Dossier
Spaarverzekeringen: alles weten over de kosten

Artikels

 • Artikel
  Spaarverzekeringen: alles weten over de kosten 3 jaar geleden - donderdag 20 oktober 2016
  De diverse kosten zijn de zwakke plek van spaarverzekeringen, temeer omdat sommige verzekeraars en makelaars zich wel erg inhalig tonen. Als u echter minstens acht jaar wacht alvorens geld op te nemen, dan zullen die kosten grotendeels worden uitgevlakt over de tijd. Uiteraard hebt u er hoe dan ook baat bij om onze adviezen te volgen en te kiezen voor een spaarverzekering die aanvaardbare kosten aanrekent.

   

  Instapkosten

  De instapkosten kunnen in sommige gevallen oplopen tot maar liefst 6%. Het is echter mogelijk om ze fors terug te schroeven, soms zelfs tot 0%, door u te wenden tot goedkopere makelaars. Als abonnee van Test-Aankoop invest geniet u van een aantal exclusieve voordelen op koopwaardige spaarverzekeringen.
  Aan de taks van 2% die de fiscus aanrekent op elke nieuwe storting in een spaarverzekering, valt in principe niet te ontkomen, al zijn er soms wel tijdelijke acties waarbij verzekeraars die deels of volledig ten laste nemen.

   

  Beheerkosten

  In de meeste gevallen zijn de beheerkosten al afgetrokken van de rendementen waarmee de verzekeraars reclame maken, maar dat is helaas niet altijd het geval. Opgelet dus wanneer u producten vergelijkt! De rendementen die wij vermelden, houden altijd rekening met de aangerekende beheerkosten.

   

  Uitstapkosten

  Om spaarders ervan te weerhouden te vroeg hun geld weer op te nemen, rekenen veel verzekeraars (niet allemaal) uitstapkosten aan. Sommige doen dat dat weer enkel tijdens de eerste jaren van het contract, waarbij het dikwijls gaat over degressieve kosten: bijvoorbeeld 3% als u uw geld opneemt tijdens het eerste jaar van het contract, 2% het tweede jaar, en zo verder. Sommige verzekeraars passen een degressieve kostenstructuur toe rekening houdend met elke storting afzonderlijk. En tot slot zijn er ook verzekeraars die uitstapkosten aanrekenen gedurende de volledige looptijd van het contract.

  Nuttig om te weten indien u dringend geld nodig hebt, is dat het vaak wel mogelijk is om elk jaar een klein deel (meestal 10 tot 15%) van uw belegde kapitaal te recupereren zonder uitstapkosten. Dat is echter niet bij alle producten het geval.


  Conjuncturele vergoeding

  Alsof de bovenstaande kosten nog niet volstaan, houden veel verzekeraars nog een extra slag om de arm in de vorm van een zogenaamde "conjuncturele vergoeding" die ze kunnen aanrekenen indien u geld opneemt op een "slecht moment". Zo'n slecht moment is dan wanneer de rente op staatspapier flink is toegenomen en/of wanneer de beurzen fors in waarde zijn gedaald. Er zijn evenwel geen uniforme regels en zowel de vergoeding als de periode die men in deze context bekijkt, verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Bij sommige verzekeraars wordt de conjuncturele vergoeding enkel aangerekend tijdens de eerste acht jaar van het contract, bij andere wordt ze elke acht jaar vernieuwd. Ze kan echter nooit worden aangerekend op het einde van het contract.

  Verzekeraars voorzien dergelijke boetes om geldopnames te ontraden bij bepaalde marktomstandigheden. Stel bijvoorbeeld dat de rentevoeten vrij fors gestegen zijn, dan zal de beleggingsportefeuille van de verzekeraar, die vooral uit obligaties bestaat, daar hinder van ondervinden. Bij stijgende rentevoeten daalt immers de koers van bestaande obligaties. Anders gezegd, zal de verzekeraar bij een vervroegde uitstap (en dus om de spaarder te kunnen vergoeden) verplicht zijn om een deel van zijn obligaties te verkopen tegen een ongunstige koers. Dezelfde redenering geldt eveneens indien de spaarverzekering een vergoeding biedt die afhankelijk is van de prestaties van de aandelenmarkten. Vooral spaarverzekeringen met een vrij hoog aandelengewicht hebben deze voorwaarde ingebouwd. Ze houden er immers niet van om bij een forse terugval van de aandelenmarkten verplicht te moeten verkopen omdat mensen massaal vervroegd uitstappen.

  Opgelet: de conjuncturele vergoeding kan hoog oplopen. Zo is er een geval bekend waarbij een spaarder ruim 10.000 EUR kosten diende te betalen op een belegd bedrag van 100.000 EUR. Hou er dus rekening mee indien u in uitzonderlijke marktomstandigheden een geldopname zou doen.

  Als uw verzekeraar in bepaalde omstandigheden een conjuncturele vergoeding voorziet, informeer dan bij een eventuele uitstap vooraf of die op dat moment van toepassing is, en indien dat zo is, hoeveel ze zal bedragen. Weet ook dat de vergoeding vaak, maar niet altijd, een stuk lager zal liggen naarmate het einde van de gewaarborgde renteperiode nadert (meestal om de 8 jaar).

  Deel dit artikel