Geen orthodontische tussenkomst voor mijn dochter van 10 jaar wegens incorrecte informatie

DKV BELGIUM Bischoffsheimlaan 1-8, BRUSSEL


Deze klacht is Publiek

 • V. R. Aan DKV BELGIUM

  Sedert 2017 heb ik een DKV smile verzekering genomen voor mijn dochter Y. LB. geboren in 2009 met als functie tussenkomst orthodontie. Nu moet ze starten met een beugel en toen ik belde voor info naar DKV smile wat ik precies moet binnenbrengen, blijkt dat ik geen tussenkomst kan genieten omdat ik ergens 'ja' of 'vroegtijdige orhodontische behandeling' heb ingevuld terwijl ik gewoon neen had moeten invullen op zo'n soort vraag. Mijn zoon heeft ook al enkele scheve tanden en met hem ben ik nog nooit naar de orthodontist geweest en bij hem heb ik overal 'neen' ingevuld dus hij zou er wel recht op hebben. Dus ik heb toen gebeld dat elk kind met scheve tanden toch een voorafbestaandheid heeft en dat ik het niet goed begrijp, dat ik gewoon eerlijk ben geweest dat mijn dochter al bij de orthontist gaat. Mijn dochter had een open beet en omdat mijn mama daar zelf indertijd te laat bij is geweest voor mezelf ben ik vroegtijdig met haar naar de orthodontist beginnen gaan aan haar 5 jaar om dit bij haar te vermijden. Zij hebben mij daar logo aangeraden en dat hebben wij ook gedaan. Ook hebben we twee grote tanden moeten laten trekken. De open beet is al veel minder maar nu moet ze een beugel krijgen en bij DKV laten ze mij weten dat er een "uitsluitendheid" is omdat ik dus ja heb ingevuld indertijd en dus is er een voorafbestaandheid. Dan heb ik teruggebeld om te vragen wat ik moet doen om die ja ongedaan te maken omdat er eigenlijk geen sprake is van vroegtijdige orthodontie maar enkel controle. Ik ben gewoon eerlijk geweest dat ze daar op controle ging en zij meldden mij dat ik dit moest bewijzen. Dat heb ik gedaan via de orthodontist met een bewijs dat er logo opgestart werd voor die open beet. Maar dan kreeg ik een brief van de directeur dat het uitgesloten is voor haar. Maar op 26/09 krijg ik plots een brief dat de raadgevend tandarts bijkomende info aanvraagt. Dan had ik weer hoop en ik heb alle gevraagde info doorgestuurd en op 7/10 krijg ik weer bericht dat er uitsluitendheid is. Dan heb ik onderstaande mail gestuurd. Maar als je belt, krijg je telkens iemand anders aan de lijn. Een duidelijk antwoord op mijn vragen krijg ik ook niet. Enkel dat er uitsluitendheid is. Een kennis van mij raadde mij aan jullie eens te contacteren. Mvg V.R. Hieronder mijn laatste mail naar DKV. Beste, Kan ik eens die medische vragenlijst inzien die ik indertijd heb ingevuld? Dit had ik al eens telefonisch gevraagd maar ik krijg hier geen respons op. Ik zou graag weten wat ik daar in 2017 heb ingevuld want zoals reeds eerder vermeld, doordat ik vroeg begonnen ben met naar de orthodontist te gaan TER CONTROLE, vermijd ik een open beetoperatie