back

slechte huisvesting dieren

TOM & CO Zoning 4 - Broekooi 120, ASSE
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

E. V.

aan: TOM & CO

23/07/2018

Ik stelde deze avond vast, bij Tom&Co, afdeling Oostkamp dat de dieren zeer slecht gehuisvest zijn. Glazen hokken zonder voldoende verluchting bij deze hete temperaturen! De dieren zien af en kunnen eronder bezwijken. Ik sprak erover met een personeelslid, maar er worden geen passende oplossingen geboden van hogerhand. Ik hoop met deze schriftelijke klacht de dieren te helpen, want het hoogdringend!

Gewenst oplossing

  • Diervriendelijke huisvesting voor de dieren. Als men dieren te koop wil aanbieden, moeten de dieren in gepaste verblijven zitten.

Berichten (2)

TOM & CO

aan: E. V.

24/07/2018

Geachte, Bedankt om dit te melden. Wij hebben onmiddellijk de klacht overgemaakt aan de winkelverantwoordelijke zodat zij de nodige acties kunnen ondernemen. Vriendelijke groeten, Het TomandCo Team Disclaimer Dit e-mailbericht en alle documenten die ermee verzonden worden, zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor gebruik door de persoon of de onderneming waaraan ze geadresseerd zijn. Indien deze e-mail verkeerdelijk bij u terechtkomt, gelieve de afzender te verwittigen en deze bestanden van uw computer te verwijderen. Ce message e-mail ainsi que tous les fichiers transmis sont confidentiels et uniquement destinés à l'usage de la personne ou de l'entité à qui ils sont adressés. Si vous avez reçu ce message e-mail par erreur, veuillez en informer l'expéditeur et le supprimer de tout ordinateur. This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this e-mail in error please notify the sender and delete the material from any computer.

TOM & CO

aan: E. V.

24/07/2018

Geachte, Is het mogelijk om volgende informatie door te geven aan de klant aub De volgende maatregelen zijn reeds geruime tijd getroffen om het welzijn van de dieren tijdens de hittegolf te waarborgen: 1. Minder dieren in de kooien 2. Veel meer aandacht van het personeel naar de dieren toe (3 à 4 keer per dag controle: water verversen) 3. Glazen deuren open laten 4. Ijsflessen met handdoek in de kooien Onze winkelteams stellen alles in het werk om het welzijn van onze dieren te verzekeren tijdens de hittegolf. Mocht de klant nog bijkomende vragen, mogen zij steeds de winkel rechtstreeks contacteren. Vriendelijke groeten, Customer Service Disclaimer Dit e-mailbericht en alle documenten die ermee verzonden worden, zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor gebruik door de persoon of de onderneming waaraan ze geadresseerd zijn. Indien deze e-mail verkeerdelijk bij u terechtkomt, gelieve de afzender te verwittigen en deze bestanden van uw computer te verwijderen. Ce message e-mail ainsi que tous les fichiers transmis sont confidentiels et uniquement destinés à l'usage de la personne ou de l'entité à qui ils sont adressés. Si vous avez reçu ce message e-mail par erreur, veuillez en informer l'expéditeur et le supprimer de tout ordinateur. This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this e-mail in error please notify the sender and delete the material from any computer.