Analyse
Sommige spaarrekeningen wel belast 3 jaar geleden - woensdag 15 april 2015

Niet alle spaarrekeningen genieten van een fiscaal gunstregime.

De meeste spaarrekeningen genieten van een voordelige fiscaliteit (intresten vrijgesteld van roerende voorheffing tot 1880 euro per persoon op jaarbasis, boven dat bedrag is de voorheffing beperkt tot 15%). Toch zijn er ook spaarrekeningen die niet van dit gunstregime genieten: de intresten worden vanaf de eerste eurocent onderworpen aan 25% voorheffing.

 

De onderstaande rekeningen worden belast omdat ze niet voldoen aan de regels om te genieten van de vrijstelling van roerende voorheffing, zoals o.a. de verplichting om een basisrente EN een getrouwheidspremie aan te bieden. Ze bieden slechts één globale rentevoet aan.

 

Dat betekent echter niet dat ze niet interessant zijn. Integendeel, ze behoren momenteel tot de beste op de markt, en ze hebben het voordeel dat ze erg transparant zijn. Zo hoeft u uw centen geen 12 maanden lang onaangeroerd te laten om een getrouwheidspremie te verwerven, maar krijgt u vanaf de eerste dag en zonder enige voorwaarde de unieke rentevoet die wordt gecommuniceerd.

 

NIET-GEREGLEMENTEERDE REKENINGEN
Bank
Rekening
Brutorente
Nettorente
MeDirect
ME3
2,13%
1,60%
MoneYou
Direct Sparen
1,53%
1,15%
NIBC Direct
Flex-rekening
1,50%
1,125%
MeDirect
Express-rekening
1,33%
1,00%

 

Deel dit artikel