Dossier
Spaarverzekeringen: gunstige fiscale behandeling

Artikels

 • Artikel
  Spaarverzekeringen: gunstige fiscale behandeling 2 jaar geleden - donderdag 20 oktober 2016
  Spaarverzekeringen hebben als grote voordeel dat ze u de mogelijkheid bieden om te ontkomen aan de roerende voorheffing, tenminste indien uw contract minstens 8 jaar oud is. Dat is ook de reden waarom we u afraden om geldopnames te doen alvorens die termijn verstreken is. Tegelijk worden zo ook de kosten die uw verzekeraar aanrekent uitgevlakt over de tijd, evenals de taks van 2% die van toepassing is op elke nieuwe storting in een spaarverzekering.

   

  Roerende voorheffing

  In een aantal gevallen dient u roerende voorheffing te betalen (nu nog 27%, vanaf 2017 wordt dat 30%) op de intresten van een spaarverzekering. Die roerende voorheffing wordt niet elk jaar afgehouden op het moment dat de intresten worden gekapitaliseerd (lees: herbelegd), maar wel in 1 keer op het moment dat u uw geld opneemt. Op die datum berekent de verzekeraar de intresten die uw stortingen hebben opgebracht, niet tegen de daadwerkelijke rentevoet die u hebt genoten, maar tegen een forfaitaire rentevoet die hem wordt opgelegd door de fiscus. Vadertje Staat belast niet de (eventuele) winstdeelnames maar enkel de gewaarborgde rentevoet, en bij die berekening legt hij die minimaal vast op 4,75%, ook al hebt u in de praktijk nooit zoveel gekregen.
  En aangezien het rendement van spaarverzekeringen de voorbije jaren nooit meer dan 4,75% heeft bedragen, verdwijnt dus uw volledige rendement (of zelfs meer) wanneer u uw geld vervroegd opneemt en daardoor roerende voorheffing moet betalen.


  Hoe ontkomen aan de roerende voorheffing bij spaarverzekeringen?

  Indien uw verzekeringscontract op het moment dat u uw geld weer wenst op te nemen al 8 jaar bestaat, is er geen roerende voorheffing verschuldigd. Merk dus op dat de termijn van 8 jaar begint te lopen vanaf het moment waarop u het contract bent aangegaan, niet telkens vanaf de datum waarop u eventueel bijkomende stortingen hebt uitgevoerd. Anders gezegd: eens uw contract 8 jaar oud is, kunt u perfect een paar maand na uw recentste storting een geldopname uitvoeren zonder dat daar roerende voorheffing op verschuldigd is.

  Indien u vreest uw geld misschien nodig te hebben vooraleer er 8 jaar verstreken is, kunt u nog altijd aan de roerende voorheffing ontsnappen door een overlijdensverzekering af te sluiten ten belope van minimaal 130% van de gestorte premies en erover te waken dat u als intekenaar op het contract ook bent aangeduid als verzekerde en als begunstigde bij leven. Uiteraard is zo'n verzekering niet gratis en zal ze (flink) aan uw rendement knagen. Aan u dus om in voorkomend geval de baten af te wegen tegenover de kosten.

  Ook nuttig om te weten: wanneer de verzekeringnemer overlijdt tijdens de eerste 8jaar van het spaarverzekeringscontract, dan wordt het contract ontbonden zonder dat er roerende voorheffing wordt geëist aan de erfgenamen.

   

  Deel dit artikel

;