Analyse
Afer Europe+: 3,05 % in 2015 2 jaar geleden - dinsdag 19 januari 2016
Terwijl de spaarrentes almaar dieper wegzakken, zette het Waarborgfonds van AFER Europe+ een erg mooi rendement neer in 2015.

Het rendement van AFER, namelijk 3,05 %, is weliswaar ook een daling t.o.v. 2014 (3,20%), maar een veel kleinere dan bij de meeste andere verzekeraars, die soms niet eens meer een rendement van 2% halen. 
Het is sinds eind november 2015 helaas niet meer mogelijk om nog een nieuw contract te openen bij AFER Europe+. Bent u al klant, dan kunt u wel stortingen blijven uitvoeren. Als abonnee van Test-Aankoop invest geniet u van verlaagde instapkosten: 0,50% i.p.v. 2%.

 

Prestaties afwachten

De 3,05% die Afer zopas bekendmaakte, is het rendement dat van toepassing is voor tegoeden die in 2015 op de rekening stonden. Het globale rendement voor 2016 is nog niet gekend en zal, zoals bij alle spaarverzekeringen, samengesteld zijn uit een gewaarborgde rentevoet enerzijds en een winstdeelname anderzijds. Die eerste zal bij Afer 0,75% bedragen in 2016, de tweede is afhankelijk van de prestaties van de beleggingsportefeuille van de verzekeraar en zal pas in januari volgend jaar worden meegedeeld.

We hebben er evenwel vertrouwen in dat Afer, dat kan bogen op een mooi trackrecord, opnieuw in staat moet zijn om een mooi rendement neer te zetten, temeer ook omdat de verzekeraar vooruitziend is geweest door een deel van de rendementen van de voorbije jaren opzij te zetten als reserve, die aangesproken kan worden in magere jaren.

 

Praktisch

Aan de taks van 2% valt niet te ontkomen. In tegenstelling tot veel andere verzekeraars rekent AFER Europe geen uitstapkosten aan, maar toch raden we u een beleggingshorizon van minstens 8 jaar aan. Die tijd is nodig om de instapkosten en taks uit te vlakken, maar vooral ook omdat u, eens het contract 8 jaar is, geen roerende voorheffing meer moet betalen wanneer u geld opneemt.

We herhalen ook nog eens dat uw kapitaal (vóór kosten) op elk moment gewaarborgd is. In het geval van een faillissement zijn uw tegoeden tot 70.000 euro per persoon beschermd door de Franse garantieregeling.

Deel dit artikel