V60 omvat niet alle opties uit 'Light Pakket'

VOLVO John Kennedylaan 25, GENT


Deze klacht is Publiek

 • N. V. Aan VOLVO

  Op vrijdag 22 December werd mijn nieuwe Volvo V60 geleverd. (Leasing via KBC Lease). Het optiepakket 'Light Pack' heb ik met persoonlijke opleg geselecteerd. Van dit pakket heb ik een printscreen in bijlage toegevoegd met daarin de beschrijving van wat dit pakket omvat. In deze beschrijving staat heel duidelijk vermeld dat met dit pakket het grootlicht ingeschakeld gelaten kan worden daar de wagen het lichtpatroon zelf continu bijstuurt zodat het andere weggebruikers niet verblind en bij het binnenrijden van de bebouwde kom de grootlichten automatisch uitschakelt. Meteen na afhalen van mijn nieuwe wagen zijn wij op vakantie vertrokken en op vakantie merkte ik dat deze functie niet werkte. Ik heb vervolgens contact opgenomen met de concessie zelf en daar vertelde men mij dat deze optie enkel werkt in combinatie met het Intellisafe Pro Pack. Toen ik dit dan opnieuw heb opgezocht heb ik vastgesteld dat dit nergens in de beschrijving van dit optiepakket staat vermeld dus hoort deze optie ook bij het voertuig te zijn geïnstalleerd. Nadat ik de beschrijving van het pakket 'Light Pack' opnieuw had opgezocht en zag dat er niet bij vermeld werd dat deze functies enkel werken in combinatie met het intellisafe pro pack, heb ik mijn klacht per mail aan de verkoper (dhr. Buytaert) en de algemeen directeur (dhr. Struyck) gericht. Hierop kreeg ik de reactie dat ergens in de prijslijst vermeld staat dat de High Beam Assist optie enkel in combinatie is met het Intellisafe pro pack en dat de algemene disclaimer van toepassing is op de beschrijvingen die op de website worden gegeven. Ik heb deze disclaimer erop na gelezen en daarin staat “De informatie in de car configurator kan technische onnauwkeurigheden of typefoute bevatten”. Hierop heb ik geantwoord dat de beschrijving op de website noch te categoriseren valt als technische onnauwkeurigheid, noch als schrijffout daar de beschrijving werd aangevuld met een welgekozen afbeelding van hoe deze koplampen moeten werken. Nadat ik 4 weken later nog geen antwoord hierop had ontvangen heb ik dhr. Stuyck eind Januari 2018 telefonisch gecontacteerd. Hij toonde begrip voor de situatie en begreep mijn ongenoegen maar zei dat hij deze klacht intern besproken had en dat hij verder niets mocht ondernemen. Het enige wat ik kon doen was contact opnemen met de Customer Support en een klacht indienen. Ik heb hen gevraagd de contactgegevens van de Customer Support door te geven. Eens ik deze had ontvangen heb ik een mail gestuurd aan dhr. Jan Peeters van Customer Support. In die mail heb ik mijn klacht uitgelegd en uitdrukkelijk gevraagd mij telefonisch te contacteren zodat dit besproken kon worden. Deze uitdrukkelijke vraag werd volledig genegeerd daar ik een mail ontving van dhr. Peeters, daarin meldende dat de wagen werd geleverd volgens de bestelbon en dat ik het pakket ‘Intellisafe pro pack’ maar had moeten kiezen indien ik deze optie had gewenst. Met de reactie van dhr. Peeters was ik hoegenaamd niet tevreden gezien een uitdrukkelijke vraag om mij te telefonisch te contacteren werd genegeerd. Ik heb vervolgens enkele pogingen ondernomen om dhr. Peeters te contacteren en pas na de 5e poging ben ik hierin geslaagd. Tijdens het gesprek kreeg ik van dhr. Peeters te horen dat de beschrijving op de website niet foutief is doch enkel werkt in combinatie met het Intellisafe Pro Pack en dat ik dit pakket dan maar had moeten kiezen indien dit van “primordiaal belang” was voor mij. Het gesprek heb ik beëindigd gezien Volvo klaarblijkelijk niet wou herkennen dat de informatie op de website tegenstrijdig is met de wagen die aan mij werd uitgeleverd. Tijdens het gesprek werd mij wel uitdrukkelijk gezegd dat de informatie op de website correct is. Mijn conclusie blijft dus ongewijzigd dat mijn wagen wel voorzien moet zijn van de opties zoals beschreven in het pakket op de website van Volvo, eens te meer omdat de website de enige plaats is waar de inhoud van de pakketten op dergelijk detailniveau wordt beschreven. Ik heb getracht tot een oplossing te komen maar daar was blijkbaar bij Volvo geen mogelijkheid toe.

