Dossier
Spaarrekeningen: veiligheid, kosten en fiscaliteit

Artikels

 • Artikel
  Spaarrekeningen: veiligheid, kosten en fiscaliteit 3 jaar geleden - maandag 17 oktober 2016
  Een spaarrekening is een erg veilig instrument, waarop u doorgaans geen of weinig kosten hoeft te betalen, en dat ook fiscaal aantrekkelijk is.

   

  Veiligheid

  Een spaarrekening biedt u de zekerheid dat u uw tegoeden en de opgebouwde intresten op elk moment kunt recupereren. Het is de bank die u in principe waarborgt dat ze u uw centen op elk moment zal terugbetalen indien u daarom vraagt.
  Enkel indien uw bank failliet zou gaan, loopt u dus een risico, maar dat risico wordt dan weer grotendeels afgedekt door het depositogarantiesysteem. Dat systeem waarborgt u ook bij een faillissement van uw financiële instelling de terugbetaling van alle tegoeden die u bij die bank hebt (zicht-, spaar-, termijnrekeningen en kasbons) tot een bedrag van 100.000 euro per persoon.

   

  Kosten

  Doorgaans zijn er weinig kosten verbonden aan spaarrekeningen. Het openen en afsluiten van een rekening is gratis. Vaak zijn er ook geen beheerkosten. Sommige banken durven die wel aan te rekenen, maar zelfs dan blijven ze meestal beperkt tot een tiental euro per jaar.

  Er worden wel vaak port- of zegelkosten aangerekend, vooral voor het toesturen van rekeninguittreksels. Maar die kosten kunt u vermijden door zelf voor de minst dure oplossing te kiezen (uittreksels opvragen aan een terminal, aan het loket, zelf afdrukken thuis, enz.).

   

  Fiscaliteit

  Gereglementeerde spaarrekeningen genieten van een fiscaal voordeel: de eerste schijf aan intresten is vrijgesteld van roerende voorheffing (tot 990 euro per persoon). Stijgen uw intresten bij dezelfde bank boven dat plafond uit, dan bent u op het gedeelte erboven 15% roerende voorheffing verschuldigd. Dat is dus eveneens een gunsttarief (normaal tarief is 30%).

  Als uw spaargeld verdeeld is over meerdere spaarrekeningen bij meerdere banken, en de intresten op geen enkele rekening boven het vrijgestelde plafond uitkomen, dan zal er niet automatisch roerende voorheffing worden afgehouden. U moet dan zelf de intresten die boven het plafond komen, aangeven aan de fiscus. Die intresten zullen dan belast worden tegen een voorheffing van 15%. Opgelet: indien uw belastingcontroleur vaststelt dat u in het verleden intresten hebt verborgen, dan kan de factuur oplopen tot ±28 % van het niet-aangegeven bedrag (de 15 % die u normaal had moeten betalen + een boete van 50% bij een eerste fraude).

  De vrijgestelde schijf aan intresten geldt per belastingplichtige. De totale vrijstelling voor een gezamenlijke spaarrekening (bijv. op naam van een echtpaar) bedraagt 1 980 euro (= 2 x 990 euro).

  Tot slot nog dit: aangezien ouders het genotsrecht hebben op de inkomsten van hun minderjarige kinderen, moeten de intresten die deze kinderen ontvangen worden bijgeteld bij het door de ouders ontvangen intrestbedrag. De helft van het door de kinderen ontvangen intrestbedrag komt bij de ene ouder, de andere helft bij de andere. Bij een overschrijding van het plafond, moeten de ouders het bedrag erboven in hun fiscale aangifte opnemen. De inkomsten van meerderjarige kinderen moeten niet bij die van de ouders worden gevoegd.

   

  Deel dit artikel