Nieuws

Het Waarborgfonds van Afer Europe+ boekte in 2017 een rendement van 2,40%

1 jaar geleden - woensdag 17 januari 2018
De lage rente op de obligatiemarkten lijkt geen impact te hebben op de spaarverzekering.

Al is dit iets minder dan in 2016 (2,65%), toch blijft dit zeker meer dan redelijk. Kon u in het verleden al intekenen op het Waarborgfonds van AFER Europe+ (tegenwoordig kunt u geen nieuwe contracten meer sluiten), dan kunt u stortingen blijven doen. En als abonnee van Test-Aankoop invest geniet u bovendien van verlaagde instapkosten, namelijk 0,50% i.p.v. 2%. Wel dient u bovenop deze kosten nog een verzekeringstaks van 2% te betalen.
In tegenstelling tot de meeste verzekeraars rekent AFER Europe geen uitstapkosten aan. Tekende u echter minder dan 8 jaar geleden in op uw contract, dan zult u nog roerende voorheffing moeten ophoesten (30%).
Wil u intekenen op een nieuwe spaarverzekering, gebruik dan onze selector.

Rendement overtreft inflatiepeil

Met een rendement van 2,4% lijdt het vrijwel geen enkele twijfel dat ook dit jaar het Waarborgfonds van AFER tot één van de gulste van de markt zal horen. Wat eveneens positief is, is dat de spaarverzekering één van de zeldzame risicoloze beleggingen is die een rendement biedt dat hoger ligt dan het inflatieniveau (dat 2,1% bedroeg in 2017).

Welke rendementen brengt de toekomst?

De 2,40% die AFER zopas bekendmaakte, is het rendement dat van toepassing is voor tegoeden die in 2017 op de rekening stonden. We herinneren u eraan dat de gewaarborgde rente vorig jaar 0,375% bedroeg. Dit betekent dat de belegger een winstdeelname van iets meer dan 2% werd toegekend. De gewaarborgde rente blijft in 2018 stabiel op 0,375%. Al is dit laag, toch blijven we geloven dat AFER Europe+ nog in staat is om net als in het verleden puike rendementen neer te zetten in de toekomst. Uiteraard zou het rendement nog kunnen zakken, net als dit het geval is voor alle andere spaarverzekeringen. Wat ons echter geruststelt, is dat de verzekeraar vooruitziend is geweest door een deel van de rendementen van de voorbije jaren opzij te zetten als reserve, die aangesproken kan worden in magere jaren.

Voor wie?

Spaarverzekeringen zijn geschikt als u als belegger op zoek bent naar een risicoloze belegging (gegarandeerd kapitaal, zonder rekening te houden met de kosten) voor op de lange termijn. Ook raden we u aan om uw geld voor een periode van 8 jaar te beleggen, rekening houdend met de kosten en fiscale factoren.

Een veilig product?

Het Waarborgfonds van AFER Europe+ wordt in werkelijkheid beheerd door Aviva in Frankrijk. Het product dat in België wordt gecommercialiseerd, valt onder het Belgisch recht maar de tegoeden tot 70.000 euro per persoon worden beschermd door de Franse garantieregeling. Tot 70.000 euro riskeert u dus niets. Maar weet dat zelfs boven dit bedrag uw tegoeden ruimschoots worden beschermd. Zo zou u als klant van AFER Europe+, mocht Aviva failliet gaan, als eerste uw kapitaal recupereren.

Voor de rest is Aviva, net als alle andere verzekeraars, onderworpen aan prudentiële normen. Zo moet de verzekeraar op elk moment kunnen aantonen dat het kapitaal waarover hij beschikt wel degelijk de spaardeposito's kan dekken. Daarnaast moet hij ook een veiligheidsbuffer aanleggen. Is deze buffer onvoldoende, dan kunnen de financiële autoriteiten maatregelen opleggen, en bijvoorbeeld eisen dat de aandeelhouders van de verzekeraar vers kapitaal zouden aanbrengen om de veiligheidsbuffer opnieuw aan te leggen.

Deel dit artikel