Analyse
Spaarrekening met één rente: waarom zo weinig? 4 jaar geleden - vrijdag 4 juli 2014

Er zijn op de Belgische spaarmarkt slechts een handjevol spaarrekeningen met één rentetarief. Waarom?

Banken bieden liever spaarrekeningen aan met een basisrente en een getrouwheidspremie zodat hun rekening gereglementeerd zou zijn en ze een aantal voordelen zouden genieten.
Niettemin zitten in onze
favorietenlijst niet-gereglementeerde spaarrekeningen gelanceerd door kleine banken (MeDirect en MoneYou) die marktaandeel trachten te veroveren. 

 

– Bij een gereglementeerde spaarrekening (basisrente en getrouwheidspremie) is de eerste schijf aan intresten voor een bedrag van 1880 EUR vrijgesteld en moet op de intresten boven dit bedrag een roerende voorheffing van slechts 15 % worden betaald.
Op een niet-gereglementeerde spaarrekening met één rente moet een roerende voorheffing van 25 % worden betaald op de gegenereerde intresten. Dit betekent dat het de bank meer kost aan intrestbetalingen en dat de spaarder minder krijgt dan hetgeen wordt geafficheerd. De staat is dan de grote winnaar.

 

– Bij een gereglementeerde spaarrekening wordt de getrouwheidspremie pas op een later tijdstip moeten uitgekeerd. Het geld moet immers onafgebroken 12 maanden op de spaarrekening staan om de premie op te strijken. Zeker spaarrekeningen met een hoge getrouwheidspremie zijn dus extra gunstig voor de bank. Het gebeurt immers vaak dat een deel van het geld geen 12 maanden op de rekening blijft waardoor de premie niet moet worden betaald.
Bij een niet-gereglementeerde spaarrekening met één rente moet de intrest betaald worden voor het aantal dagen dat het geld effectief op de rekening heeft gestaan.

 

–  Ten slotte is het ook zo dat de term niet-gereglementeerde spaarrekeningen spaarders kan afschrikken. Nochtans is daar geen reden toe. Net als bij anders gewone spaarrekeningen valt ook dit type van spaarrekening onder het depositogarantiesysteem (voor 100 000 euro per persoon per bank).

 

Deel dit artikel