Foutief afrekeningsfactuur periode 03/18-04/19 + Onterechte ingebrekestelling foutief voorschotfact

ESSENT BELGIUM Veldkant 7, KONTICH


Deze klacht is Publiek

 • D. V. Aan ESSENT BELGIUM

  Beste, Onze klacht is twéévoudig: 1. Foutief afrekeningsfactuur 'CNA5900098787' voor de periode 30/03/2018-13/04/2019, waarbij het Voorafbedrag van 2181,54€, welk vooraf betaald werd op 07/12/2017, niet mee in rekening werd gebracht. Hierdoor verliezen wij 553,26€. 2. Omwille van bovenstaande probleem (1), zijn wij in januari jongstleden overgeschakeld van het 'Vooraftarief' naar maandelijkse aflossingen. Wij ontvingen twéé tussentijdse facturen 'elektriciteit' voor een zelfde periode/maand (01/03/'19-01/04/'19). Het ging over facturen met de nummers VKA1900705095, welk het initieel factuur was, en een tweede dubbel/foutief factuur VKA1900935182. Essent verontschuldigde zich via mail voor deze fout, welke niet de bedoeling was, en wanneer we het initiële factuur reeds betaalden, diende het tweede factuur uiteraard niet betaald te worden. Essent startte voor dit niet betaalde factuur echter wel een aanmaningsprocedure op, welk ondertussen een ingebrekestelling is geworden (Ingebrekestellingsbrief VKH 6960130783 op datum van 11/05/'19). Wij vulden reeds twéémaal het online-contactformulier in op Essent.be om dit probleem aan te kaarten en met de vraag om ons dossier na te kijken, de éérste keer was dit op 27/04/2019. Telkens kregen wij een autoreply van goede ontvangst van ons bericht bij Essent, maar het antwoord dat binnen de vijf dagen zou moeten volgen, en eventuele rechtzettingsacties, die blijven uit. De ombudsdienst voor energie werd reeds vorig jaar ingeschakeld voor probleem 1, en recent ook voor probleem 2. Wellicht lijdt de 'ombudsdienst voor energie' ook aan personeelstekort, antwoorden van eventuele genomen acties naar Essent zijn er (voorlopig) niet. De ombudsman die ons klachtendossier voor een tijdje behandeld heeft, die werkt sinds kort niet meer op deze dienst. Na anderhalf jaar wachten, mailen en invullen van online contactformulieren, zijn er dus geen resultaten van de genomen acties. Essent lijkt er zich niet aan te storen, en het lijkt erop dat zij hier ongestraft mee weg gaan komen. Wij zijn klaar om de (juridische) confrontatie aan te gaan met Essent, we kunnen alles aantonen met bewijsstukken (daar waar Essent dat niet kan). Hopelijk kan Testaankoop ons helpen om: 1. Onze teruggave (553,26€) van het voorbije facturatiejaar in orde te brengen 2. De aanmaningsprocedure/ingebrekestelling van het dubbele/foutieve factuur stop te zetten, zodanig dat de reeds aangerekende kosten terecht ook niet meer betaald moeten worden. Met vriendelijke groeten, Dimi & Lies

  Omschrijving van uw klacht

  Beste, Onze klacht is twéévoudig: 1. Foutief afrekeningsfactuur 'CNA5900098787' voor de periode 30/03/2018-13/04/2019, waarbij het Voorafbedrag van 2181,54€, welk vooraf betaald werd op 07/12/2017, niet mee in rekening werd gebracht. Hierdoor verliezen wij 553,26€. 2. Omwille van bovenstaande probleem (1), zijn wij in januari jongstleden overgeschakeld van het 'Vooraftarief' naar maandelijkse aflossingen. Wij ontvingen twéé tussentijdse facturen 'elektriciteit' voor een zelfde periode/maand (01/03/'19-01/04/'19). Het ging over facturen met de nummers VKA1900705095, welk het initieel factuur was, en een tweede dubbel/foutief factuur VKA1900935182. Essent verontschuldigde zich via mail voor deze fout, welke niet de bedoeling was, en wanneer we het initiële factuur reeds betaalden, diende het tweede factuur uiteraard niet betaald te worden. Essent startte voor dit niet betaalde factuur echter wel een aanmaningsprocedure op, welk ondertussen een ingebrekestelling is geworden (Ingebrekestellingsbrief VKH 6960130783 op datum van 11/05/'19). Wij vulden reeds twéémaal het online-contactformulier in op Essent.be om dit probleem aan te kaarten en met de vraag om ons dossier na te kijken, de éérste keer was dit op 27/04/2019. Telkens kregen wij een autoreply van goede ontvangst van ons bericht bij Essent, maar het antwoord dat binnen de vijf dagen zou moeten volgen, en eventuele rechtzettingsacties, die blijven uit. De ombudsdienst voor energie werd reeds vorig jaar ingeschakeld voor probleem 1, en recent ook voor probleem 2. Wellicht lijdt de 'ombudsdienst voor energie' ook aan personeelstekort, antwoorden van eventuele genomen acties naar Essent zijn er (voorlopig) niet. De ombudsman die ons klachtendossier voor een tijdje behandeld heeft, die werkt sinds kort niet meer op deze dienst. Na anderhalf jaar wachten, mailen en invullen van online contactformulieren, zijn er dus geen resultaten van de genomen acties. Essent lijkt er zich niet aan te storen, en het lijkt erop dat zij hier ongestraft mee weg gaan komen. Wij zijn klaar om de (juridische) confrontatie aan te gaan met Essent, we kunnen alles aantonen met bewijsstukken (daar waar Essent dat niet kan). Hopelijk kan Testaankoop ons helpen om: 1. Onze teruggave (553,26€) van het voorbije facturatiejaar in orde te brengen 2. De aanmaningsprocedure/ingebrekestelling van het dubbele/foutieve factuur stop te zetten, zodanig dat de reeds aangerekende kosten terecht ook niet meer betaald moeten worden. Met vriendelijke groeten, Dimi & Lies

  Gewenste oplossing

  Terugbetaling: € 553,26

  Herziening van de factuur

  Bijgevoegde documenten
  • Document
  • Document
  • Document
  • Document

Hulp nodig?

Bel ons op 02 892 37 05

Maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 - 13u tot 17u (vrijdag tot 16u)