voor mijn dochter. Door mijn eerlijkheid op die vragenlijst ergens ja te hebben geantwoord kan er geen orthodontische tussenkomst gegeven worden. Jammer dat er geen gevolg aan gegeven wordt aan het feit dat ik afzie van de ja die ik ergens op de lijst verkeerdelijk heb ingevuld in al mijn eerlijkheid. Tot slot is zij nog maar 10 jaar. Ik begrijp goed dat ze op mijn leeftijd geen tussenkomst willen geven. Maar de enige reden waarom ik vroegtijdig naar de orthodontist ging met haar was om die open beet te vermijden op latere leeftijd. En ik ben vroeg begonnen met een DKV smile verzekering (het spreekt voor zich, smile, dat ik mijn dochter i.f.v orthodontie in de toekomst bij jullie verzekerd heb om een mooie gebit te hebben) Kan u mij ook een antwoord geven waarom ik wel terugkrijg van die 40€ die ik bij de orthodontist betaald heb? Zijn er bepaalde zaken die ik toch kan binnenbrengen bij jullie voor de orthodontie van mijn dochter? Want ook daar kon niemand van de 5 mensen die ik aan de lijn kreeg woensdag op antwoorden. Het antwoord die ik kreeg was dat er misschien wel bepaalde zaken waren die konden ingebracht worden. U moet ook begrijpen dat het voor ons financieel zeer moeilijk is om al deze kosten zelf te betalen. Als ik bel naar jullie dienst krijg telkens iemand anders aan de lijn en als ik mijn verhaal doe zit ik telkens bij de verkeerde persoon. Ik ben 1 uur aan de lijn geweest met mensen van DKV. Na 5 keer doorverbonden geweest te zijn, blijkt dat ik een brief zou moeten ontvangen hebben per post waarin staat dat de adviserend tandarts de zaak wil herbekijken. Maar deze brief heb ik nooit ontvangen per post, wat ik zeer vreemd vind. Toevallig door te bellen ben ik dit te weten gekomen en hebben ze mij dan de brief gemaild. Ik heb wel nog eens moeten bellen naar jullie na een uurtje omdat ik de brief nog niet ontvangen had in mijn mailbox. Dat hebben ze toen onmiddellijk in orde gebracht; Dus nu is mijn vraag, heeft jullie raadgevende tandarts mijn documenten al bekeken (zie brief in bijlage) want de persoon van wie ik nu deze brief ontvang en nu per mail, komt niet van jullie raadgevend tandarts maar van iemand van administratie. Ik had namelijk gevraagd om de "ja" op de vragenlijst ongedaan te maken. Dit omdat ik eerlijk ben geweest dat ze al naar de orthodontist ging voor de controle van die beet en de zaak ging herbekeken worden. Mijn man had gebeld, ze gingen kijken wat ze konden doen en uiteraard was ik blij toen ik hoorde dat de raadgevend tandarts nu bijkomende inlichtingen vroeg. Daarvoor heb ik die vorige brief (die ik niet per post kreeg) gemaild naar jullie met alle nodige en gevraagde documenten erbij om voor te leggen aan de raadgevend tandarts. (brief nog eens in bijlage) Hopend dat dit dossier herbekeken kan worden en dat ik antwoord krijg op al mijn vragen. Beste groet