  Omschrijving van uw klacht

  Op vrijdag 22 December werd mijn nieuwe Volvo V60 geleverd. (Leasing via KBC Lease). Het optiepakket 'Light Pack' heb ik met persoonlijke opleg geselecteerd. Van dit pakket heb ik een printscreen in bijlage toegevoegd met daarin de beschrijving van wat dit pakket omvat. In deze beschrijving staat heel duidelijk vermeld dat met dit pakket het grootlicht ingeschakeld gelaten kan worden daar de wagen het lichtpatroon zelf continu bijstuurt zodat het andere weggebruikers niet verblind en bij het binnenrijden van de bebouwde kom de grootlichten automatisch uitschakelt. Meteen na afhalen van mijn nieuwe wagen zijn wij op vakantie vertrokken en op vakantie merkte ik dat deze functie niet werkte. Ik heb vervolgens contact opgenomen met de concessie zelf en daar vertelde men mij dat deze optie enkel werkt in combinatie met het Intellisafe Pro Pack. Toen ik dit dan opnieuw heb opgezocht heb ik vastgesteld dat dit nergens in de beschrijving van dit optiepakket staat vermeld dus hoort deze optie ook bij het voertuig te zijn geïnstalleerd. Nadat ik de beschrijving van het pakket 'Light Pack' opnieuw had opgezocht en zag dat er niet bij vermeld werd dat deze functies enkel werken in combinatie met het intellisafe pro pack, heb ik mijn klacht per mail aan de verkoper (dhr. Buytaert) en de algemeen directeur (dhr. Struyck) gericht. Hierop kreeg ik de reactie dat ergens in de prijslijst vermeld staat dat de High Beam Assist optie enkel in combinatie is met het Intellisafe pro pack en dat de algemene disclaimer van toepassing is op de beschrijvingen die op de website worden gegeven. Ik heb deze disclaimer erop na gelezen en daarin staat “De informatie in de car configurator kan technische onnauwkeurigheden of typefoute bevatten”. Hierop heb ik geantwoord dat de beschrijving op de website noch te categoriseren valt als technische onnauwkeurigheid, noch als schrijffout daar de beschrijving werd aangevuld met een welgekozen afbeelding van hoe deze koplampen moeten werken. Nadat ik 4 weken later nog geen antwoord hierop had ontvangen heb ik dhr. Stuyck eind Januari 2018 telefonisch gecontacteerd. Hij toonde begrip voor de situatie en begreep mijn ongenoegen maar zei dat hij deze klacht intern besproken had en dat hij verder niets mocht ondernemen. Het enige wat ik kon doen was contact opnemen met de Customer Support en een klacht indienen. Ik heb hen gevraagd de contactgegevens van de Customer Support door te geven. Eens ik deze had ontvangen heb ik een mail gestuurd aan dhr. Jan Peeters van Customer Support. In die mail heb ik mijn klacht uitgelegd en uitdrukkelijk gevraagd mij telefonisch te contacteren zodat dit besproken kon worden. Deze uitdrukkelijke vraag werd volledig genegeerd daar ik een mail ontving van dhr. Peeters, daarin meldende dat de wagen werd geleverd volgens de bestelbon en dat ik het pakket ‘Intellisafe pro pack’ maar had moeten kiezen indien ik deze optie had gewenst. Met de reactie van dhr. Peeters was ik hoegenaamd niet tevreden gezien een uitdrukkelijke vraag om mij te telefonisch te contacteren werd genegeerd. Ik heb vervolgens enkele pogingen ondernomen om dhr. Peeters te contacteren en pas na de 5e poging ben ik hierin geslaagd. Tijdens het gesprek kreeg ik van dhr. Peeters te horen dat de beschrijving op de website niet foutief is doch enkel werkt in combinatie met het Intellisafe Pro Pack en dat ik dit pakket dan maar had moeten kiezen indien dit van “primordiaal belang” was voor mij. Het gesprek heb ik beëindigd gezien Volvo klaarblijkelijk niet wou herkennen dat de informatie op de website tegenstrijdig is met de wagen die aan mij werd uitgeleverd. Tijdens het gesprek werd mij wel uitdrukkelijk gezegd dat de informatie op de website correct is. Mijn conclusie blijft dus ongewijzigd dat mijn wagen wel voorzien moet zijn van de opties zoals beschreven in het pakket op de website van Volvo, eens te meer omdat de website de enige plaats is waar de inhoud van de pakketten op dergelijk detailniveau wordt beschreven. Ik heb getracht tot een oplossing te komen maar daar was blijkbaar bij Volvo geen mogelijkheid toe.

