Analyse
Zeer lage basisrente en hoge premie op spaarrekening: mag dit? 3 jaar geleden - woensdag 15 oktober 2014

Op de spaarmarkt zijn er vandaag verschillende spaarrekeningen terug te vinden die een basisrente geven van 0,10 % en een getrouwheidspremie van 1 % of meer. Is het wettelijk toegelaten dat de twee rentes zo ver uiteen liggen?

Spaarrekeningen met een hoge getrouwheidspremie zijn enkel interessant als u uw geld exact binnen 12 maanden opneemt of u het geld minstens voor 2 jaar niet nodig hebt. Opteer binnen deze spaarrekeningen voor deze die het meest oplevert.
Gebruik onze rekenmodule

 

We hebben in het spaaruniversum 8 spaarrekeningen teruggevonden die een basisrente van 0,10 % en een getrouwheidspremie van 1 % of meer geven. Het moge duidelijk zijn dat deze spaarrekeningen voor de minder goed geïnformeerde spaarder, die zich blind staart op de hoge premie, oninteressant zijn indien ze verkeerd worden gebruikt. De premie zal immers pas verworven zijn als een bepaald bedrag voor een periode van 12 maanden onafgebroken op de rekening heeft gestaan.

 

De houder van een dergelijke rekening moet dus goed weten wanneer hij heeft gestort en wanneer die 12 maanden voorbij zijn alvorens geld op te nemen. Indien hij dat te vroeg zou doen, gaat zo goed als de volledige rentevergoeding verloren.

 

De banken mogen weldegelijk dergelijke voorwaarden op hun spaarrekeningen plakken. Voor het bepalen van de basisrente is er enkel een beperking wat het maximum betreft. Zo mag de basisrente niet boven de 3 % of de leidende rentevoet van de Europese Centrale Bank (ECB) uitkomen als ze hoger ligt ten minste.

 

Ook aan de getrouwheidspremie zijn enkele voorwaarden gekoppeld. Ze mag maximaal de helft zijn van de hoogst toegelaten basisrente, die bewuste 3 % dus. Vandaag mogen banken dus maximaal een getrouwheidspremie van 1,50 % aanbieden. De premie moet ook minimaal een kwart van de basisrente zijn die de bank geeft.

 

Deze voorwaarden gelden voor wettelijke spaarrekeningen die van de fiscale vrijstelling op de intresten ter waarde van 1 880 EUR willen genieten. Niet-gereglementeerde spaarrekeningen hoeven deze beperkingen en voorwaarden niet te respecteren. Het gevolg is wel dat op dergelijke spaarrekeningen een roerende voorheffing van 25 % moet worden betaald op de rentevergoeding.

 

Deel dit artikel