevindt, maakt het toch niet uit hoe u het biljet in handen krijgt. Maar als u liefst zelf wil kiezen, dan gaat u inderdaad best naar de krantenwinkel. Met vriendelijke groeten, An Lammens --- Original Message --- Unsubscribe-- This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error please notify the sender immediately and then delete this email. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore is in no way liable for any errors or omissions in the content of this message, which may arise as a result of email transmission. If verification is required, please request a hard copy.

G. S.

aan: NATIONALE LOTERIJ

27/05/2020

Beste An Lammens, nationale .loterij, Ik moet zo ongeveer de grootste pechvogel van het westelijk halfrond zijn, want ondanks de ‘winstkansen’ die uw ‘kansgenerator’ aangeeft, heb ik na een 15-tal spelletjes via de e-lotto nog altijd niets gewonnen (op enige 'winnende' cijfers van 0,5 euro maar dit bij een inzet van 0,5 euro, m.a.w. winst=o!). U begrijpt dat ik op z’n zachtst gezegd sceptisch blijf over de manier waarop de winsten worden toegekend via uw e-lotto. Ik hoop dat u nu mijn standpunt begrijpt. Vriendelijke groet, Gabriël Schaut

NATIONALE LOTERIJ

aan: G. S.

28/05/2020

Geachte heer Schaut, uit uw mailtje maak ik op dat u vooral erg ongeduldig bent om te winnen en daar heb ik heel veel sypathie voor -- ik zou ook heel graag een mooi bedrag winnen en liefst heel binnenkort.Maakt dat u de grootste pechvogel van het westelijk halfrond? Nee. Uw manier van kijken naar winst is begrijpelijk maar niet correct.Als iemand 1 miljoen EUR wint, zeggen we toch ook niet dat hij een winnaar is van 999.990 EUR omdat we zijn inzet van de winst aftrekken. De winstkans van eenspel is niet meer en niet minder dan de kans op winst. Als de winstkans van een bepaald spel 1 op 3 is, dan hebt u 1 kans op 3 om een winnend lot te treffen, dat betekentniet datelk derde biljet of ticket winnend is, maar als u de hele serie zou aankopen, dan zou 1 op 3 wel degelijk winnend zijn. Zoals u zelf schreef, hebt u een aantal winnende biljetten aangetroffen, dus er kan geensprake zijn van enige misleiding. Ik hoop van harte dat ik het duidelijk heb uitgelegd en dat we hiermee deze reeks vragen over misleidende trekkingen kunnen afsluiten. Met vriendelijke groeten, An Lammens --- Original Message --- Unsubscribe-- This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error please notify the sender immediately and then delete this email. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore is in no way liable for any errors or omissions in the content of this message, which may arise as a result of email transmission. If verification is required, please request a hard copy.