  Gewenste oplossing

  Terugbetaling: € 600,00

  60% terugbetaling van het optiepakket of een compensatie van aankoop van accessoires bij Volvo t.w.v. 60% van de waarde van dit pakket.

 • VOLVO Aan N. V.

  Beste Ik heb uw reactie van uw client de heer Vervliet over de aankoop van zijn wagen aandachtig gelezen. De heer Vervliet werd gea¯nformeerd dat zijn wagen geleverd werd zoals door hem besteld na consultatie van de prijslijst en onderhandeling met de verkoper van zijn Volvo-verdeler. Bijgevolg is er geen reden om aan te nemen dat zijn wagen niet conform zou zijn volgens deze bestelbon. De heer Vervliet heeft geopteerd voor het optiepakket '˜Light pack' waarvan de inhoud ervan duidelijk in de prijslijst omschreven wordt. Indien dit niet duidelijk zou geweest zijn ga ik ervan uit dat de heer Vervliet hierover de verkoper had gea¯nterpelleerd en hij dit pakket niet had gekozen. Volvo Car Belux noch zijn Volvo-verdeler zien dan ook geen reden om in te gaan op de vraag van uw client. Ik hoop u hiermee te hebben gea¯nformeerd. Beste groeten. Jan Peeters CRC Consultant T 32-2-4827289 jan.peeters@volvocars.com VOLVO CAR BELUX Avenue du Hunderenveldlaan 10 1082 Brussels, Belgium www.volvocars.be - www.volvocars.lu Registered No. 0420.383.548 Registered Office John Kennedylaan 25, 9000 Gent, Belgium

