Nieuws
Hoe intekenen op Vita Invest Dynamic van het bedrijf Federale? 1 jaar geleden - woensdag 19 juli 2017
Deze spaarverzekering is het ideale groeihormoon voor uw spaarcenten op lange termijn.

Vita Invest Dynamic, tevens een van onze favoriete spaarverzekeringen, zette in 2016 een prestatie van 2,10% neer waarmee ze zich resoluut tussen de toppers op de markt plaatst. Maar welke stappen moet u volgen om op deze spaarverzekering in te tekenen?

 

Een kantoor zoeken

Bij Federale kunt u niet intekenen op een onlinespaarverzekering. Ofwel gaat u langs in een van de 30 kantoren verspreid over het land (u vindt hun adres op de website www.federale.be, onder de rubriek 'Contact'), ofwel vraagt u een adviseur om bij u thuis langs te komen.

 

Uw risicoprofiel bepalen

Tijdens het gesprek moet u een aantal vragen beantwoorden over uw beleggingservaring, uw houding tegenover risico’s en uw beleggingsdoelstellingen. Zodat Federale kan bepalen of een spaarverzekering wel geschikt is voor uw beleggersprofiel. In de praktijk zal de focus vooral liggen op de beleggingshorizon die idealiter minstens acht jaar bedraagt.

 

Het intekenformulier

– Eerst en vooral moet u uw persoonsgegevens invullen in het vakje 'Verzekeringnemer'. Met dat jargon wordt de persoon bedoeld die het contract sluit en die de premies betaalt. Eventueel kan ook een plaatsvervanger (bv. de echtgenote) worden vermeld wanneer de verzekeringnemer zou overlijden. Interessant als u wenst dat de langstlevende het contract naar eigen goeddunken kan blijven beheren.
– Het vakje 'Kandidaat-verzekerde' duidt de persoon aan wiens overlijden, als het zich voordoet tijdens de looptijd van het contract, een einde maakt aan het contract. De verzekerde kan u zelf zijn of een persoon naar uw keuze. In hetgeen volgt, gaan we ervan uit dat u zelf de verzekerde bent.
– U moet een begunstigde aanduiden 'bij leven' en 'bij overlijden'. Als u nog leeft aan het einde van het contract, zal de begunstigde 'bij leven' het kapitaal innen (u duidt zichzelf aan als begunstigde als u uw geld niet wilt overdragen tijdens uw leven). Als u daarentegen komt te overlijden tijdens de looptijd van het contract, wordt het contract stopgezet en zal het geld aan de begunstigde 'bij overlijden' worden gestort: uw echtgenoot/echtgenote, uw kinderen of elke andere persoon naar uw keuze. Vraag advies.
– U moet ook het bedrag van uw eerste storting opgeven (minstens 2 500 euro), wetende dat aanvullende stortingen later nog mogelijk zijn (minstens 500 euro). Periodieke stortingen zijn echter niet mogelijk.
– Tot slot moet u opgeven of u wilt intekenen op een overlijdensdekking. Hierbij wordt 130 % van het kapitaal uitgekeerd bij overlijden. De kostprijs voor die verzekering is tamelijk hoog (tot u 52 bent, zal uw rendement per jaar met 0,20 % worden verminderd waarna het tarief toeneemt om uit te komen op 0,96 % per jaar op uw zeventigste). Maar als u erop intekent, betaalt u geen roerende voorheffing (veel duurder) die normaal gezien wordt ingehouden als u geld opneemt tijdens de eerste acht jaar van het contract. Als u echter niet van plan bent om uit uw contract te stappen in de eerste acht jaar – wat we u sterk aanraden, dan verliest deze verzekering al haar voordeel.

Deel dit artikel