  Omschrijving van uw klacht

  Sedert 2017 heb ik een DKV smile verzekering genomen voor mijn dochter Y. LB. geboren in 2009 met als functie tussenkomst orthodontie. Nu moet ze starten met een beugel en toen ik belde voor info naar DKV smile wat ik precies moet binnenbrengen, blijkt dat ik geen tussenkomst kan genieten omdat ik ergens 'ja' of 'vroegtijdige orhodontische behandeling' heb ingevuld terwijl ik gewoon neen had moeten invullen op zo'n soort vraag. Mijn zoon heeft ook al enkele scheve tanden en met hem ben ik nog nooit naar de orthodontist geweest en bij hem heb ik overal 'neen' ingevuld dus hij zou er wel recht op hebben. Dus ik heb toen gebeld dat elk kind met scheve tanden toch een voorafbestaandheid heeft en dat ik het niet goed begrijp, dat ik gewoon eerlijk ben geweest dat mijn dochter al bij de orthontist gaat. Mijn dochter had een open beet en omdat mijn mama daar zelf indertijd te laat bij is geweest voor mezelf ben ik vroegtijdig met haar naar de orthodontist beginnen gaan aan haar 5 jaar om dit bij haar te vermijden. Zij hebben mij daar logo aangeraden en dat hebben wij ook gedaan. Ook hebben we twee grote tanden moeten laten trekken. De open beet is al veel minder maar nu moet ze een beugel krijgen en bij DKV laten ze mij weten dat er een "uitsluitendheid" is omdat ik dus ja heb ingevuld indertijd en dus is er een voorafbestaandheid. Dan heb ik teruggebeld om te vragen wat ik moet doen om die ja ongedaan te maken omdat er eigenlijk geen sprake is van vroegtijdige orthodontie maar enkel controle. Ik ben gewoon eerlijk geweest dat ze daar op controle ging en zij meldden mij dat ik dit moest bewijzen. Dat heb ik gedaan via de orthodontist met een bewijs dat er logo opgestart werd voor die open beet. Maar dan kreeg ik een brief van de directeur dat het uitgesloten is voor haar. Maar op 26/09 krijg ik plots een brief dat de raadgevend tandarts bijkomende info aanvraagt. Dan had ik weer hoop en ik heb alle gevraagde info doorgestuurd en op 7/10 krijg ik weer bericht dat er uitsluitendheid is. Dan heb ik onderstaande mail gestuurd. Maar als je belt, krijg je telkens iemand anders aan de lijn. Een duidelijk antwoord op mijn vragen krijg ik ook niet. Enkel dat er uitsluitendheid is. Een kennis van mij raadde mij aan jullie eens te contacteren. Mvg V.R. Hieronder mijn laatste mail naar DKV. Beste, Kan ik eens die medische vragenlijst inzien die ik indertijd heb ingevuld? Dit had ik al eens telefonisch gevraagd maar ik krijg hier geen respons op. Ik zou graag weten wat ik daar in 2017 heb ingevuld want zoals reeds eerder vermeld, doordat ik vroeg begonnen ben met naar de orthodontist te gaan TER CONTROLE, vermijd ik een open beetoperatie voor mijn dochter. Door mijn eerlijkheid op die vragenlijst ergens ja te hebben geantwoord kan er geen orthodontische tussenkomst gegeven worden. Jammer dat er geen gevolg aan gegeven wordt aan het feit dat ik afzie van de ja die ik ergens op de lijst verkeerdelijk heb ingevuld in al mijn eerlijkheid. Tot slot is zij nog maar 10 jaar. Ik begrijp goed dat ze op mijn leeftijd geen tussenkomst willen geven. Maar de enige reden waarom ik vroegtijdig naar de orthodontist ging met haar was om die open beet te vermijden op latere leeftijd. En ik ben vroeg begonnen met een DKV smile verzekering (het spreekt voor zich, smile, dat ik mijn dochter i.f.v orthodontie in de toekomst bij jullie verzekerd heb om een mooie gebit te hebben) Kan u mij ook een antwoord geven waarom ik wel terugkrijg van die 40€ die ik bij de orthodontist betaald heb? Zijn er bepaalde zaken die ik toch kan binnenbrengen bij jullie voor de orthodontie van mijn dochter? Want ook daar kon niemand van de 5 mensen die ik aan de lijn kreeg woensdag op antwoorden. Het antwoord die ik kreeg was dat er misschien wel bepaalde zaken waren die konden ingebracht worden. U moet ook begrijpen dat het voor ons financieel zeer moeilijk is om al deze kosten zelf te betalen. Als ik bel naar jullie dienst krijg telkens iemand anders aan de lijn en als ik mijn verhaal doe zit ik telkens bij de verkeerde persoon. Ik ben 1 uur aan de lijn geweest met mensen van DKV. Na 5 keer doorverbonden geweest te zijn, blijkt dat ik een brief zou moeten ontvangen hebben per post waarin staat dat de adviserend tandarts de zaak wil herbekijken. Maar deze brief heb ik nooit ontvangen per post, wat ik zeer vreemd vind. Toevallig door te bellen ben ik dit te weten gekomen en hebben ze mij dan de brief gemaild. Ik heb wel nog eens moeten bellen naar jullie na een uurtje omdat ik de brief nog niet ontvangen had in mijn mailbox. Dat hebben ze toen onmiddellijk in orde gebracht; Dus nu is mijn vraag, heeft jullie raadgevende tandarts mijn documenten al bekeken (zie brief in bijlage) want de persoon van wie ik nu deze brief ontvang en nu per mail, komt niet van jullie raadgevend tandarts maar van iemand van administratie. Ik had namelijk gevraagd om de "ja" op de vragenlijst ongedaan te maken. Dit omdat ik eerlijk ben geweest dat ze al naar de orthodontist ging voor de controle van die beet en de zaak ging herbekeken worden. Mijn man had gebeld, ze gingen kijken wat ze konden doen en uiteraard was ik blij toen ik hoorde dat de raadgevend tandarts nu bijkomende inlichtingen vroeg. Daarvoor heb ik die vorige brief (die ik niet per post kreeg) gemaild naar jullie met alle nodige en gevraagde documenten erbij om voor te leggen aan de raadgevend tandarts. (brief nog eens in bijlage) Hopend dat dit dossier herbekeken kan worden en dat ik antwoord krijg op al mijn vragen. Beste groet

