back

betwisting factuur van 26/11/2019

TELENET Liersesteenweg 4, MECHELEN
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

K. V.

aan: TELENET

03/12/2019

Goedendaq, op 15/11 stelden we vast dat de vaste lijn niet meer werkte. We hebben die dag contact genomen met de klantendienst van Telenet. In dat gesprek stelde de medewerker van de klantendienst vast dat de vaste lijn niet werkte en er werd een afspraak gemaakt om een technicus langs te sturen. Er werd echter niets gezegd tijdens dat gesprek of er kosten worden aangerekend. De technicus is bij ons geweest op maandag 18/11 en stelde vast dat het handtoestel stuk was. Hij zei niets over kosten die voor ons ten laste zijn en hij liet ons ook geen document tekenen omtrent zijn werkbezoek bij ons thuis. We ontvangen vandaag 03/12/2019 de factuur van Telenet van 26/11/2019 voor een bedrag van 169,77 EUR.. Deze factuur vermeldt een rubriek "Eenmalige kosten " voor een bedrag van 85,00 EUR met de vermelding "Afspraak met verplaatsing en 15 min. werk" (periode 18/11/2019). We betwisten dat bedrag van 85,00 EUR omdat hier niets over is gezegd noch door de medewerker van de klantendienst noch door de technicus die voor Telenet werkt. We betalen het bedrag van 84,77 EUR maar betwisten het bedrag van de eenmalige kosten van 85 EUR omdat hierover aan ons niets is meegedeeld. We vragen dat dit bedrag van 85 EUR in mindering komt van deze factuur en dat deze factuur dus verlaagd wordt naar het bedrag van 84,77 EUR. Dit bedrag hebben we vandaag reeds betaald. We vragen ook dat er geen administratieve kosten worden aangerekend. We hebben vandaag contact genomen met de klantendienst van Telenet waar ons werd geadviseerd om een contactformulier in te vullen. Voor een vlotte gang van zaken werken we via Test Aankoop om deze betwisting te behandelen. .

Gewenst oplossing

  • Herziening van de factuur