Dossier
Spaarverzekeringen: wat als de verzekeraar failliet gaat?

Artikels

 • Artikel
  Spaarverzekeringen: wat als de verzekeraar failliet gaat? 3 jaar geleden - donderdag 20 oktober 2016
  De verzekeraar aan wie u uw centen toevertrouwt in het kader van een spaarverzekering, garandeert u dat hij uw kapitaal terugbetaalt op het moment dat u uw centen wenst te recupereren. Indien een verzekeringsmaatschappij te kampen zou krijgen met ernstige financiële problemen, of zelfs failliet zou gaan, dan werden er wel voorzorgsmaatregelen ingebouwd om uw centen maximaal te beschermen. En als die niet zouden volstaan, komt het depositogarantiefonds tussen tot 100.000 euro per persoon en per verzekeraar (70.000 euro bij AFER Europe+ en BKCP, die producten naar Frans recht aanbieden).

   

  Voorzorgsmaatregelen

  Uw spaarverzekering heeft een bepaalde waarde, die toeneemt in functie van de tijd. Het kapitaal dat overeenstemt met die waarde (in vaktaal spreken verzekeraars over wiskundige reserves) wordt in verschillende beleggingsproducten gestopt (in hoofdzaak overheidsobligaties, maar ook bedrijfsobligaties, vastgoed en aandelen).

  Die beleggingen moeten de verzekeringsmaatschappij in staat stellen om op elk moment over voldoende reserves te beschikken om het hoofd te bieden aan al haar verbintenissen. Komt een maatschappij in moeilijkheden, dan mogen die reserves voor niets anders dienen dan voor het uitbetalen van de begunstigden (= de klanten die een levensverzekering aangingen). Om de risico's van die beleggingen te compenseren en ook om bepaalde contracten te kunnen betalen die nog hogere gegarandeerde rentes genieten, moet de maatschappij daarnaast nog extra reserves aanleggen.

  De Nationale Bank van België (NBB), die toezicht houdt op de soliditeit en de solvabiliteit van de banken en de verzekeringsmaatschappijen, volgt de naleving van die verplichtingen nauwgezet op. Het gebeurt trouwens meer dan eens dat ze aan een maatschappij moet vragen om haar reserves te versterken.

   

  Bescherming tot 100.000 euro

  Als een verzekeringsmaatschappij ondanks die voorzorgsmaatregelen dermate in moeilijkheden zou komen dat ze haar klanten niet meer volledig kan terugbetalen, dan bestaat er nog een opvangnet tot 100.000 euro per verzekerde (70.000 euro als het om een Franse maatschappij gaat, zoals AFER Europe+ of BKCP).

  Zorg er dus voor dat tegoeden in tak 21-levensverzekeringen bij een en dezelfde maatschappij niet uitstijgen boven 100.000 euro (of 70.000). In die optiek is het ook belangrijk te weten welke verzekeringsmaatschappij uw tegoeden beheert en waarborgt. Zo commercialiseert Ethias bijvoorbeeld een spaarverzekering (Certiflex) die beheerd wordt door een andere verzekeraar, met name Integrale. Als u dit product hebt, moet u er dus over waken dat uw tegoeden bij Integrale, en niet bij Ethias, niet uitstijgen boven 100.000 euro.

   

   

  Deel dit artikel