  Beste Ik heb uw reactie van uw client de heer Vervliet over de aankoop van zijn wagen aandachtig gelezen. De heer Vervliet werd gea¯nformeerd dat zijn wagen geleverd werd zoals door hem besteld na consultatie van de prijslijst en onderhandeling met de verkoper van zijn Volvo-verdeler. Bijgevolg is er geen reden om aan te nemen dat zijn wagen niet conform zou zijn volgens deze bestelbon. De heer Vervliet heeft geopteerd voor het optiepakket '˜Light pack' waarvan de inhoud ervan duidelijk in de prijslijst omschreven wordt. Indien dit niet duidelijk zou geweest zijn ga ik ervan uit dat de heer Vervliet hierover de verkoper had gea¯nterpelleerd en hij dit pakket niet had gekozen. Volvo Car Belux noch zijn Volvo-verdeler zien dan ook geen reden om in te gaan op de vraag van uw client. Ik hoop u hiermee te hebben gea¯nformeerd. Beste groeten. Jan Peeters CRC Consultant T 32-2-4827289 jan.peeters@volvocars.com VOLVO CAR BELUX Avenue du Hunderenveldlaan 10 1082 Brussels, Belgium www.volvocars.be - www.volvocars.lu Registered No. 0420.383.548 Registered Office John Kennedylaan 25, 9000 Gent, Belgium

 • N. V. Aan VOLVO

  Geachte, De beschrijving van welke items zich in het Light pack bevinden is nergens dermate uitgebreid als op de website. Nogmaals wil ik benadrukken dat de beschrijving ginds vergezeld wordt van een welgekozen afbeelding en dat het bijgevolg overbodig is om hier nog extra uitleg bij te vragen gezien er geen onduidelijkheden waren. Daarnaast staat er nergens bij het pakket Light Pack vermeld dat de adaptieve grootlichten niet mee in het pakket zitten wanneer enkel voor dit pakket wordt gekozen. Dit staat noch op de website, noch in de prijslijst vermeld bij het pakket zelf. Dit lijkt hier meer en meer op moedwillige misleiding van de consument. Eens te meer daar ik bij de verkoop niet werd geinformeerd dat de adaptieve grootlichten niet mee omvat zitten hoewel dit op de website wel duidelijk beschreven staat. Daarnaast staat de beschrijving nog steeds als dusdanig op de website hoewel ondertussen toch wel gekend moet zijn binnen Volvo dat de beschrijving niet strookt met de manier waarop auto's worden uitgeleverd aan de klanten. Ik krijg stilaan wel genoeg van dit soort praktijken die blijkbaar als normaal worden beschouwd bij Volvo en kan enkel vaststellen dat Volvo haar fouten niet onder ogen wil zien. Ik wil dit gerust eens op sociale media lanceren. Hopelijk zal dat andere potentiële kopers dan wel correct informeren. Vriendelijke groet, Nicolas Vervliet

  Geachte, De beschrijving van welke items zich in het Light pack bevinden is nergens dermate uitgebreid als op de website. Nogmaals wil ik benadrukken dat de beschrijving ginds vergezeld wordt van een welgekozen afbeelding en dat het bijgevolg overbodig is om hier nog extra uitleg bij te vragen gezien er geen onduidelijkheden waren. Daarnaast staat er nergens bij het pakket Light Pack vermeld dat de adaptieve grootlichten niet mee in het pakket zitten wanneer enkel voor dit pakket wordt gekozen. Dit staat noch op de website, noch in de prijslijst vermeld bij het pakket zelf. Dit lijkt hier meer en meer op moedwillige misleiding van de consument. Eens te meer daar ik bij de verkoop niet werd geinformeerd dat de adaptieve grootlichten niet mee omvat zitten hoewel dit op de website wel duidelijk beschreven staat. Daarnaast staat de beschrijving nog steeds als dusdanig op de website hoewel ondertussen toch wel gekend moet zijn binnen Volvo dat de beschrijving niet strookt met de manier waarop auto's worden uitgeleverd aan de klanten. Ik krijg stilaan wel genoeg van dit soort praktijken die blijkbaar als normaal worden beschouwd bij Volvo en kan enkel vaststellen dat Volvo haar fouten niet onder ogen wil zien. Ik wil dit gerust eens op sociale media lanceren. Hopelijk zal dat andere potentiële kopers dan wel correct informeren. Vriendelijke groet, Nicolas Vervliet

Hulp nodig?

Bel ons op 02 892 37 05

Maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 - 13u tot 17u (vrijdag tot 16u)