  Gewenste oplossing

  Duidelijk antwoord en eventueel oplossing

  Bijgevoegde documenten
  • Document
  • Document
 • V. R. Aan DKV BELGIUM

  Beste, Vandaag kreeg ik opnieuw een mail van DKV . Inmiddels heb ik, na eerst een klacht in te vullen via testaankoop, eindelijk de medische vragenlijst gekregen die ik indertijd heb ingevuld. (Gisteren 24/10) Daar staat dus bij vraag 1 of er indertijd een orthodontische behandeling werd ondergaan op aanraden van een tandarts. (zie bijlage) Ik ben op eigen houtje al vroeg op controle gegaan bij de orthodontist omdat ik zelf een open beet had waar mijn ouders te laat bij waren. Bij de orthodontist werd er logo aangeraden voor een juiste tongpositie. (documenten zie bijlage van de orthodontist) Dus op vraag nr. 1 moest ik nee geantwoord hebben en dit is juist het punt. Ik heb hier geantwoord dat ze al naar de orthodontist ging om een open beet in de toekomst te vermijden maar eigenlijk was dit zelfs niet op aanraden van een tandarts. Als je de vraag goed leest staat er: "heeft u in het verleden reeds een orthodontische behandeling ondergaan (neen), of is dergelijke behandeling lopende (neen), voorzien of aangeraden door uw tandarts (neen van orthodontie was nog geen sprake, ik ging naar daar voor controle en het vermijden/verbeteren van die open beet). Er is ook nog nooit een orthodontische behandeling bij mijn dochter gebeurd.Toen ik iemand van DKV aan de lijn kreeg hadden ze mij gezegd dat ik die 'ja' kan betwisten door dit aan te tonen met bewijsmateriaal. Dat heb ik dan ook gedaan. (documenten zie bijlage) Dan heb ik nog geen antwoord gekregen op de vraag waarom ik een brief krijg op 26/09 (waarvoor ik zelfs hebben moeten bellen want die is niet per post toegekomen maar per mail) dat de raadgevende tandarts bijkomende inlichtingen vraagt en dan krijg ik al een brief op 7/10 dat er uitsluiting is. Alsook heb ik nog geen antwoord gekregen op mijn vraag waarom ik wel terugkrijg op de 40€ bij de orthodontist die ik moest betalen met de diagnose dat ze een beugel zal moeten dragen. (documenten zie bijlage) Ziehier de mail die ik gisteren kreeg van DKV 383562281 SubjectID : #{__A658141}# Inbox contract-nl@dkv.be [contract.nl@dkv.be] Bijlagen 24 okt. 2019 13:50 (19 uur geleden) aan mij Geachte Uw bericht genoot onze beste aandacht. In bijlage vindt u een copie van uw oorspronkelijk verzekeringsvoorstel terug. Uw vraag i.v.m. herzienbaarheid van de uitsluiting werd doorgegeven aan de betrokken dienst, evenals uw vragen i.v.m. tussenkomst. Met vriendelijke groeten Peggy De Pauw Health Individual Contract Officer DKV Belgium S.A./ N.V. Rue de Loxum / Loksumstraat 25 1000 Bruxelles / Brussel.

