Nieuws

Omgaan met ultralage rentes!

7 maanden geleden - donderdag 25 oktober 2018
Al lange tijd kijkt de Belgische spaarder tegen een harde realiteit aan. Sparen levert amper nog iets op. En de inflatie doet zo het al magere rendement verdwijnen. Wat zijn de opties?

Kort voor het uitbreken van de financiële crisis zat de Belgische spaarder er warm bij. Een spaarrekening met een rente van 4,50% was indertijd geen uitzondering. Nu, tien jaar later, moet u zich bij de meeste banken tevredenstellen met een erbarmelijke 0,11%. Hoe is het zover gekomen en hoe kunt u omgaan met het huidige renteklimaat?
Beleggen biedt een betere bescherming tegen inflatie dan sparen.

Waarom die lage rente?

De financiële crisis van 2008 hakte stevig in op het vertrouwen wereldwijd. Gezinnen hielden plots de knip op de vinger en bedrijven schroefden hun investeringen sterk terug waardoor de economie uiteindelijk op haar gat dreigde te vallen. De centrale banken grepen in door hun beleidsrentes te verlagen om de economie te stimuleren. Zo verlaagde de Europese Centrale Bank (ECB) tussen september 2008 en mei 2009 haar beleidsrente fors van 4,25% naar 1%. Plotseling kreeg u geen 4,50% meer op uw spaarrekening, maar moest u al tevreden zijn met 2%.

Het verder verlagen van de beleids-rente bleek onvoldoende om de zwaar beschadigde economie op te lappen en in september van 2014 besloot de ECB om te starten met QE. Een nog nooit gezien programma waarbij de ECB de geldpersen aanzette en massaal schuldpapier ging opkopen om de rentevoeten extra te gaan drukken, om ze zelfs uiteindelijk in het negatieve te duwen. Sindsdien gingen de spaarrentes verder omlaag tot de rentesituatie waarin we nu zitten.

Sparen is kiezen voor veiligheid

Sparen levert dus quasi niets meer op. Het is de spaarder die het gelag betaalt van het stimulerende monetair beleid van de ECB. Een rente van 0,11%, dat is waar u op tal van spaarrekeningen genoegen mee moet nemen. Ook andere spaarproducten zoals een termijnrekening zijn nauwelijks beter. Ter illustratie: bij MeDirect zet u uw geld vast op vijf jaar tegen 0,77% netto.
Het is contradictorisch, maar ondanks de extreem lage rente blijven Belgen meer geld plaatsen op hun spaarrekeningen. Cijfers van de Nationale Bank van België leert ons dat eind juni Belgen meer dan 265 miljard euro hebben staan op gereglementeerde spaarrekeningen en dat bedrag blijft toenemen. De verklaring waarom het spaarboekje populair blijft, is het niet ver te zoeken, namelijk dat het veiligheid biedt. Het kapitaal op een spaarrekening schommelt niet en kan bijgevolg niet in waarde dalen. Verder hebt u de zekerheid van het depositogarantiestelsel dat uw spaarcenten tot 100 000 euro beschermt per persoon en per bank indien uw bank toch failliet zou gaan.

Veiligheid heeft zijn prijs

Dat het geld dat u op een spaarrekening belegt niet in waarde kan dalen, is slechts schone schijn. Vaak wordt vergeten dat het leven met de jaren duurder wordt (= inflatie) en dat de rentevergoeding van een spaarrekening doorgaans te laag is om het duurdere leven te compenseren. Stel dat uw spaargeld jaarlijks 0,11% aan rente oplevert, maar het leven jaarlijks 2,1% (inflatiecijfer in september) duurder wordt. Uw werkelijke rendement bedraagt -2%. Dat betekent dat u jaarlijks steeds minder zult kunnen kopen met uw spaargeld! Conclusie: een spaarrekening is slechts een kortetermijnoplossing.

Beleggen creëert welvaart

Belgen zijn te defensief ingesteld wanneer het gaat om het opbouwen van een vermogen. De voorkeur gaat vooral uit naar veilige producten zoals een spaarrekening of spaarverzekering. Risico’s nemen op de beurs blijkt voor heel wat Belgen een moeilijke drempel om te nemen. Nochtans biedt beleggen op de beurs een beter rendement dan sparen, op voorwaarde uiteraard dat uw risicoprofiel dat toelaat. Beleggen stelt u in staat om uw vermogen sterker te doen aangroeien. U zult op het einde, in principe, over een groter kapitaal beschikken dan wanneer u het enkel op een spaarrekening had laten staan.
Uw kapitaal zal volgens het reilen en zeilen van de financiële markten afwisselend dalingen en stijgingen laten optekenen. De verwachting is dat de stijgingen op lange termijn groter zullen zijn dan de dalingen waardoor uw kapitaal aandikt.

Wanneer wel sparen?

Een spaarrekening is een zeer flexibele manier van sparen. Hebt u uw centen nodig, dan kunt u dezelfde dag nog over uw geld beschikken. Dat is handig om onvoorziene uitgaven (algemene regel: zes maanden loon) op te vangen of wanneer u in de nabije toekomst een grote aankoop denkt te doen zoals de aankoop van een huis of auto. Het lagere rendement neemt u er dan maar bij.
Kunt u de gelden wel lang genoeg missen? Dan neemt u er beter ietwat meer risico mee om een comfortabel rendement te halen.

Wapen u tegen lage rentes

Het gaat er uiteindelijk om dat u de inflatie uw spaarcenten niet laat voorbijsteken. Enkel op die manier kunt u uw koopkracht minstens behouden. Beperk u dus niet enkel tot het spaarboekje, maar verken de horizon.

Gaat het om gelden die u niet langer dan acht jaar kunt missen, dan is uw keuze helaas beperkt tot een spaarrekening. Verkies een spaarrekening die voorkomt in onze lijst van favorieten

Gaat het om gelden die u langer dan acht jaar kunt missen, dan kunt u opteren voor één van onze favoriete spaarverzekeringen.
Vita Invest Dynamic van Federale bood in 2017 een rendement van 2%. Het rendement ligt een pak hoger dan wat een spaarrekening bieden kan, maar dat is wellicht nog steeds onvoldoende om een oplossing te bieden voor de inflatie. 

U hebt er geen problemen mee hebt dat uw vermogen in waarde schommelt
We raden u in dat geval aan om te beleggen via beleggingsfondsen
Een beleggingsfonds verzamelt de inleg van vele beleggers en verdeelt het vervolgens over meerdere posten zoals aandelen, obligaties, vastgoed, enzovoort. Daardoor biedt een fonds een goede spreiding. De fondsbeheerder stelt de portefeuille samen, volgt deze op en wijzigt de samenstelling wanneer nodig. 

Om aan de slag te gaan, kunnen we u verder helpen aan de hand van onze drie gediversifieerde modelportefeuilles, met elk een unieke samenstelling van beleggingsfondsen volgens risicoprofiel (dynamisch, evenwichtig en defensief). 

Om gemakkelijk in onze kernportefeuille te beleggen, kunt ook bij Integrale Perspective – Test Aankoop terecht.

Deel dit artikel