back

Ik krijg geen factuur van mijn aankoop door fout winkel

PROXIMUS Koning Albert ll-laan 27B, BRUSSEL
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

N. S.

aan: PROXIMUS

03/12/2019

Beste, Op 7/3 ben ik in de proximuswinkel op de Keyserlei gepasseerd voor het aanpassen van mijn mobiel abonnement. Ik heb hierbij ook een gsm-toestel aangekocht (Iphone Xr - joint offer). Er ging op die moment iets mis in het computersysteem waardoor ik geen factuur kon meekrijgen. Er werd mij echter gegarandeerd dat het factuur nagestuurd zou worden. Ik kreeg op 22/3 echter telefoon van de facturatie-dienst van Proximus dat zij onmogelijk de factuur kunnen opmaken na de aankoop. Na verschillende bezoeken aan de winkel & contact met verschillende personen binnen proximus bleek dat het factuur op een foutief klant-profiel was aangemaakt ( KALLAX) en dat er dus met een creditnota op KALLAX en nieuw factuur op mijn gegevens opgelost zou kunnen worden. Dhr. Pierre Van de Vyver bij proximus was de laatste weken bezig om dit recht te zetten. Hij belt mij echter net met de boodschap dat het niet meer mogelijk is omdat mijn aankoop van maart dateert. Ik ben dan ook al sinds maart bezig om deze factuur te verkrijgen en vindt het onaanvaardbaar dat dit nu niet meer mogelijk zou zijn. Ik heb deze factuur nodig voor mijn boekhouding in orde te stellen.

Gewenst oplossing

  • Ontvangen van de factuur

Berichten (1)

PROXIMUS

aan: N. S.

13/01/2020

Dag mevrouw,Dag mijnheer, Hierbij bevestig ik dat alle nodige informatie werd gegeven tijdens ons telefonisch contact. Bedankt voor het vertrouwen. Met vriendelijke groeten, Joel Het Proximus-team Proximus NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel, BE31 4354 1116 1155 KREDBEBB Ref. [THREAD_ID:192962255192]