back

Overdracht Telenet naar Scarlet

TELENET Liersesteenweg 4, MECHELEN
afgesloten Niet succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

R. H.

aan: TELENET

07/10/2019

Beste, Onderstaand mail is gestuurd naar Scarlet. Er is ook persoonlijk contact gelegd om de situatie te klaren,maar de bal word telkens door Telenet, Scarlet en Vandenborre filiaalBeringen naar mij teruggespeeld. Telenet verwacht van mij diensten te factureren die ik niet gebruikt heb. Scarlet beweert dat Vandenborre de "Easy Switch code" niet heeft doorgegeven zodat ze de bestaande diensten bij Telenet zou opzeggen. Het is overduidelijk wanneer er is overgestapt naar Scarlet en toch doet elke betrokken partij alosf haar neus bloed. Ik ben iemand met een weduwe pensioen en kom nu al tekort. Dat was ook de reden dat ik voor een goedkopere provider Scarlet ben overgestapt. Kunt u alstublieft iets aan de situatie doen. Ik heb vandaag een aanmaning gekregen van 235€. Onderstaand is de mail dat ik heb gestuurd en daaronder het antwoord van Scarlet. Beste meneer, mevrouw, Ik ben Rayife Ender Harmandal (klantennr S5776130). Ik ben in februari overgestapt van Telenet naar Scarlet. Ik heb toen in de Vandenborre winkel in Beringen alle administratie in orde gebracht en uw collega verzekerde mij er van dat Scarlet de overdracht van Telenet naar Scarlet in orde zou brengen. Nu heb ik een factuur ontvangen van 212,29 € van Telenet. Ik plaats de factuur als bijlage. Ik heb contact opgenomen met de klantendienst van Telenet en zij beweren dat jullie de diensten niet stopgezet hebben, waardoor ik een factuur moet betalen van de vorige maanden. Ik heb de situatie uitgelegd maar zij zijn niet bereid om de factuur te laten vallen. Ik heb ook contact opgenomen met de klantendienst van Scarlet, waar ze me vertelden dat ik mijn vraag moest mailen. De mevrouw aan de telefoon beweerde dat er een nummer ontbrak om de diensten op te zeggen. Dat zou me echter verbazen. Uw collega in de winkel verzekerde mij namelijk dat alle administratie in orde was en hij beloofde mij bovendien dat jullie de overgang voor jullie rekening zouden nemen. Als er toch nog informatie zou ontbreken, dan hadden jullie in februari contact op kunnen nemen met mij zodat we alles in orde hadden kunnen maken. Dat is echter niet gebeurd. Daarom verzoek ik jullie dat jullie deze factuur voor jullie rekening nemen. Er is mij reeds telefonisch verzekerd dat jullie dit in orde zullen brengen en ik hoop dan ook dat dit spoedig in orde gebracht wordt. Alvast bedankt! Met vriendelijke groeten, Rayife Ender Harmandal Antwoord Scarlet. Je klantnummer: S5776130 Beste klant, We begrijpen dat het een hoge factuur is die je verondersteld dat dit voor onze rekening is maar helaas is dat niet zo. We hebben nooit een Easy Switch code ontvangen dus konden wij ook geen opzeg doen bij Telenet. Dit ligt dan ook niet in de handen van ons, er kan een fout ingevoerd of gebeurd zijn bij de Vandenborre zelf hier kan je de klacht bij hun indienen maar helaas kunnen wij dit dan ook niet voor onze rekening houden. We vinden het dan ook een zeer vervelende situatie maar kunnen er helaas niet meer aan doen. Hopelijk kan je hier een oplossing voor vinden. Wij hopen je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht je nog andere vragen hebben, gelieve op deze e-mail te reageren. Voor dringende vragen, gelieve ons telefonisch te contacteren op het nummer 02 275 27 27 (openingsuren). Voor een antwoord op de meest gestelde vragen kan je de klok rond terecht op http://www.scarlet.be/help. Met vriendelijke groeten, Fabio Scarlet klantendienst

Gewenst oplossing

  • Herziening van de factuur