Analyse
MeDirect lanceert spaarrekening ME12 met 1% netto 8 maanden geleden - dinsdag 12 december 2017
Een klassiek spaarboekje levert niet meer dan 0,11 % op...
MeDirect lanceert spaarrekening ME12 met 1% netto

MeDirect lanceert spaarrekening ME12 met 1% netto

U kunt steeds al onze favoriete spaarrekeningen raadplegen. Maar als u de kenmerken van de ME12 aanvaardt (voor een volwassene, met 12 maanden wachttermijn in geval van geldopvraging en een voorheffing van 30% op de intresten), is deze rekening zeker interessant.

Een aantrekkelijke rentevoet

De ME12-spaarrekening komt met één enkele rentevoet, een aardige 1,43% bruto of 1% netto na afhouding van de roerende voorheffing van 30%. Elk kwartaal (maart, juni, september en december) wordt de rente uitbetaald, telkens op de laatste werkdag van de maand. Het betreft hier een niet-gereglementeerde spaarrekening, wat slecht klinkt maar het helemaal niet is. Eigenlijk wil dat zeggen dat er geen verplichting is om de rente op te splitsen in een basisrente (verworven vanaf dag één) en een getrouwheidspremie (pas verworven na 12 maanden). Met andere woorden, uw stortingen renderen al vanaf de eerste dag tegen de volle 1% netto. De rentes zijn als tegenwicht onderworpen aan de roerende voorheffing, maar zelfs als we daarmee rekening houden is het aanbod veel genereuzer dan bij de concurrentie.

Een ‘speciale’ spaarrekening

Een spaarrekening is een flexibele manier om een financiële reserve op te bouwen. U kunt op eender welk moment geld bijstorten en geld afhalen. De ME12-spaarrekening is in die zin geen gewone spaarrekening want eenmaal u een som geld wilt opvragen, dient u rekening te houden met een wachttermijn van 12 maanden (die pas na de eerste drie maanden na opening kan ingaan) vooraleer uw gelden vrijkomen. 12 maanden! Open daarom deze spaarrekening enkel als u zeker bent dat u uw spaarcenten de komende 12 maanden (minimum) niet nodig zult hebben.

Niet voor jongeren

Om deze spaarrekening te kunnen openen, moet u ouder dan 18 jaar zijn. Wilt u de spaarcenten van uw kinderen risicoloos een hoger rendement geven, dan kunt u de rekening op uw naam openen. Als u echter overlijdt, zullen ze successierechten moeten betalen, die welis-waar beperkt zijn in rechte lijn.

Kapitaalbescherming

De deposito’s die u bij MeDirect aanhoudt, vallen onder het Belgische depositogarantiestelsel en zijn daardoor beschermd tot 100 000 euro per persoon. Onthou dat dit plafond geldt voor al uw spaargeld bij MeDirect, en niet alleen voor de MeE12-rekening.

Aardige rente

Zoekt u een spaarrekening met een zeer gulle rente? En kunt u ermee leven dat wanneer u uw centen wilt opvragen, u 12 maanden op uw centen moet wachten? Dan is deze spaarrekening vast en zeker iets voor u. Wel moeten we erbij zeggen dat MeDirect geen fysieke kantoren heeft. Een rekening openen, kan enkel online.

Deel dit artikel