back

Ingebrekestelling SDS

SDS VERANDABOUW Steenweg Asse 200, HERFELINGEN
Behandeld door Test-Aankoop

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

N. B.

aan: SDS VERANDABOUW

01/03/2019

Beste, heden wens ik jullie in kennis te stellen aangaande het contract, en het verloop, met het bedrijf SDS. Het dossier staat vervat onder het nummer 2018006. Omtrent deze verkoop zijn enkele gebreken gemeld. Deze gebreken zijn meermaals ter kennis gebracht aan de verkoper. Tot op heden is het betaalde werk nog steeds niet afgewerkt. De gebreken zijn eveneens niet rechtgezet. De verantwoordelijke is reeds tweemaal, door middel van een aangetekend schrijven, in kennis gesteld. Wij voegen het verloop van het dossier en de communicatie toe aan bundel. Wij, als koper, hebben ons aan de voorwaarden van de verkoopovereenkomst gehouden. Tot op heden is de verkoper zijn plicht niet nagekomen. Gelet op het feit van de eenzijdige communicatie zijn wij genoodzaakt verdere stappen te ondernemen.

Gewenst oplossing

  • Wij, als koper, wensen: -Dat de verkoper het vooropgestelde plan volgt en de werken asap vervolledigt. -Dat de verkoper een schadevergoeding aan de koper overmaakt. Eén dwangsom van 25 euro per dag, van het overschrijden van de schriftelijke overeenkomst en leveringstermijn, werd reeds voorgesteld door de koper. -Dat de gebreken, die reeds gemeld zijn, worden rechtgezet. Omtrent de waaier op maat kan een overeenkomst worden gemaakt, gelet op het akkoord van beiden partijen. -Dat het resterend verschuldigd bedrag, van de koper naar de verkoper, wordt ontdaan. Dit gelet op het feit dat de verkoper zijn plichten niet heeft volbracht, zoals omschreven in de algemene voorwaarden van SDS.

Berichten (1)

Doorgestuurd naar onze advocaten 16 maart 2019

N. B.

aan: Test Aankoop

16/03/2019
Dit antwoord is privé