Analyse
Federale maakt rendementen over 2017 bekend 3 maanden geleden - dinsdag 13 maart 2018
Er zijn verschillen tussen de verscheidene producten.
Federale maakt rendementen over 2017 bekend

Federale maakt rendementen over 2017 bekend

De spaarverzekering Vita Invest Dynamic, die we u aanraden, bood afgelopen jaar een fraai rendement van 2,30%. Dat is slechts een fractie minder dan het rendement voor 2016 (2,40%). Vita Invest Dynamic is een voordelige spaarverzekering als u risicoloos wilt sparen op langere termijn. Zorg er echter voor dat u in de eerste acht jaar geen geldopnames doet om uitstapkosten en belastingen te voorkomen.
Vita Invest.2 waar we minder warm voor lopen, bood dan weer een rendement van 1,40%. Een aanzienlijke daling in vergelijking met het rendement voor 2016 (1,70%).
Kijk ook naar onze andere favorieten.

Vita Invest Dynamic

Na afhouding van de beheerskosten, die 0,30% op jaarbasis bedragen, blijft van het rendement nog 2,0% over. Een puik rendement waarmee de spaarverzekering nog maar eens aantoont dat ze één van de interessantste op de markt is. Ze blijft dan ook deel uitmaken van onze favorieten. Hoewel de gewaarborgde rente voor nieuwe stortingen 0% bedraagt en deze 8 jaar geldt, toont Federale aan dat het in staat is consequent een mooie winstdeelname toe te kennen. Federale rekent voor dit product geen instapkosten aan. Wel betaalt u op elke storting, zoals bij elke andere spaarverzekering, een verzekeringstaks van 2%.

Vita Invest.2

Bij Vita Invest.2 zijn er geen beheerskosten, wel instapkosten die afhankelijk van het bedrag dat u stort, tot 1% kunnen oplopen. Het rendement op dit product komt uit op 1,40%. Stortingen uit het verleden die nog genieten van een hogere gewaarborgde rentevoet (1,50%, 1,60%, 2%, 2,25%, 2,50% of 2,75%) kregen die gewaarborgde rente, zonder winstdeelname erbovenop. De gewaarborgde rente voor nieuwe stortingen is 0,50% en is 8 jaar geldig. We geven de voorkeur aan het recentere Vita Invest Dynamic gezien deze betere rendementsvooruitzichten biedt.

Ongelijke behandeling

Vaak kennen verzekeraars een hoger rendement toe aan nieuwere producten (door een grotere winstdeelname uit te keren). Voor hen is dit gunstiger daar de portefeuilles van die nieuwe producten vergeleken met de oudere producten doorgaans kleiner zijn. Een ontransparante praktijk als deze zou moeten worden verboden. Verzekeraars zouden maar een beperkt aantal spaarverzekeringen moeten kunnen commercialiseren. Zo zou men kunnen voorkomen dat ze telkens nieuwe producten lanceren met een aantrekkelijke rendement om nieuwe klanten te lokken, terwijl het rendement op oudere producten afbrokkelt en bestaande spaarders hiervan de dupe zijn.

Deel dit artikel