Analyse
Credit Europa Bank stopt in Belgiƫ 3 jaar geleden - donderdag 15 januari 2015

De Top-Interest spaarrekening houdt definitief op te bestaan op 31 maart 2016.

Zet uw gelden geleidelijk aan over om uw getrouwheidspremie niet te verliezen.

 

Achtergrond

Credit Europe Bank, bijna vijftien jaar geleden neergestreken in ons land, is een bank van Turkse origine die in België onder Nederlandse vlag opereerde. Bij zijn komst bood de bank, die naam wilde maken en nieuwe klanten diende te lokken, spaartarieven aan die bij de hoogste op de markt behoorden.

 

Maar op het einde van het vorige decennium kreeg de bank een ratingverlaging tot ‘speculatief’ te verwerken waardoor heel wat spaarders er niet meer gerust in waren. Sindsdien heeft Credit Europe Bank zijn rentevoeten fors verlaagd waardoor sparen bij de bank niet meer aantrekkelijk werd.

 

Stopzetting Belgische activiteiten

Door het dalende aantal klanten gaat Credit Europa Bank de Belgische markt verlaten. Het uitdoven van zijn spaarproducten zal in verschillende stappen gebeuren.

 

In eerste instantie zullen spaarders vanaf 31 januari geen nieuwe spaarrekeningen of termijnrekeningen meer bij de bank kunnen openen. Vanaf 31 maart kan geen geld meer op de Top-Interest rekening (basisrente 0,4 % en getrouwheidspremie 0,4 %) worden gezet. En uiteindelijk zal de spaarrekening uitdoven op 31 maart 2016. Indien op die datum nog spaarcenten op de spaarrekening staan dan zal Credit Europa Bank op 1 april het saldo op de doorgegeven tegenrekening overmaken.

 

Er is evenwel een uitzondering indien u een termijnrekening hebt lopen die pas eindigt na 31 maart 2016. In dat geval kan het einde van Top-Interest spaarrekening worden uitgesteld tot wanneer de termijnrekening op zijn einde loopt.

 

Getrouwheidspremie

U krijgt als spaarder gezien de overgangsperiode van 14 maanden ruimschoots de tijd om uw gelden over te zetten en op elk bedrag op de rekening nog de getrouwheidspremie (0,4%) te verwerven.

 

We raden aan om van zodra de premie op een bepaald bedrag is verworven, het geldbedrag over te zetten en dit proces te herhalen tot uw spaarrekening volledig leeg is.

 

Deel dit artikel