Behandeld door Test-Aankoop

ONLINE FITNESS BVBA


Deze klacht is Publiek

 • R. V. Aan ONLINE FITNESS BVBA

  Via deze weg stel ik andermaal in gebreke. Volgens overeenkomst d.d. 05/09/2019 met n° 9217 is overeen gekomen dat de eerste betaling en de opstartkost via domiciliëring zou ingaan vanaf 27/09/2019. De betaling werd reeds drie dagen na ondertekenen aangeboden bij mijn bank. Op 10/09/2019 werd €99.00,- en €59.46,- reeds afgeschreven van de rekening. Dit is 17 dagen vroeger dan overeen gekomen. Op minder dan een maand later d.d. 02/10/2019 werd alweer een betaling aangeboden én ontvangen (€69.95,-). Bij ondertekenen werd gevraagd vanaf wanneer de betaling mocht gebeuren en in welke periode dit telkens opnieuw verder mocht uitgevoerd worden. Er is hiermee totaal geen rekening gehouden. Hierbij is de gunst om via domiciliëring automatisch betalingen te innen misbruikt. Mij werd eveneens meegedeeld dat er een persoonlijk coachingprogramma zal opgemaakt worden. Hiervoor werd onmiddellijk een eerste afspraak ingepland. Deze zou op 09/09/2019 om 19.20 uur doorgaan. Echter op 07/09/2019 werd de afspraak telefonisch geannuleerd wegens dubbele boeking. Voor een nieuwe afspraak ging men kortelings nieuw contact nemen. Er werd geen nieuw contact meer opgenomen. De beloofde mooi voorgestelde coaching en klantopvolging is er bijgevolg niet. Tot op heden werd nog steeds geen enkel contact opgenomen van uw “coachen” om een afspraak te maken. Het enige contact die men vanuit uw organisatie bekomt, gaat enkel omtrent “betaling”. De combinatie misbruiken van de gunst van automatisch innen van betalingen via domiciliëring en het gebrek aan service en coaching stelt mij deze claim te laten weten. Dit lijkt mij alleszins redelijk, zeker gezien de bedroevende wijze waarop deze overeenkomst is behandeld. Ik breng de spullen van Online Fitness BVBA (toegangspas, t-shirt) binnen. De reeds betaalde sommen heb ik via mijn bank reeds teruggevorderd. De verdere aangeboden domiciliëringsopdrachten zijn geblokkeerd. Er worden geen nieuwe betaalaanvragen meer aanvaard. Wij verzoeken de domiciliëringsopdracht te deactiveren bij mijn bank en de overeenkomst schadeloos per kerende te beëindigen. Uw antwoord via mail d.d. 10 november laatstleden stemt NIET overeen met de overeenkomst die wij hadden. Er is tevens tot op heden geen nieuwe afspraak bekomen. Er is enkel op zaterdagavond gebeld zonder enige boodschap na te laten. Op die moment was ik gehinderd. Er is duidelijk geen interesse.

  Omschrijving van uw klacht

  Via deze weg stel ik andermaal in gebreke. Volgens overeenkomst d.d. 05/09/2019 met n° 9217 is overeen gekomen dat de eerste betaling en de opstartkost via domiciliëring zou ingaan vanaf 27/09/2019. De betaling werd reeds drie dagen na ondertekenen aangeboden bij mijn bank. Op 10/09/2019 werd €99.00,- en €59.46,- reeds afgeschreven van de rekening. Dit is 17 dagen vroeger dan overeen gekomen. Op minder dan een maand later d.d. 02/10/2019 werd alweer een betaling aangeboden én ontvangen (€69.95,-). Bij ondertekenen werd gevraagd vanaf wanneer de betaling mocht gebeuren en in welke periode dit telkens opnieuw verder mocht uitgevoerd worden. Er is hiermee totaal geen rekening gehouden. Hierbij is de gunst om via domiciliëring automatisch betalingen te innen misbruikt. Mij werd eveneens meegedeeld dat er een persoonlijk coachingprogramma zal opgemaakt worden. Hiervoor werd onmiddellijk een eerste afspraak ingepland. Deze zou op 09/09/2019 om 19.20 uur doorgaan. Echter op 07/09/2019 werd de afspraak telefonisch geannuleerd wegens dubbele boeking. Voor een nieuwe afspraak ging men kortelings nieuw contact nemen. Er werd geen nieuw contact meer opgenomen. De beloofde mooi voorgestelde coaching en klantopvolging is er bijgevolg niet. Tot op heden werd nog steeds geen enkel contact opgenomen van uw “coachen” om een afspraak te maken. Het enige contact die men vanuit uw organisatie bekomt, gaat enkel omtrent “betaling”. De combinatie misbruiken van de gunst van automatisch innen van betalingen via domiciliëring en het gebrek aan service en coaching stelt mij deze claim te laten weten. Dit lijkt mij alleszins redelijk, zeker gezien de bedroevende wijze waarop deze overeenkomst is behandeld. Ik breng de spullen van Online Fitness BVBA (toegangspas, t-shirt) binnen. De reeds betaalde sommen heb ik via mijn bank reeds teruggevorderd. De verdere aangeboden domiciliëringsopdrachten zijn geblokkeerd. Er worden geen nieuwe betaalaanvragen meer aanvaard. Wij verzoeken de domiciliëringsopdracht te deactiveren bij mijn bank en de overeenkomst schadeloos per kerende te beëindigen. Uw antwoord via mail d.d. 10 november laatstleden stemt NIET overeen met de overeenkomst die wij hadden. Er is tevens tot op heden geen nieuwe afspraak bekomen. Er is enkel op zaterdagavond gebeld zonder enige boodschap na te laten. Op die moment was ik gehinderd. Er is duidelijk geen interesse.

  Gewenste oplossing

  Schadevergoeding

  Stopzetting overeenkomst!

  Bijgevoegde documenten
  Geen documenten bijgevoegd
 • Doorgestuurd naar Test-Aankoop 09 december 2019
 • Privébericht

Hulp nodig?

Bel ons op 02 892 37 05

Maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 - 13u tot 17u (vrijdag tot 16u)