back

Uitsluitingsclausule arbeidsongeschiktheid

Baloise Insurance Posthofbrug 16, BERCHEM-ANTWERPEN
afgesloten Niet succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

D. L.

aan: Baloise Insurance

22/11/2019

Beste, in het kader van mijn aansluiting bij de groepsverzekering van mijn werkgever bij Baloise, heb ik geopteerd voor een hogere arbeidsongeschiktheidsrente. Daarvoor moest ik geheel terecht een medische vragenlijst invullen. Ik heb vermeld dat ik in het verleden oa een burn-out gehad heb,volledig achter de rug, nieuw werk aangevat etc...In een mailbericht werd mij gemeld dat burn-out uitgesloten zou worden in hun polis, maar dat dit eventueel herzien kunnen worden indien ik een medisch attest voorlegde van mijn behandelende arts. Dat heb ik ook netjes binnen de gevraagde termijn voorgelegd. Behalve het feit dat er welgeteld 4 maanden(!) en enkele rappels nodig waren om hun eindebeslissing te kennen, bleek die in mijn ogen plots veel strenger dan de oorspronkelijk vermelde uitsluiting "burn-out"(vermeld in een mail weliswaar). Ik citeer: "Uitsluiting van elke arbeidsongeschiktheid i.v.m. of tengevolge: Enigerlei stoornis van de geestelijke gezondheid, inclusief maar niet beperkt tot angststoornissen, depressie, stress, vermoeidheid, uitputting, misbruik van drugs of alcohol, psychiatrische complicaties van lichamelijke aandoeningen, chronisch vermoeidheidssyndroom, gedrgassoornissen, fybromyalgiesyndroom, fysieke stoornissen gerelateerd of toe te schrijven aan stress, of enige andere geestelijke stoornis of zenuwfunctiestoornis, hun behandeling of complicaties daarvan". Los van het feit dat ik dit zeer stigmatiserend vind( het is niet omdat iemand een burn-out heeft gehad dat die persoon vatbaarder is voor psychische"stoornissen"!), vind ik dit discrimenerend. Ik begrijp dat een verzekeringsmaatschappij zoveel mogelijk risico wil uitsluiten en ik kan, met moeite maar toch, aanvaarden dat ze burn-out in mijn geval willen uitsluiten. Wat ik echter onaanvaardbaar vind, is dat in mijn ogen bovenvermelde clausule veel uitgebreider is.De maatschappij kan hier veel meer ziektegevallen onder catalogeren. Ik heb per mail mijn verwondering en ongenoegen gemeld. Na een maand heb ik excuses gekregen voor de "miscommunicatie" in de mail die enkel burn-out vermeldde als uitsluiting. Ze geven toe dat de uitsluiting ruimer is, maar dat het een standaard clausule betreft. Ik besef dat ik waarschijnlijk weinig of geen kans maak om dit te laten wijzigen, maar ik vind dit zo onrechtvaardig dat ik mij daarom tot u richt. Ik hoop dat het zich nooit voordoet, maar het is niet zo vergezocht dat één of andere traumatische ervaring, zoals het verlies van een partner bijvoorbeeld, mij een tijdje "psychisch" arbeidsongeschikt zou maken en dan sta ik in de kou... Steeds bereid voor meer info en alvast bedankt voor uw reactie. Vriendelijke groeten, Dominique

Gewenst oplossing

  • uitsluitingsclausule beperken