Analyse
Klant bij Rabobank? Moet u zich zorgen maken? 2 jaar geleden - woensdag 28 oktober 2015

Bij de Nederlandse bank Rabobank staan duizenden jobs op de tocht en een verkoop van de Belgische tak zou worden overwogen. Dient u zich zorgen te maken?

Als klant van Rabobank.be moet u zich geen zorgen maken of vrezen voor een faillissement. De bank beschikt over een degelijke financiële soliditeit zoals de ratings aantonen: A+ bij S&P (5e beste rating) en Aa2 bij Moody’s (3e beste rating).

 

Mogelijke herstructurering

Volgens de pers heeft Rabobank een strategisch plan 2016-2020 ontwikkeld waarin staat dat het zich nog enkel wil toeleggen op zijn kernactiviteiten: de nationale (bank)activiteiten (in Nederland) en de internationale bankpartnerships met focus op de landbouw- en voedingssector. Er is nog geen enkel cijfer naar voor geschoven maar het plan zou duizenden jobs kunnen « kosten ».

 

De doelstelling van deze saneringsoefening is kostenbesparingen realiseren om zo de winstgevendheid op te krikken. De bankinstelling wil tevens haar solvabiliteit verhogen gezien de strengere reglementering en kapitaaleisen. Rabobank wil enkele activiteiten afstoten. De internationale retailactiviteiten behoren niet meer tot de kern. Het is vandaag evenwel niet duidelijk of de Belgische onlinebank Rabobank.be in de groep zal blijven. Begin december zou het strategisch plan moeten worden bekendgemaakt.

 

Stopzetting Belgische activiteiten?

In het geval Rabobank ons land zou willen verlaten: enerzijds kan er een overnemer worden gezocht voor de activiteiten en de Belgische klanten of anderzijds kan men de activiteiten geleidelijk laten uitdoven. U zal evenwel genoeg tijd hebben om uw activa naar een andere bank over te hevelen.

 

We herinneren er u bovendien aan dat de beslissing om België te verlaten nog niet is genomen. Momenteel verandert er dus niets.

 

Deel dit artikel