  Beste, Vandaag kreeg ik opnieuw een mail van DKV . Inmiddels heb ik, na eerst een klacht in te vullen via testaankoop, eindelijk de medische vragenlijst gekregen die ik indertijd heb ingevuld. (Gisteren 24/10) Daar staat dus bij vraag 1 of er indertijd een orthodontische behandeling werd ondergaan op aanraden van een tandarts. (zie bijlage) Ik ben op eigen houtje al vroeg op controle gegaan bij de orthodontist omdat ik zelf een open beet had waar mijn ouders te laat bij waren. Bij de orthodontist werd er logo aangeraden voor een juiste tongpositie. (documenten zie bijlage van de orthodontist) Dus op vraag nr. 1 moest ik nee geantwoord hebben en dit is juist het punt. Ik heb hier geantwoord dat ze al naar de orthodontist ging om een open beet in de toekomst te vermijden maar eigenlijk was dit zelfs niet op aanraden van een tandarts. Als je de vraag goed leest staat er: "heeft u in het verleden reeds een orthodontische behandeling ondergaan (neen), of is dergelijke behandeling lopende (neen), voorzien of aangeraden door uw tandarts (neen van orthodontie was nog geen sprake, ik ging naar daar voor controle en het vermijden/verbeteren van die open beet). Er is ook nog nooit een orthodontische behandeling bij mijn dochter gebeurd.Toen ik iemand van DKV aan de lijn kreeg hadden ze mij gezegd dat ik die 'ja' kan betwisten door dit aan te tonen met bewijsmateriaal. Dat heb ik dan ook gedaan. (documenten zie bijlage) Dan heb ik nog geen antwoord gekregen op de vraag waarom ik een brief krijg op 26/09 (waarvoor ik zelfs hebben moeten bellen want die is niet per post toegekomen maar per mail) dat de raadgevende tandarts bijkomende inlichtingen vraagt en dan krijg ik al een brief op 7/10 dat er uitsluiting is. Alsook heb ik nog geen antwoord gekregen op mijn vraag waarom ik wel terugkrijg op de 40€ bij de orthodontist die ik moest betalen met de diagnose dat ze een beugel zal moeten dragen. (documenten zie bijlage) Ziehier de mail die ik gisteren kreeg van DKV 383562281 SubjectID : #{__A658141}# Inbox contract-nl@dkv.be [contract.nl@dkv.be] Bijlagen 24 okt. 2019 13:50 (19 uur geleden) aan mij Geachte Uw bericht genoot onze beste aandacht. In bijlage vindt u een copie van uw oorspronkelijk verzekeringsvoorstel terug. Uw vraag i.v.m. herzienbaarheid van de uitsluiting werd doorgegeven aan de betrokken dienst, evenals uw vragen i.v.m. tussenkomst. Met vriendelijke groeten Peggy De Pauw Health Individual Contract Officer DKV Belgium S.A./ N.V. Rue de Loxum / Loksumstraat 25 1000 Bruxelles / Brussel.


  Bijlagen
  • Document
  • Document
  • Document
  • Document
  • Document
 • V. R. Aan DKV BELGIUM

  Beste, 24 oktober is de laatste mail die ik kreeg van jullie. Vandaag 9/11, tot op heden geen antwoorden meer gekregen.

  Beste, 24 oktober is de laatste mail die ik kreeg van jullie. Vandaag 9/11, tot op heden geen antwoorden meer gekregen.

Hulp nodig?

Bel ons op 02 892 37 05

Maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 - 13u tot 17u (vrijdag tot 16u)