Analyse
MeDirect verlaagt opnieuw rente 3 jaar geleden - dinsdag 19 mei 2015

MeDirect gaat voor de derde keer in zes maanden de rentevergoeding op haar twee spaarrekeningen verlagen.

Ondanks de nieuwe daling behoren de twee rekeningen nog altijd tot onze favorieten.Express-spaarrekening

MeDirect Bank heeft op 19 mei de brutorente op zijn Express spaarrekening verlaagd van 1,34 % tot 1,20 %. Aangezien de bank slechts één rentevoet aanbiedt is de Express-spaarrekening niet gereglementeerd en moet een roerende voorheffing van 25 % worden betaald op de intresten. Van de brutorente blijft dus netto nog 0,9 % over in plaats van 1 % voor de aanpassing.

 

ME3 met uitstel

De rente op de ME3-spaarrekening daalt dan weer van 2,13 % tot 1,87 %. Netto houdt u als spaarder dus nog 1,40 % over in plaats van 1,60 %.De rentedaling op de ME3-spaarrekening zal pas ingaan op 19 augustus 2015. Het feit dat u drie maanden moet wachten om uw geld op te nemen, is de reden van dit uitstel. De spaarder die deze daling liever niet ziet gebeuren, heeft met andere woorden de handen vrij om het geld van de rekening te halen vooraleer de verlaging ingaat.

Deel dit artikel